*

Metodat me radiacion jonizues a. Mjekesia nukleare (radioizotope) 2. Ultratingujt b. Rezonanca Magnetike * . Radiografi e thjeshte b.1. Metoda te tjera a. Tomografi e kompjuterizuar (CT) c.

1. Fotone (vale elektromagnetike) rrezet X rrezet gama * . Partikuluara leshim i elektroneve – beta particles 2.

* .

Radiografia e thjeshte Tomografia e kompjuterizuar * .1. 2.

* Roentgen 1895 .

* Radiografi Dixhitale * Mamografi * Radioskopi * .

* Kripera te metaleve te renda (Barium) studimi i traktit Gastro-intestinal * Lendet organike me baze Jodi. angiografi * Ajri dhe gaze te ndryshme (barium + ajer) gastro-intestinal ‘kontrast i dyfishte’ * .

CT kolongrafi) * Hounsfield 1972 .* Tomografia Aksiale * Tomografia Spirale * Tomografia Multidetektor (CT angiografi.

* .

* .

* .

* Radioizotopet (Teknecium) * PET (positron emission tomography) * .

* .

* A-mode (amplituda e valeve) * B-mode (imazhe statike) * M-mode (organet ne levizje) * Real-time (imazhe reale) * Doppler (me ngjyra) * .

* .

* .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful