KEGUNAAN ELEKTROLISIS DALAM PERINDUSTRIAN

Disediakan Oleh: Amri Bin Zakaria Nor Affandi Bin Khiruddin

PENYADURAN

PENGEKSTRAKAN LOGAM

PENULENAN LOGAM

PENYEDIAAN KIMIA - KLORIN

PENYADURAN PLASTIK

PENGANODAN

RAWATAN EFLUEN

• Tujuan penyaduran • Penampilan • Penyaduran emas dan perak – menjadikan lebih cantik • Perlindungan • Perlindungan daripada pengaratan dan kakisan .PENYADURAN LOGAM • Proses menutupi permukaan satu logam dengan selapisan logam yang lain.

PENYADURAN PERAK .

SYARAT PENYADURAN • Di katod : objek yang hendak disadur • sudu • Di anod : logam penyadur • logam tulen (Ag) • Elektrolit : larutan yang mengandungi ion logam penyadur • Argentum nitrat akueous (AgNO3) .

• Tindakbalas yang berlaku • Ag+ + e- Ag .TINDAKBALAS • Anod • Melarut dan masuk ke dalam larutan sebagai ion argentum • Tindakbalas yang berlaku • Ag Ag+ + e- • Katod • Ion Ag menerima elektron untuk menghasilkan atom Ag yang membentuk lapisan Ag pada permukaan sudu.

Contoh penyaduran .

PENULENAN LOGAM • Logam menjadi tidak tulen apabila ia mengandungi benda asing. • Bendasing boleh mempengaruhi sifat fizikal dan kimia logam. • Kuprum tak tulen mungkin mengandungi benda asing seperti emas. • Logam tulen dikehendaki dalam wayar elektrik bagi mengalirkan arus elektrik dengan baik. besi dan zink. . perak.

Syarat penulenan • Katod : logam tulen • Kuprum tulen • Anod : logam tak tulen • Kuprum tak tulen • elektrolit : larutan mengandungi ion logam yang hendak ditulenkan • Larutan kuprum (II) sulfat .

Penulenan logam kuprum .

 Cu2+(ak) + 2e- Cu (p) . • Di katod. • Cu (p) Cu2+ (ak) + 2e benda asing akan terenap di dasar anod. ion kuprum(II) dipilih untuk dinyahcas dan akan menerima elektron untuk membentuk atom kuprum.Tindak balas • Kuprum mengion di anod.

. kalsium. magnesium dan aluminium.PENGEKSTRAKAN LOGAM • Logam yang lebih reaktif daripada karbon diekstrak daripada bijihnya secara elektrolisis. • Logam-logam ini adalah seperti: • kalium. natrium.

• Untuk mengekstrak aluminium daripada bijihnya. Al2O3.PENGEKSTRAKAN LOGAM ALUMINIUM • Diekstrak daripada bijih bauksit yang mengandungi aluminium oksida. bauksit perlu ditulenkan terlebih dahulu. • Kriolit berfungsi untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida dari 2045°C kepada 980°C. . • Bauksit yang telah ditulenkan dilarutkan dalam kriolit (Na3AlF6).

Rajah pengekstrakan logam aluminium .

dinyahcas untuk menghasilkan gas oksigen. ion Al3+ dinyahcas untuk menghasilkan aluminium  Al3+ (ce) + 3e- Al (p) • Di anod.Tindak balas • Di katod. ion O2.  2 O2- O2 (g) + 4e- • Persamaan keseluruhan  2Al2O3(ce) 4Al(p) + 302(g) .

2. . 3. RINGAN KONDUKTOR ELEKTRIK YANG BAIK KONDUKTOR HABA YANG BAIK • Aluminium juga adalah logam yang tahan terhadap kakisan kerana kewujudan satu lapisan nipis aluminium oksida pada permukaannya yang melindungi aluminium daripada tindakbalas asid dan udara.PENGANODAN ALUMINIUM • Aluminium merupakan satu logam penting dalam industri kerana ia adalah: 1.

• Jika perwarna dicampur dalam larutan asid. • Semasa proses elektrolisis.• Ketebalan lapisan oksida yang berfungsi sebagai lapisan pelindungan boleh ditambah melalui proses elektrolisis. logam aluminium (Al) adalah anod manakala logam Platinium (Pt) adalah katod. • Melalui gambarajah. . gas oksigen yang dibebaskan pada anod akan bertindak balas dengan aluminium untuk menghasilkan aluminium oksida. hasil aluminium itu akan berwarna kerana penyerapan pewarna pada lapisan aluminium oksida tersebut.

PROSES PENGANODAN ALUMINIUM • Di Katod: 4OH-(ak) 2H2O (c) + O2 (g) + 4e • Di Anod: 2AL (p) + 3O2 (g) Al2O3(p) .

CONTOH HASIL PENGANODAN ALUMINIUM .

• Dalam pegelektrosaduran plastik.PENGELEKTROSADURAN PLASTIK • Bahan-bahan plastik boleh disadurkan dengan logam-logam seperti kromium. . • Barangan plastik yang telah disalutkan dijadikan katod dalam satu sel elektrolisis yang mengandungi ion logam saduran. Anod pula terdiri daripada logam penyadur. barangan plastik tersebut perlu disalutkan dengan satu lapisan nipis serbuk grafit (sejenis karbon).

CONTOH PENGELEKTROSADURAN PLASTIK • Di Anod: Cr (s) Cr3+ (ak) + 3e Cr • Di Katod: Cr3+ (ak) + 3e Cr (s) sudu Cr3+ Cr3+(ak) .

CONTOH HASIL PENYADURAN PLASTIK .

ion-ion tersebut akan di discas menjadi atom logam dan dapat disingkirkan daripada air. • Efluen tersebut mengandungi ion-ion kromium.(Logam berat) • Cara merawatefluen ialah melalui proses elektrolisis: Ni2+ + 2e Cd2+ + 2e Cr3+ + 3e Ni Cd Cr • Semasa proses elektrolisis.RAWATAN EFLUEN • Kebanyakkan bekalan minuman tercemar dengan pembuangan efluen daripada kilang. . kadmium dan nikel.

RAWATAN EFLUEN .

SEL KATOD MERKURI • Dalam proses ini. larutan natrium klorida (air garam) dielektrolisiskan dengan mengunakan katod merkuri dan anod grafit. .

Na (c) + Hg (ce) Na/Hg(c) . ion klorida akan dibebaskan pada anod dan natrium dihasilkan pada katod: Di anod: 2Cl.• Semasa proses elektrolisis.(ak) Cl2 + 2e Di katod: Na+ (ak) + e Na(c) • Natrium yang dihasilkan akan bertindakbalas dengan merkuri dan meghasilkan natrium amalgam.

• Natrium amalgam kemudian dialirkan ke dalam tangki lain yang berisi air dan ia akan bertindak balas untuk membebaskan gas hidrogen dan natrium hidroksida berair. 2Na/Hg (c) + 2H2O (c) 2NaOH (ak) + H2 (g) + 2Hg (c) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful