Keberkesanan Pembelajaran Berlatarkan Intrinsik &

merupakan faktor dalaman menghasilkan tingkah laku yang positif menurut Ryan dan Deci (2001), motivasi intrinsik menghasilkan prestasi yang meningkat, kreativit & penghargaan

merupakan faktor luaran mendorong pelajar untuk belajar ganjaran @ mengelakkan hukuman bagi mendapat

motivasi intrinsik & ekstrinsik perlu digabungkan pelajar bermotivasi intrinsik lebih baik daripada bermotivasi ekstrinsik dapat membantu pelajar dalam menentukan objektif pembelajaran membantu pelajar menentukan matlamat guru boleh mempelbagaikan teknik mengajar

membantu pelajar menghadapi pembelajaran efektif

Kesimpulan
gabungan motivasi intrinsik & ekstrinsik adalah baik bagi pelajar remaja untuk meningkatkan peluang dalam pembelajaran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful