You are on page 1of 23

TAKLIMAT TUNJANG PENDIDIKAN ISLAM KSPK

OLEH : BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DISAMPAIKAN OLEH : UST HAFIZAH BT HJ MOHAMED
GURU CEMERLANG PEND ISLAM / JURULATIH UTAMA PEND.ISLAM

‹#›
1

KANDUNGAN
A.

B.
C. D.

E.

PENGENALAN OBJEKTIF RASIONAL PERKARA UTAMA DI DALAM TUNJANG PENDIDIKAN ISLAM RUMUSAN
‹#›
2

intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. PENGENALAN Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak secara holistik dalam aspek jasmani.A. kreatif dan bermakna. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia menangani cabaran di sekolah rendah kelak. ‹#› . rohani. menyeronokkan. emosi. Ini untuk meningkatkan kemahiran.

maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri.Akta Pendidikan 1996 Seksyen 50  ( Pengajaran Agama Islam ) (1) Jika di dalam sesuatu institusi pendidikan terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. (Nota: Pihak Berkuasa Negeri ialah Majlis Agama Islam Negeri berkenaan) 4  ‹#› .

Seksyen 50 ( Pengajaran Agama Islam ) (2) Pengajaran yang dikehendaki di sesuatu institusi pendidikan di bawah subseksyen (1) hendaklah selama tempoh sekurang-kurangnya dua jam seminggu dalam waktu pengajaran biasa institusi pendidikan itu atau dalam apa-apa waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal mana-mana institusi pendidikan yang tertentu. ‹#› .

 Memahami rasional perubahan yang berlaku dalam Pendidikan Islam KSPK ‹#› 6 .B.  OBJEKTIF Memahami Fokus. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam Tunjang Pendidikan Islam.

RASIONAL Perubahan tunjang Pendidikan Islam dalam KSPK ialah :  Kesinambungan antara KSPK dengan KSSR  Menyediakan pengetahuan.C. kemahiran dan nilai yang asas kepada kanak-kanak ‹#› 7 .

Contoh: Ibadah solat. Pengetahuan: tahu waktu solat. bilangan rakaat dan sebagainya. kemahiran dan nilai yang hendak dibangunkan dalam diri murid. PERKARA UTAMA DI DALAM TUNJANG PENDIDIKAN ISLAM Fokus Merupakan pengetahuan. ‹#› . Nilai: disiplin dan penghayatan. Kemahiran: tahu cara mendirikan solat.D.

Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.4 Melafazkan Kalimah Syahadah ‹#› . Contohnya: PI 1. kemahiran dan nilai.

2 Melafazkan Kalimah Syahadah dengan maknanya.Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Contohnya: PI 1.4. ‹#› .

bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum ‹#› . kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Kerohanian.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. kreativiti. bahasa Inggeris. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. bahasa Cina dan bahasa Tamil 11 Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains. kepercayaan.

kreativiti. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. sikap dan nilai seimbang Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. kepercayaan. bakat dan apresiasi Insan Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi Kerohanian. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum ‹#› 12 .Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Komunikasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains.

kemahiran asas ICT. kognitif. penguasaan kemahiran generik. kognitif. perkembangan fizikal.Penekanan Kurikulum dan Tahap Persekolahan dalam Kurikulum Transformasi Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6) pengukuhan dan aplikasi 4M. sahsiah. perkembangan sosioemosi. fizikal. penguasaan kemahiran generik & kemahiran yang lebih kompleks. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M. kemahiran asas ICT. kognitif. sikap dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi. sahsiah. sikap dan nilai 13 Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3) penguasaan 4M. perkembangan sosioemosi. ‹#› 13 . sahsiah. perkembangan fizikal.

FOKUS PENDIDIKAN ISLAM AQIDAH ASAS BAHASA AL-QURAN DAN JAWI IBADAH AKHLAK SIRAH ‹#› 14 .

0 Akhlak PI 5.0 Sirah PI 4.0 Asas Bahasa al-Quran dan Tulisan Jawi. 15 ‹#› .0 Ibadah PI 3.FOKUS TUNJANG PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang : PI 1.0 Akidah PI 2.

4 Mengetahui Rukun Iman Mengetahui Rukun Iman pertama (Beriman kepada Allah ) Mengetahui Rukun Islam Melafazkan Kalimah Syahadah ‹#› 16 .1 PI 1.3 PI 1.PI 1.0 PI 1.2 AQIDAH PI 1.

0) Akidah Dokumen KSPK Standard Standard Kandungan Kandungan 4+ 5+ (PI 1.2) Menyebut sifat Menyatakan Mengetahui wajib Allah.1) (PI 1.1) Menyebut enam Menyatakan Mengetahui Rukun Iman enam Rukun Rukun Iman dengan bimbingan Iman (PI 1.1) (PI 1.2. Wujud (Ada) Rukun Iman a. Basar pertama (melihat) c.2) (PI 1.1.2.2) (PI 1. Wujud (Ada) b.1.Fokus (PI 1. Sama’ (Mendengar) . Sama’ (Mendengar) ‹#› c. a. sifat wajib Allah. Basar (melihat) b.

2 PI 2.PI 2.3 Bersuci dari najis Melakukan wuduk Mendirikan solat ‹#› 18 .1 PI 2.0 IBADAH PI 2.

Peristiwa kelahiran Rasulullah.A. PI 3.1 Mengetahui sirah Rasulullah S.1.PI 3.4 ‹#› 19 .3 PI 3.W Menyebut nama Rasulullah dan ahli keluarga baginda yang terdekat.1.0 SIRAH PI 3.

PI 4.Amanah .Makan dan minum .Bijaksana (Fatonah) PI 4.Penerang hati .Naik kenderaan . .0 AKHLAK PI 4. 20 ‹#› .Bercakap benar (Siddiq) .Masuk/ keluar tandas.1 Mencontohi akhlak Rasulullah SAW.2 Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. .

PI 5.Menyebut huruf Hijaiyyah . PI 5. ‹#› 21 .2 Mengetahui huruf Jawi PI 5.Menyebut dan mengenal asas Bahasa Arab PI 5.3 Menghafaz beberapa surah dari Juz Amma.0 Asas Bahasa al-Quran danTulisan Jawi.1 Mengetahui Bahasa al-Quran .

RUMUSAN Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di prasekolah perlu dilaksanakan dalam suasana yang menyeronokkan sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. ‹#› 22 .

SEKIAN…WASSALAM. TERIMA KASIH… ‹#› ..