You are on page 1of 30

Managementul riscului

Management - definiţie

Managementul înseamnă, în ultimă analiză, înlocuirea muşchilor şi a forţei cu puterea gândului; a obiceiurilor şi superstiţiilor - cu cunoştinţele; şi a agresivităţii cu cooperarea. Înseamnă că răspunderea înlocuieşte obedienţa faţă de ranguri şi că autoritatea performanţei ia locul autorităţii funcţiei. Peter Drucker

2

Risc - definiţie

Măsură a neconcordanţei dintre diferitele rezultate posibile obţinute în condiţii mai mult sau mai puţin favorabile sau nefavorabile

3

În trecut. Noile forme de management al riscului iau în considerare şi anumite riscuri speculative.Managementul riscului    Managementul riscului este un proces prin care sunt identificate expunerile de pierdere cu care se poate confrunta o persoană juridică sau fizică şi prin care se aleg tehnicile cele mai potrivite în înlăturarea acestor expuneri. managerii de risc considerau că organizaţiile se confruntă doar cu riscuri pure (riscul pur presupune una dintre următoarele situaţii: pierdere sau lipsa pierderii). 4 .

Managementul riscului  analiza riscului este definită drept „procesul de utilizare sistematică a informaţiilor pentru a identifica sursele şi a estima riscul”. 5 .

MANAGEMENTUL RISCULUI Managementul riscului presupune urmatoarele faze:      1) identificarea si analiza erorilor 2) identificarea si analiza cauzelor 3) stabilirea prioritatilor de actiune 4) corectarea cauzelor 5) monitorizarea actiunilor 6 .

Clasificarea riscurilor – generalităţi (1) Riscuri naturale (hazarde naturale):      cutremure si eruptii vulcanice.).). riscuri geomorfologice (alunecari de teren. epidemii etc. riscuri climatice (furtuni. comete etc. riscuri cosmice (asteroizi. seceta. 7 . tasari etc. riscuri biologice (invazii de lacuste.). inundatii etc.).

conflicte militare etc. Riscuri politice: nationalizarea si expropierea.  sabotaj si incendiere.    8 .  santaj. modificarea legislatiei. extorcare.Clasificarea riscurilor – generalităţi (2) Riscuri de securitate fizica:  furt.

accidente de munca etc.Clasificarea riscurilor – generalităţi (3) Riscuri financiare si economice:  cursul valutar. viermi. radiatii.  fraude financiare.     Riscuri tehnologice si industriale: explozii.  inflatia. scapari de substante toxice. escrocare.  intruziune neautorizata. Riscuri informatice:  virusi. troieni.  furt de date etc. 9 .  intarzieri la plata etc.

Riscuri în spitale Acele situaţii care:  pot cauza injurii pacienţilor. vizitatorilor şi angajaţilor  pot pune în pericol securitatea şi siguranţa mediului  pot determina pierderi financiare pentru spital 10 .

cu alte cuvinte sa sufere „prejudicii sau neplaceri.Riscuri clinice Siguranta pacientilor în spitale constituie o dimensiune importanta a calitatii îngrijirilor de sanatate. chiar si involuntare. imputabile asistentei medicale primite în cursul spitalizarii care determina prelungirea duratei de spitalizare.  Riscul clinic reprezinta probabilitatea ca un pacient sa fie victima a unui efect advers. înrautatirea starii de sanatate sau moartea pacientului” 11 .

12 .MANAGEMENTUL RISCULUI CLINIC Managementul riscului clinic reprezinta un ansamblu de actiuni complexe întreprinse în scopul îmbunatatirii calitatii asistentei acordate si garantarii sigurantei pacientilor în sistemul de sanatate.

un mare număr dintre acestia desfăsurându-si activitatea în spitale Această situaţie face ca sectorul sanitar să fie unul dintre cele mai mari sectoare de muncă din Europa.Riscuri profesionale   Aproximativ 10% din angajaţii Uniunii Europene lucrează în domeniul sănătăţii si protecţiei sociale.acoperind o gamă largă de profesiuni diverse. 13 .

sectorul sanitar deţine locul al doilea în ceea ce priveste incidenţa afecţiunilor musculoscheletale legate de profesie. In plus. accidentele din sectorul sanitar sunt cu 34% mai frecvente decât media la nivelul Uniunii Europene.Riscuri profesionale   În conformitate cu datele referitoare la Europa. după sectorul construcţiilor 14 .

Riscuri profesionale  Evaluarea riscurilor si managementul eficient al sănătăţii si securităţii în muncă reprezintă elementele esenţiale de prevenire si reducere a expunerii angajaţilor din sectorul sanitar la riscuri profesionale. 15 .

Riscuri profesionale . • integrarea securităţii si sănătăţii în muncă în alte procese de gestiune. • politică de prevenire si de evaluare a riscurilor. servicii de prevenire dispunând de resurse corespunzătoare.măsuri • existenţa sistemului de management al sănătăţii si securităţii în muncă. • instruirea.  Evaluarea riscurilor va ţine cont de toate pericolele 16 . consultarea angajaţilor. cum sunt achiziţia si licitarea contractelor.

EXEMPLU PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR INTR-UN SPITAL – indicele securităţii spitalului - 17 .

Hospital Safety Index: Guide for Evaluators Washington.-(Series Hospitals Safe from Disasters. 107p. 1) ISBN 978 92 75 13256 2  18 . © 2008. D.Pan American Health Organization .Indicele securităţii spitalului (1) Publicat de PAHO HQ Library Cataloguingin-Publication .C.: PAHO.

Indicele securităţii spitalului (2)  Indicele de Securitate al Spitalului oferă o viziune generală privind probabilitatea spitalului sau a instituţiei medicale de a rămîne operaţională în situaţii de urgenţă excepţionale. luînd în consideraţie situaţia înconjurătoare şi reţeaua serviciilor de sănătate la care aceasta aparţine 19 .

sunt trei obiective de securitate: I) Protecţia vieţii pacienţilor. vizitatorilor şi a personalului.Indicele securităţii spitalului (3) La nivel de proiectare a spitalelor noi şi sigure.  20 . II) Protecţia investiţiilor în aparatajul medical şi mobilier. III) Protecţia activităţii instituţiei medicale.

Securitatea structurală .Amplasarea geografică a instituţiei medicale .Capacitatea funcţională  21 .Indicele securităţii spitalului (4) – capitole evaluate Informaţie generală despre instituţia medicală  Lista de Verificare a Securităţii Spitalului .Securitatea nestructurală .

35 C Sunt necesare măsuri urgente.Indicele securităţii spitalului (5) – rezultate Indicele securităţii Clasificare Ce trebuie făcut ? 0 – 0.66 . Nivelul existent de securitate a spitalului nu asigură protecţia pacienţilor şi a personalului în timpul şi după dezastru. 0.65 B Sunt necesare măsuri de intervenţie în termeni restrînşi.1 A . Este probabil că spitalul va funcţiona în caz de dezastru. încît viaţa pacienţilor şi a personalului. precum şi posibilitatea de funcţionare în timpul şi după dezastru sunt supuse unui potenţial risc.36 – 0. Totodată se recomandă continuarea întreprinderii măsurilor de fortificare a capacităţii de răspuns şi de prevenire pe termen mediu şi lung în scopul ridicării 22 nivelului de securitate a spitalului în timp de dezastre. Nivelul existent de securitate a spitalului este de aşa natură. 0.

Calculul expunerii la risc 5 probabilitate 10 8 15 12 20 16 25 20 4 3 2 1 6 4 2 9 6 3 consecinţe 12 8 4 15 10 5 23 .

Posibil .Foarte probabil .Nivel de probabilitate 1 .Puţin probabil .Aproape sigur .este foarte puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3 .Este puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3 .Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1.5 ani).Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an). nu s-a întâmplat până în prezent. s-a întâmplat de multe ori în ultimul an 24 . 2 . s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an 5 .Rar . s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani 4 . s-a întâmplat de foarte puţine ori până în prezent.Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an).3 ani).5 ani). 3 .

Cu impact mediu asupra activităţilor direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar mediu 4 .Cu impact major asupra activităţilor direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar major 5 .Cu impact foarte scăzut asupra activităţilor direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau fără impact financiar 2 .Moderat .Major .Nivelul impactului/consecințelor 1 .Critic .Cu impact scăzut asupra activităţilor direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar foarte scăzut 3 .Nesemnificativ .Cu impact semnificativ asupra activităţilor direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar semnificativ 25 .Minor .

Nivel de tolerare tratare riscuri Strategie de control: Acceptare Monitorizare Tratare Tratare tolerabil : 1-4 tolerare ridicată: 5-8 tolerare scăzută: 9-12 intolerabil : 13-25 Transferare Externalizare 26 .

Activitatea structurii nu este întrerupă. pentru a identifica dacă măsurile de control propuse şi implementate tratează cauzele reale ale materializării riscurilor.Tipul controlului Acceptare/ Tolerare: Expunerea poate fi tolerată fără a necesita implementarea vreunei măsuri de control. Nu sunt necesare măsuri de control. care poate gestiona în condiţii eficiente respectiva activitate. care să abordeze impactul resimţit în cazul materializării riscurilor. Expunerea poate fi tolerată. Această opţiune poate fi completată de un plan pentru situaţii neprevăzute. acestea oferind oportunităţi structurii respective. Monitorizare: Tratare Transferare Externalizare 27 Beneficierea de Riscurile generate de acea activitate sunt pozitive. Presupune încetarea activităţii generatoare de riscuri inacceptabile pentru structura respectivă şi trecerea acesteia în exteriorul structurii/externalizarea activităţii. Presupune transferarea riscului către o altă structură. dar se impune monitorizarea riscurilor şi în special a cauzelor de apariţie a acestora. Se impune implementarea unui instrument/unei măsuri de control pentru a menţine riscul în limite acceptabile. pe urma oportunităţilor .

instrumentele şi dispozitivele medicale  28 .REFERENŢIAL 9 “PREVENIREA ŞI GESTIUNEA RISCURILOR” (PGR) STANDARD 1 (PGR1): Există o politică de prevenire şi gestiune a riscurilor şi a evenimentelor nedorite  STANDARD 2 (PGR2): Există o politică de gestionare a riscului generat de aparatele.

infrastructurii si instalaţiilor.  29 .REFERENŢIAL 9 “PREVENIREA ŞI GESTIUNEA RISCURILOR” (PGR) STANDARD 3 (PGR3): Există o politică de gestionare a riscului pentru mediul fizic. intern si extern  STANDARD 4 (PGR4): Există o politică de securitate si mentenanţă a clădirilor.

 STANDARD 6 (PGR6): Există programe de evaluare si intervenţie pentru situaţii de urgenţă.REFERENŢIAL 9 “PREVENIREA ŞI GESTIUNEA RISCURILOR” (PGR) STANDARD 5 (PGR5): Există o politică privind securitatea patrimoniului. dezastre. catastrofe naturale  30 .