You are on page 1of 7

Gümüşhane Ünv. Müh. Fak., Harita Müh. Bölümü, iasri@gumushane.edu.

tr

1Yrd.Doç.Dr.,

Harita ,Geomatik Jeodezi ve Fotogrametri Bilimi
Yeryuvarının geometrisinin belirlenmesi ve yeryuvarı üzerinde bulunan tüm objelerin birbirleriyle olan geometrik, sosyal ve anlamsal ilişkilerin kurulması ve bu bilgilerin ilgili diğer mühendislik ve sosyal bilimlerin hizmetine sunulması işlevlerini yüklenen bir bilim dalıdır. Daha farklı bir deyişle, yeryuvarı üzerinde konumsal bilgi sisteminin oluşturulmasını (Kent Bilgi Sistemi veya Coğrafi Bilgi Sistemi) sağlayan ve bu bilgi sistemine altlık oluşturacak temel bilgilerin toplanmasını ve bilgiler arasındaki ilişkilerin kurulmasını sağlayan bir bilim dalıdır.

Harita ,Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, mekanın tasarlanmasına yönelik bilgilerin yeryüzünden veya uzaydan elde edilmesi ve sunulması ile ilgili bir bilim koludur.

Anabilim Dalları
• • • • • • Jeodezi Ölçme Kartoğrafya Fotogrametri Uzaktan Algılama Kamu Ölçmeleri

*** Ana bilim dalları içerikleri için ekteki .pdf dosyasına bakınız

Anabilim Dalları

Haritaların bazı kullanım alanları
• Taşınmaz sınırları ile büyüklüklerinin tespiti için Kadastro Ölçmelerinde • Ulaşım ve haberleşme için Yol Ölçmelerinde • Su altı inşaatı ve su rezervuarlarının tespiti için Hidroğrafik Ölçmelerde • Şehir yollarının yapımı ve kanalizasyon işleri için Şehir ve İmar Çalışmalarında • Bayındırlık Çalışmalarında

Başlıca Çalışma Konularından Bazıları
• • • • • • • • • • • Coğrafi Bilgi Sistemi Herhangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita üretimi Yersel ve uydu bazlı (GPS) sistemlerle konum belirleme Kadastral haritaların yapımı Görüntü İşleme Endüstriyel ve mühendislik ölçmeleri Deformasyon ölçmeleri Hidrografik ölçmeler Afet Yönetim Sistemlerine veri temini, izlenmesi Teknik altyapı tesis ölçmeleri Aplikasyon-Her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulanması işleri • Röleve ölçmeleri, Restorasyon • Taşınmazlarla ilgili tespit, değerlendirme, fizibilite, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri

Dünyada Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği