You are on page 1of 21

Уул уурхайн салбарын ажиллагсад ба

Амьдралын даатгал
Г.Алимаа
“Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн Даатгалын газрын захирал

1

“НЭЙШНЛ ЛАЙФ ДААТГАЛ” ХХК
 Байгуулагдсан он:

2007 он

 Тусгай зөвшөөрөл:

СЗХ-ны 5/01 тоот: Амьдралын даатгал буюу
урт хугацааны даатгал

 Даатгалын төрөл:


Эрсдлийн багц даатгал
Хуримтлалын даатгал
Тэтгэврийн даатгал
Боловсролын даатгал
Эрүүл мэндийн даатгал
Хүнд өвчний даатгал
Зээлдэгчийн даатгал

2

УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ОНЦЛОГ

Уул уурхай бол хамгийн осолтой, эрсдэл өндөртэй салбар юм.
 Овор хэмжээ их, хүнд даацын, хүчдэл өндөр техник хэрэгсэлтэй
ажилладаг
 Хүнд жинтэй овор ихтэй материал тээвэрлэдэг
 Тэсрэмтгий болон химийн бодистой ойр
 Агаар дахь тоосжилт ихтэй орчинд
 Газар доогуур ажилладаг.

3

УУЛ УУРХАЙН САЛБАРТ ГАРЧ БУЙ ЭРСДЭЛ
/үйлдвэрийн осолд орсон, нас барсан хүний тоо/

4

“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ХХК-ААС ГАРГАСАН
СУДАЛГАА


Нийт ажиллагсдын 65 % буюу 4028 хүн хэвийн бус
нөхцөлд, 35 % буюу 2068 хүн хэвийн нөхцөлд
ажиллаж байна.
2011 онд 5113 хүн, нийт 49513 өдөр ХЧТА-тай
байсан.
2011 оны байдлаар нийт 620 МШӨ тохиолдол
байна.
Сүүлийн 5 жилд нийт 66 хүн нас барсан /62 хувь
нь өвчний улмаас, 27 хувь нь зуурдаар, 11 хувь нь
ослоор/

5

Энэхүү эрсдэлээс үүсэх санхүүгийн
хүндрэлийг Амьдралын даатгалаар
шийдвэрлэх боломжтой.

6

АМЬДРАЛЫН ДААТГАЛЫН
ОНЦЛОГ, ЯЛГАА
№ Ердийн даатгал – 17 /Мандал Амьдралын даатгал – 1
женерал, Миг, Ард даатгал Үндэсний амьдралын даатгал
г.м/
1

Эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмж, Амь нас, эрүүл мэнд, ХЧА, тэтгэвэр,
машин, барилга байшин.
хүүхдийн боловсрол, хуримтлалын
даатгал

2

СЗХ-ны тусгай зөвшөөрлөөр зөвхөн СЗХ-ны тусгай зөвшөөрлөөр
гэнэтийн ослын эрсдлээс даатгадаг. гэнэтийн ослоос гадна бүх төрлийн
өвчлөлөөс даатгана.

3

Зөвхөн Монгол улсад үйлчилнэ.

Дэлхийн бүх улс оронд үйлчилнэ.

4

Ихэвчлэн зөвхөн ажлын байранд
үйлчилнэ.

24 цагийн турш /ажил, гэр хаана ч
үйлчилнэ/

5

Ихэвчлэн нөхөн төлбөрийг ажлын
хоногоор тооцож олгодог.

Нөхөн төлбөрийг хуанлийн хоногоор
тооцож олгодог.
7

УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН АЖИЛЛАГСДЫГ
АМЬДРАЛЫН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ НЬ
Хүний амь насны үнэлэмж хувьд
 Японд 3.0 сая ам.дол,
 АНУ-д 1.0 сая,
 ОХУ-д орос хүний үнэлэмжийг 53 мян доллар гэж үнэлсэн
байна.
 Зарим оронд амьдралын даатгалын үнэлгээ нь тухайн хүний 3
жилийн орлогын нийлбэртэй тэнцэх хэмжээтэй байх нь бодитой
хамгаалалт болно гэж үздэг жишээ ч байдаг.

8

ЭРСДЭЛИЙН БАГЦ ДААТГАЛ
Хамгаалалт

Даатгалын тохиолдол

Нөхөн төлбөр

Аливаа шалтгааны улмаас нас барах

15,000,000₮

 Эмнэлгийн мөнгө

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх
/бүх төрлийн гэнэтийн осол, өвчин/

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн
хоног тутамд 20,000₮

 хөдөлмөрийн
чадвараа бүрэн алдах

Өвчин, гэнэтийн ослын улмаас ХЧ-аа
80 ба түүнээс дээш хувиар алдах

15,000,000₮

 хөдөлмөрийн
чадвараа хэсэгчлэн
алдах

Өвчин, гэнэтийн ослын улмаас ХЧ-аа
80 хүртэл хувиар алдах

150,000-12,000,000₮

 хөдөлмөрийн
чадвараа түр алдах

Гэнэтийн ослын улмаас Хөдөлмөрийн
чадвараа түр алдах

Хөдөлмөрийн чадвараа түр
алдсан хоног тутамд 75,000₮
/15 сая*0,3%/

1 Үндсэн хамгаалалт

Нийт олгох нөхөн төлбөр – 30,620,000 төгрөг
Сард төлөх хураамж – 24,100 төгрөг
9

ӨНДӨР ХАМГААЛАЛТТАЙ ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Нөхөн төлбөрийн дээд
хязгаар
1.000.000 ам.доллар

Нөхөн төлбөрийн дээд
хязгаар
1.000.000 ам.доллар

Нөхөн төлбөрийн дээд
хязгаар
300.000 ам.доллар

Хамрах хүрээ
Дэлхий дахинд

Хамрах хүрээ
АНУ, Канадаас
бусад дэлхийн
бүх улс оронд

Хамрах хүрээ
Ази тивд

(яаралтай тусламжийн
үйлчилгээг дэлхий
дахинд үзүүлнэ)

Эрүүл мэндийн даатгалын эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээний багц нь


урьдчилан сэргийлэх үзлэг,
хэвтэн эмчлүүлэх,
амбулаториор үйлчлүүлэх,
яаралтай тусламж, сэхээн амьдруулах,
түргэн тусламж,
хагалгааны зардлыг бүрэн хамарсан.

НЭЙШНЛ ЛАЙФ ДААТГАЛ ХХК

 Томоохон даатгуулагч
байгууллагаас
дурдвал:“М-Си-Эс” групп /36 компани/
“МИАТ” ХК
Уул уурхайн ассоциаци
“Тефис майнинг” ХХК
“Хүннү ресорс” ХХК
“PWC аудит” ХХК
Голомт банк
Эрнст энд Янг Монгол Аудит
Санхүүгийн Зохицуулах Хороо
Цагдаагийн газар, хэлтсүүд
Эрдэнэт үйлдвэрийн ЗМЗ-ын Ороомгийн
цех

12

БАЙГУУЛЛАГА, ХАМТ ОЛНООРОО
ХАМРАГДВАЛ

Чадварлаг хүний
нөөцийн тогтвор
суурьшил

Ажил
олгогч

Ажиллагсдын нэмэлт
хангамж,
урамшуулал

Нийгмийн хамгааллын
зардлын бууралт
Ажиллагсдын
ажлын бүтээмж

Ашиг орлого нэмэгдэнэ.

13

ЗАРИМ КОМПАНИУДЫН ДААТГАЛЫН
ХУРААМЖИЙГ ХУВААЛЦАЖ БУЙ БАЙДАЛ
Байгууллагын нэр

Хамруулсан
ажилтнууд

Компаниас
төлсөн хувь

Ажилт-наас
төлсөн хувь

“М-Си-Эс” групп

Бүх ажилтан

100%

-

“Тефис майнинг” ХХК

Бүх ажилтан +
гэр бүлийн гишүүд

100%

-

“Хүннү ресорс” ХХК

Бүх ажилтан

100%

-

“Майн Инфо” ХХК

Бүх ажилтан

60%

40%

“МИАТ” ХК

Нисгэгч, үйлчлэгч

100%

-

14

ХҮҮХДИЙН БОЛОВСРОЛД ЗОРИУЛСАН
ДААТГАЛ

Хүүхдийн
сургалтын
төлбөрт
зориулсан мөнгөн хуримтлалыг
хамгийн таатай нөхцөлөөр үүсгэх

Хуримтлал үүсгэх хугацаанд эцэг
/эх/-ийн амь насыг даатгалд авах

Зорилго

Хуримтлал үүсгэх хугацаанд
хүүхдийг даатгалд авах

15

НӨХӨН ТӨЛБӨР
Хүүхэд 18 нас хүрч их дээд
сургуульд элсэн ороход

18 нас хүрэхээс өмнө
хүүхдийн эцэг /эх/-ийн амь
насанд эрсдэл учирвал
Хүүхэд 18 нас хүрэхээс
өмнө гэнэтийн
эмчилгээний зардал
шаардлагатай болбол
Хэрвээ хүүхэд 18
хүрээд их, дээд
сургуульд элсээгүй
бол

ДК 4 жил дараалан
сургалтын төлбөрийг
төлнө.
18 нас хүртэл сар бүр 50,000₮,
18 нас хүрэхэд 4 жил дараалан
сургалтын төлбөрийг төлнө.

Эмчилгээний зардлыг
хуримтлалаас олгох боломжтой

22 нас хүрэх үед нийт
хуримтлалыг 1 удаа бөөнөөр нь
олгоно.

16

Та хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрт жил
бүр 1,000,000 төг зарцуулъя гэж үзвэл

20-30 настай
31-40 настай
41-50 настай
51-60 настай

эцэг /эх/
эцэг /эх/
эцэг /эх/
эцэг /эх/

0-5 настай
хүүхэд
12 147 ₮
13 788 ₮
17 824₮
-

6-10 настай
хүүхэд
19 901 ₮
23 048 ₮
26 792 ₮
39 436 ₮

11-15 настай
хүүхэд
56 253₮
56 952 ₮
60 270 ₮
67 072 ₮

 сард 13,788 төг төлнө.
 хүүхэд их дээд сургуульд ороход жилд 1 сая, 4 жил олгоно.
 эцэг /эх/ нас барвал сар бүр 50,000 төг олгож, сургуульд ороход жил 1
сая төгрөгийг 4 жил олгоно.

17

Нэмэлт тэтгэврийн даатгалын үндсэн
зорилго:
 Улсаас олгож буй тэтгэврээс гадна нэмэлт тэтгэвэртэй
болох,
 Нийгмийн даатгалд
тэтгэвэртэй болох

хамрагдаж

чадаагүй

иргэдэд

18

НЭМЭЛТ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН
ХУРААМЖ
Сарын тэтгэврийн хэмжээ
60 настайд үүсэх хуримтлал
20 нас
25 нас
30 нас
35 нас
40 нас
46 нас
50 нас
55 нас

50
4,416
3,7
4,6
6,2
8,7
12,8
22,5
34,4
75,5

100
8,832
7,2
8,9
11,8
16,6
24,2
42,5
64,5
140,4

200
17,664
14,1
17,5
23,1
32,4
47,1
82,5
124,9
270,5

300
26,496
21,1
26,2
34,4
48,1
70,0
122,4
185,2
400,5

400
35,328
28,8
34,8
45,8
63,9
92,9
162,4
245,6
530,6

500
44,160
34,9
43,5
57,1
79,7
115,9
202,3
305,9
660,6

 Сард 32,400 төг төлнө.
 60 наснаасаа эхлээд насан туршдаа 200,000 төг тэтгэвэр авна.
 60 нас хүрэхээсээ өмнө ХЧБАлдах, эсхүл нас барвал 17,664,000 төг
гэр бүлд олгоно.
 тэтгэвэр авч байгаад нас барвал 2 сая төгрөг олгоно.
19

БИДНИЙ ЭРСДЛИЙГ ДАВХАР ДААГЧ
MUNICH RE
Дэлхийд
тэргүүлэгч,
үндэстэн
дамнасан давхар даатгагч Munich
Re
компанийн
давхар
хамгаалалттай.

Санхүүгийн найдвартай ар тал:
• A.M.Best’s-ийн A+/Superior/,
• Moody’s-ийн Аа3 /Excellent/,
• Fitch’s-ийн AA /strong/,
• Standard & Poor’s –ийн АА /Very
Strong/ рейтингтэй.
Вэбсайт: www.munichre.com
20

БАЯРЛАЛАА
БИДНИЙ ХАЯГ
Утас: 70110784, 70113366
И-мэйл: info@nlic.mn
Веб: www.nlic.mn

21