AGAMA DAN HUBUNGAN ETNIK

1

Liputan Kuliah
            

Pengenalan Agama Islam Dan Agama-agama Lain Di Malaysia Pendekatan Islam Hadhari Makna Hadhari Pendekatan Islam Hadhari Ke Arah Membentuk Masyarakat Hadhari Tujuan Islam Hadhari Realiti Kehidupan Masyarakat Kini Dan Kaitannya Dengan Hubungan Etnik Asas-asas Hubungan Etnik Dalam Konteks Agama Aplikasi Hubungan Etnik Dalam Kehidupan Masyarakat Malaysia Kepentingan Hidup Maju Melalui Perhubungan Dan Kerjasama Pelbagai Etnik Hubungan Etnik Dari Perspektif Islam Hadhari: Pengalaman Di Malaysia Kesimpulan 2

Pengenalan
 Prinsip

rukun negara yang pertama “Kepercayaan kepada Tuhan”.  Penanda jati diri rakyat Malaysia ialah agama.  Isu agama perlu ditangani dengan penuh hikmah agar ia bukan menjadi isu yang meruntuhkan keamanan dan kedamaian yang dini’mati.
3

Agama Islam dan agama-agama lain.
 Islam

bermaksud: Selamat, sejahtera, aman damai. kepada agama Islam ialah “Tiada paksaan dalam Islam, sesungguhnya telah jelas petunjuk daripada kesesatan” Al-Baqarah, ayat 256.
4

 Asas

 Asas

kepada hubungan etnik dalam Islam.

 “Wahai

umat manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra,kenal mengenali antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan dan bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi mendalam pengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu)”. AlHujurat, ayat 13. 5

Agama-agama lain di Malaysia :

Buddha
 Sanskrit

: ‘yang bebas dari kejahilan’ (awaken one).  Pengasas : Siddharta Gautama Buddha.  Ajaran Empat Kebenaran Mulia mengenai alam :
 Penderitaan  Penyebab

Kepada Penderitaan  Penamatan Nafsu  Jalan Menuju Kebenaran
 Lapan

Jalan Murni.
6

Agama-agama lain di Malaysia :

Hindu
 Agama

Hindu dikenali: Sanathana Dharma yang bermaksud ‘agama abadi’.  Agama Hindu awal yang dirujuk sebagai budaya Vedik dipercayai telah diamalkan sejak tahun 3500 Sebelum Masihi.  Ajaran Hindu dirujuk kepada kitab Veda yang empat iaitu, Rig, Sama, Yajur and Atharva.  Tiga dewa utama: Brahma, Vishnu dan Siva.  Konsep utama: Dharma, Samsara, Karma, Mokhsa.

7

Agama-agama lain di Malaysia :

Kristian
 Pengasas

Christ.

agama Kristian dikatakan Jesus

 Kitab

suci: Bible (old testament dan new testament). prinsip utama:
satu tuhan yang mencipta seluruh

 Empat

 Terdapat

alam.  Berpegang kepada konsep triniti.  Ajaran Jesus hendaklah diikuti.  Setiap orang akan diadili oleh Tuhan

8

Islam dan Hubungan Etnik.
 Islam

melihat kepelbagaian etnik sebagai kekuasaan/keagungan Allah sebagai Pencipta.  Surah al-Hujurat, 13.  Hadis:Jangan kamu hasad dengki, jangan kamu khianat mengkhianati, jangan kamu membuat konspirasi kejahatan dan jadikanlah semua hamba Allah itu bersaudara.
9

Islam Hadhari.
 Diperkenalkan

oleh YAB, Perdana Menteri di Perhimpunan Agung UMNO ke 55, 23 Sept 2003.  Satu pendekatan.  Pendekatan Islam Hadhari bertujuan menjana kemajuan manusia untuk pembangunan fizikal, spirital, pembangunan insan, ilmu.  Terdapat 10 prinsip.
10

10 Prinsip Pendekatan Islam Hadhari
         

Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T Kerajaan yang adil dan beramanah Rakyat yang berjiwa merdeka Penguasaaan ilmu pengetahuan Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif Kehidupan berkualiti Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita Keutuhan budaya dan moral Pemeliharaan alam semulajadi Kekuatan pertahanan.
11

Makna Hadhari
 Hadharah:

moden.  Hadharah, Tamadun, Madani.  Istilah-istilah yang menunjukkan situasi hidup masyarakat.  Perbezaan antara tamadun menurut perspektif Islam dengan Barat.

kebandaran, bertamadun,

12

Tujuan dan Pendekatan Islam Hadhari.
 Memperkasakan  Pendekatan

umat Islam.

yang difikirkan sesuai bagi negara majmuk.

13

Ke arah membentuk masyarakat Hadhari.
 Hidup

dalam dunia global memerlukan persediaan dan persiapan yang sewajarnya daripada setiap individu dalam setiap aspek. merupakan satu fenomena yang membentuk wajah baru dunia.
14

 Globalisasi

Asas-asas Hubungan Etnik dalam konteks agama.
 Kehidupan

berteraskan aqidah,syariah dan akhlak Islam merupakan satu tuntutan dalam pendekatan Islam Hadhari. asas dalam setiap agama berteraskan konsep spiritualiti masing-masing.
15

 Prinsip-prinsip

Asas-asas Hubungan Etnik dalam konteks agama.
 Berkenal-kenalan.  Persefahaman.  Bekerjasama.  Persaudaraan.  Berkasih

sayang.  Saling menjamin.

16

Aplikasi hubungan etnik dalam kehidupan masyarakat.
 Kemesraan

dalam berkomunikasi.  Budaya ziarah menziarahi.  Mengambil berat.  Memulia dan menghormati seseorang.  Menghormati jiran.
17

Aplikasi hubungan etnik.
 Hubungan

sosial dalam kehidupan kini banyak terjalin melalui hubungan …
tempat

kerja. institusi. adat istiadat. politik. kebajikan aktiviti sosial. rekreasi.
18

Kisah teladan/ikutan
 Rasulullah

s.a.w. menziarahi jirannya berbangsa Yahudi yang jatuh sakit, walaupun jiran tersebut sentiasa menyakiti hatinya. s.a.w. bersabda, maksudnya: Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia memuliakan jirannya.
19

 Rasulullah

Hidup maju melalui kerjasama pelbagai etnik.
 Kehidupan

bermasyarakat bukan hanya tuntutan sosial, malah fitrah hidup manusia. pelbagai etnik penting dalam memenuhi tuntutan hidup bermasyarakat.
20

 Kerjasama

Kesimpulan

Agama merupakan satu istitusi yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Perkongsian harmoni atau co-existence, nilai-nilai agama Islam dan nilai agama lain di Malaysia mempunyai banyak persamaan dari segi nilainilai sejagat yang diterima dan diamalkan. Kemajuan material dan fizikal perlu diseimbangkan dengan kemantapan serta kemajuan rohani. Pendekatan Islam Hadhari dilihat amat sesuai bagi tujuan memantapkan kemajuan kerohanian 21 masyarakat di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful