DEFINISI, OBJEKTIF & ETIKA PENYELIDIKAN

1

Metode Penyelidikan:
◦ Metode digunakan dalam aktiviti penyelidikan seperti metode kuantitatif/kualitatif, deskriptif atau kajian kes, menyusun data dsb.

Metodologi Penyelidikan:
◦ Ilmu tentang pelbagai metode dlm penyelidikan, teknik pengumpulan data dsb. Ia adalah ilmu ttg metode penyelidikan.

2

Kerlinger (1980:2):  Research is the systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about presumed relations among natural phenomena. Best & Kahn (1998: 18):  The systematic and objective analysis and recording of controlled observations that may lead to the development of generalizations, principles, or theories, resulting in prediction and possibly ultimate control events. Leedy (1985:5):  Research is a procedure by which we attempt to find systematically and with the support of demonstrable fact, the answer to a question or the resolution of a problem. KESIMPULAN: Penyelididikan adalah satu usaha penelitian yang terancang menggunakan metodologi sesuai yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Ia memerlukan kepakaran bagi menyelidik sesuatu yang baru bertujuan untuk membuat teori, kesimpulan, perancangan atau ramalan.

Penyelidikan untuk menyelesaikan masalah. Bukanlah penyelidikan jika tiada masalah utk diselesaikan. Penyelidikan mengandungi hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui pengumpulan & analisis data. Penyelidikan saintifik berasaskan pengumpulan & analisis data drp pemerhatian, soaselidik, temubual dsb. Penyelidikan mempunyai prosedur yang tepat. Penyelidikan terarah dan berakhir dengan nilai tambah ilmu. Penyelidikan memerlukan penyelidik yg mempunyai kepakaran ilmu & niche. Penyelidikan mesti bersifat objektif, logik dan mengenepikan unsur bias. Penyelidikan memerlukan kesabaran, kerajinan & kesungguhan. Hasil penyelidikan dapat memberi manfaat kepada khalayak insan.

Utk MENYELESAIKAN masalah. Utk meneliti pendapat, t/laku: m’kat, organisasi, etnik, pelajar, penganut agama dsb. Utk menjelaskan sebab musabab fenomena berlaku. Utk mendapatkan bukti kukuh utk membuat ramalan/andaian. Utk mencari jawapan terhadap masalah. Utk merangka penyelesaian masalah
5

6

Code of Conduct of the American Association of Public Opinion. Nuremberg Code.

Ethics of American Psychological Association (AP Islamic Code Medical Ethics. Kod Penyelidikan Pengajian Islam ????

7

Memastikan kerahsian klien/responden. Mematuhi standard saintifik penyelidikan. Menjaga digniti responden. Penyelidikan tidak bertentangan dgn undang-undang negara. Memerlukan kelulusan agensi/institusi tertentu terdahulu. Menjelaskan maksud & jangkaan kajian kpd pihak berkaitan. Mendapat consent drp responden terlebih dahulu. Tidak menceroboh ketenangan/suasana hidup responden.
8

9

Tidak banyak berbeza dgn penyelidikan Barat kecuali aspek NIAT.
◦ Penyelidikan Islam: God oriented. ◦ Mengutamakan epistemologi Islam.

  

Persoalan: sejauh manakah wujudnya galakan supaya menjalankan penyelidikan dalam Islam? Islam agama rasional tentunya menggalakkan penyelidikan. Islam melarang sikap taklid dan jumud. Islam menggalakkan:
◦ Kajian umat terdahulu (kajian sejarah) ◦ Kajian kontemporari (kajian deskriptif)

Bukti galakan al-Quran:
◦ Sesungguhnya dalam (keterangan2 dan peristiwa2) tersebut (tidak syak lagi ada terdapat pengajaran) bagi sesiapa yg mempunyai hati dan kefahaman sebenarnya, atau yg menggunakan pandangannya (dgn bersungguh-sungguh) dan dgn sungguh2 menjadi saksi2 (bagi kebenaran). (Qaf 50:37).

10

 

  

Melakukan penyelidikan kerana Allah. Menjaga 5 prinsip agama: ◦ Agama ◦ Kehidupan ◦ Intelek ◦ Keturunan ◦ Harta Mengamalkan prinsip Akhaf al-dararain dlm penyelidikan. Informed consent daripada pesakit/responden kajian. Mengelak drp mengamalkan matlamat menghalalkan cara dlm penyelidikan. Islamic Code Medical Ethics:
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Mempunyai t/jawab keagamaan kepada Allah. Integriti Berhikmah Penyelidikan utk kebajikan manusia Tidak merendahkan martabat manusia Tidak eksploitasi keperluan material.
11

         

Dokumen/Modul/Kandungan/Literatur Islam. Kepercayaan/Doktrin keagamaan. Persepsi/sikap Muslim terhadap isu. Peralatan/bahan keagamaan. Pemikiran/falsafah tokoh. Organisasi Muslim. Upacara/amalan keagamaan. Monumen Islam. Budaya/etnografi Muslim. Isu semasa berkaitan Islam/Muslim

12

Apakah penyelidikan yang akan anda bentuk?  Apakah alasan penyelidikan ini dibentuk?  Apakah jangkaan output penyelidikan ini?  Sejauh manakah penyelidikan ini:

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Catchy? Ada impak? Ada kepakaran? Marketable? Competition drp penyelidik lain? Kekuatan & kelemahan? Gunakan SWOT analysis.
13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful