TAJUK 4

PENDEKATAN SAINTIFIK DLM PENYELIDIKAN

KEPERLUAN SAINTIFIK
• Semua dakwaan & penemuan perlu dibuktikan secara ilmiah. • Maksud saintifik:
– Maklumat mesti dibuktikan secara empirikal. – Penyelidikan mengutamakan unsur logik & rasional.

• 4 tahap penyelidikan perlu disaintifikkan:
– – – – Mengenalpasti masalah. Pembinaan hipotesis. Pengumpulan data. Menghasilkan laporan kajian.

LANGKAH MENSAINTIFIK PENYELIDIKAN

TEORI BAIKI HIPOTESIS
TOLAK HIPOTES IS

MODEL AGAKAN

MAKLUMAT AWAL
• Sumber cetusan idea:
– – – – – Pengalaman Pembacaan Pemerhatian Kajian literatur Perbincangan

• Maklumat mencetuskan tajuk kajian. • Tajuk kajian:
– Masalah dlm keupayaan penyelidik. – Masalah diminati penyelidik. – Masalah semakin meningkatkan kefahaman penyelidik

• Tiga gabungan unsur penting dlm tajuk:
– Permasalahan – Matlamat – Metodologi kajian

TEORI
• Satu set andaian berkenaan sebab kpd sesuatu fenomena/kejadian/keterangan.

• 2 ciri teori:
– Teori ada asas kukuh fenomena/kejadian boleh terjadi. – Teori boleh diuji secara empirikal

• 5 Langkah pembentukan teori:
– – – – – Menjelaskan skop teori8. Membiasakan diri dengan literatur. Membina teori. Membuat ramalan. Menguji data secara empirikal.

Hipotesis • Hipotesis = andaian/persoalan terhadap sesuatu perkara/kejadian/fenomena. • Hipotesis dibina dalam 2 bentuk:
– Bentuk 1: Mengemukakan persoalan-persoalan awal sebelum menjalankan penyelidikan. Kebenaran/penolakan hipotesis berdasarkan dapatan pada akhir penyelidikan. – Bentuk 2: Membina Hipotesis utama (Ho) & Hipotesis alternatif (Ha) Kedua-dua hipotesis diuji bagi menerima salah satu.

MENGUMPUL & MENGANALISIS DATA

RANGKAMASA • Rangkamasa sebagai pelengkap saintifik penyelidikan. • 2 kaedah penentuan rangkamasa:
– Kaedah Cross-sectional (dlm satu tempoh masa) – Kaedah Longitudinal (melangkau 1 tempoh masa)
• Kajian trend (masa berbeza tetapi subjek sama) • Kajian cohort (masa berbeza & subjek berbeza)

PENEMUAN KAJIAN
• • Penemuan tahap terpenting kajian. Penemuan sama ada:
– Berdasarkan objektif kajian. – Penemuan di luar jangka.

Pelbagai bentuk penemuan:
– Teori baru. – Fakta baru – -Jawapan terhadap hipotesis.

Penemuan yang baik mampu menjawab (5WsH):
– – – – – – Who? What? When? Where? Why? How?
Pembentangan Penerbitan

Mendedahkan penemuan:
– –

RUMUSAN & CADANGAN • Rumusan: disampaikan berdasarkan dapatan kajian. • Cadangan: disampaikan berdasarkan masalah ditemui.
– * Kedua-duanya diulas pada bahagian menulis laporan.

• Sebab-sebab TIDAK saintifik:
– – – – Permasalahan tidak jelas. Metode pengumpulan data lemah. Analisis data yang salah. Mengenepikan nilai-nilai kritis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful