A.

SALINA BINTI AHMAD SALLEH MUNSYI DEWAN

Merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan
Diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya

A. Tanda Titik (.)
1. Tanda titik digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh: Saya sedang mengikuti kursus di Kajang.

Ayat diakhiri dengan titik. Apabila diteruskan dengan ayat baharu, perlu diberi jarak satu huruf . Cara ini dilakukan dalam penulisan karya ilmiah.

2. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contoh: Irwan S. Gatot George W. Bush Tetapi apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak digunakan. Contoh: Anthony Tumiwa

3. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelaran, jabatan, pangkat, dan sapaan.
Contoh: Bapanya dianugerahkan pingat P.J.K. oleh Sultan Terengganu.

Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sangat umum. . (dan sebagainya) tgl.4. dan sebagainya disarankan tidak menggunakan singkatan. laporan. makalah. tesis. hanya digunakan satu tanda titik. Pada kata singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih. Contoh: dll. (tanggal) Dalam karya ilmiah seperti manuskrip. (dan lain-lain) dsb.

2 Jadual 1.1 Isi Karangan 1.2 Ilustrasi 1. maka urutan angka itu dapat disusun sebagai berikut dan tanda titik tidak digunakan pada akhir sistem perpuluhan.2.3 Grafik Tanda titik tidak digunakan di belakang angka atau huruf jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf.2.2. Contoh: 1. Petikan Umum 1. .1 Gambar Tangan 1.Jika berupa angka.

. dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. jutaan.5. Contoh: Nama Ivan terdapat pada halaman 1210 dan dicetak tebal. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan.

tetapi tidak aktif. Tanda koma digunakan bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. seluar. tetapi. sayur dan ikan. dan melainkan. yang didahului oleh kata seperti.B. dan topi. . contoh penggunaan yang salah: Saya membeli udang. Tanda Koma (. Contoh: Saya menjual baju. 2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan ayat setara yang satu daripada ayat setara yang berikutnya.) 1. Contoh: Saya bergabung dengan Wikipedia.

. Kerana sibuk. saya tidak akan datang. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza-beza. Contoh: Kalau hari hujan.3. . dia lupa akan janjinya.

4. kamu harus datang. saya tidak dapat datang. lagi pula. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara ayat yang terdapat pada awal ayat seperti oleh sebab itu. Contoh: Oleh sebab itu. Jadi. meskipun begitu. . jadi. akan tetapi.

"Saya sedih sekali. Contoh: Kata adik. bukan main hebat! 6. Tanda koma digunakan sebelum tanda pembuka kata (―) dan penutup kata (―) dalam cakap ajuk. Contoh: Oh.‖ . eh. begitu! Wah. yang terdapat pada awal ayat. Tanda koma digunakan di belakang kata-seru seperti amboi. aduh. wah.5.

9 April 2012 Kajang.7. Selangor. Tanda koma digunakan antara (i) nama dan tarikh (ii) bahagian dalam ayat (iii) tempat dan tarikh. dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh: Kuala Lumpur. .

8. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. atau keluarga. Nahu Melayu Mutakhir. Tanda koma digunakan antara nama orang dan gelaran akademik yang mengikutinya untuk membezakannya daripada singkatan nama diri. . 9. Contoh: Asmah Hj. Contoh: Rinto Jiang.S. Omar.E. Tanda koma digunakan antara bahagian dalam bibliografi. 1980.

pandai sekali. . Contoh: Berikan surat ini kepada ibumu. Ali. Contoh: Pengurus Wikipedia kegemaran saya. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan. 11. Borgx.10. Tanda koma digunakan untuk menandakan tempat berhenti sebentar.

. Tanda koma digunakan untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal ayat. Contoh: Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa.12. kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Bandingkan dengan: Kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam pembinaan dan pengembangan bahasa.

13. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian ayat lain yang mengiringinya jika ayat itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contoh: "Di mana Rex tinggal?" tanya Stepheen. .

C. Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Contoh: Malam makin larut. kami belum selesai juga.) 1. Tanda Koma Bertitik (. .

saya sendiri asyik mendengar siaran ―Pilihan Pendengar.‖ . Contoh: Ayah mengurus tanamannya di kebun. Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan ayat yang setara dalam suatu ayat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. ibu sibuk bekerja di dapur.2. adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional.

Digunakan pada baris pertama pantun dua kerat Contoh: Ada ubi ada batas.3. Ada budi ada balas. .

4. Jangan disimpan di dalam hati. Jangan disimpan di dalam peti. . Kalau ada silap dan salah. Digunakan pada baris kedua pantun empat kerat Contoh: Kalau ada jarum patah.

Contoh: Barang-barang yang perlu dibawa adalah seperti berikut : parang. .D. Tanda titik bertindih digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian atau pemerian. Tanda Titik Bertindih (:) 1. dan cangkul. sabit.

Contoh: Tarikh : Masa : Tempat : 3 April 2012 2. Tanda titik bertindih digunakan untuk memberi penjelasan atau memperkenalkan sesuatu.2.00 petang Bilik Gerakan .

Contoh: Borgx : "Jangan lupa perbaiki halaman bantuan Wikipedia!― Rex : "Siap. Boss!" .3. Tanda titik bertindih digunakan dalam teks drama kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan.

4. 34:7 (ii) Surah Yasin:9 . I (1971). (ii) antara bab dengan ayat dalam kitab-kitab suci. Contoh: (i) Tempo. Tanda titik bertindih digunakan (i) antara jilid atau nombor dan halaman. atau (iii) antara judul dengan subjudul suatu karangan.

Tanda titik bertindih tidak digunakan kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh: Kita memerlukan kerusi. . meja. dan almari.5.

…... Tanda Sempang (-) 1. Tanda sempang untuk menyambungkan suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris.. . contoh: .E.Di samping cara-cara lama itu ada juga cara yang baru.dia beli baru juga.

Contoh: anak-anak riuh-rendah 3.2. Contoh: se-Malaysia se-Tanah Melayu ke-10 tahun 1990-an . Tanda sempang merangkaikan se dengan kata yang berikutnya yang bermula dengan huruf besar dan ke dengan angka. Tanda sempang menyambungkan kata yang diulang dan kata ganda – dieja rapat.

Tanda sempang digunakan untuk memisahkan huruf kecil dengan huruf besar.4. Contoh : sinar-X rahmat-Mu .

tanda sengkang dinyatakan dengan 2 tanda hubung tanpa jarak.F. Tanda sengkang membatasi penyisipan kata atau ayat yang memberikan penjelasan khusus Dalam karangan ilmiah. Contoh: Medan—Ibu kota Sumut—terletak di Sumatera . Tanda Sengkang (—) 1.

. Tanda sengkang menegaskan adanya keterangan yang lain sehingga ayat menjadi lengkap. teori kenisbian.2. dan kini juga pembelahan atom—telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Contoh: Rangkaian penemuan ini—evolusi.

3. Contoh: 1919 —1921 Medan —Jakarta 10 —13 Disember 2011 Dalam penulisan. . tanda sengkang dinyatakan dengan tulisan jarak. atau 'sampai'. Tanda sengkang digunakan antara dua bilangan atau tarikh yang bermaksud sampai dengan atau antara dua nama kota yang bererti 'ke'.

. untuk mengekspresikan jeda dalam ayat agar pembaca dapat memahami situasi.) Tanda ini dinyatakan dengan menggunakan tiga titik. Tanda Elipsis (. Dalam penulisan tanda elipsis diulang-ulang beberapa kali.. .G. Tanda ini juga digunakan untuk menggambarkan bahwa ayat tersebut dilisankan dengan berbisik atau suara yang perlahan sekali.

ya. Contoh: Kalau begitu .. akan diteliti lebih lanjut .. Contoh: Sebab-sebab kemerosotan . marilah kita bergerak.. Tanda elipsis menunjukkan bahawa dalam suatu ayat atau frasa ada perkara yang dihilangkan. Tanda elipsis digunakan dalam ayat yang terputus-putus. 2.1..

Tanda Tanya (?) Ditulis hanya pada akhir ayat untuk menggambarkan ayat pertanyaan. Dengan demikian ayat tanya merangsang pembaca atau pendengar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya. sehingga pembaca akan mengerti intonasi ayat tersebut jika dilisankan/ diucapkan. contoh: Bilakah adik kamu akan bersekolah? . 1.H.

2. Contoh: ― Apa yang kamu lihat?‖ tanya Jimmy . Tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata (―).

Tanda Seru (!) Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan. ketidakpercayaan.I. Contoh: Alangkah mengerikannya peristiwa itu! Bersihkan meja itu sekarang juga! Sampai hati dia membuang anaknya! Merdeka! . ataupun rasa emosi yang kuat.

Tanda Kurung ((.J. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan.. Contoh: Julia melanjutkan pelajarannya di Pusat Matrikulasi.)) 1.. Universiti Islam Antarabangsa (UIA) .

Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bahagian utama dalam ayat pokok. Contoh: Peningkatan penjualan tahun ini (lihat jadual 9) menunjukkan adanya perkembangan baharu dalam pasaran negeri. .2.

4. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang menjelaskan satu urutan keterangan. Contoh: Pelumba kereta itu berasal dari (kota) Medan.3. Contoh: Bahagian Pemasaran mengalami masalah (a) produk (b) harga (c) tempat dan (d) promosi .

Tanda kurung siku mengapit huruf. Tanda itu menyatakan bahawa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asal.]) 1.K.. kata. Tanda Kurung Siku ([. atau kelompok kata sebagai pembetulan atau tambahan pada ayat atau frasa yang ditulis oleh orang lain. Contoh: Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik.. .

Contoh: Persamaan kedua proses ini (perbezaannya dibincangkan dalam Bab II [lihat halaman 35-38]) perlu dibentangkan di sini. . Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam ayat penjelas yang sudah bertanda kurung.2.

Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal daripada pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya: "Saya belum siap. Tanda Petik ("..") 1.L. "tunggu sebentar!" .." kata Mira.

atau bab buku yang digunakan dalam ayat. . Tanda petik mengapit judul syair. Contohnya: Novel ―Esok Masih Ada‖ memenangi hadiah pertama. karangan.2.

Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan." . Contohnya: Kata Jalil. "Saya juga minta satu.3.

Tanda petik digunakan pada ungkapan yang membawa maksud khusus. Budi mendapat gelaran "Si Hitam". Contohnya: Kerana warna kulitnya. .4.

Contohnya: Tanya Basri. "Kau dengar bunyi 'kringkring' tadi?" .') 1.M... Tanda Petik Tunggal ('. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain.

terjemahan. atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Tanda petik tunggal mengapit makna. Misalnya: feed-back ‗maklum balas' .2.

biasanya untuk dua kata yang bersinonim.Tanda garis miring digunakan untuk menyatakan "atau". Contoh: RT/RW AC/DC .N. dalam hal ini tanda "/" tidak dibaca. Tanda Garis Miring (/) 1. (dibaca: membuat atau melakukan) 2. Tanda garis miring digunakan untuk dua hal yang hampir serupa bunyinya. Contoh: Membuat / melakukan.

3. Contohnya: No. Tanda garis miring dipakai dalam nombor surat. Tanda garis miring digunakan sebagai lambang matematik untuk pembahagian (tanda bahagi). dan penandaan masa satu tahun yang terbahagi dalam dua tahun takwim. 7/PK/1973 Jalan Keramat III/10 Tahun Anggaran 2011/2012 . Contoh: 50/2 =… 400/2 =… 4. nombor pada alamat.

Digunakan bagi huruf pertama kata pada setiap ayat 2. Huruf besar 1. Digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubung dengan kitab suci dan nama Allah termasuk kata ganti untuk Allah Contoh: Yang Maha Pengasih . Digunakan sebagai huruf pertama dalam petikan 3.O.

W 5. Digunakan diawal kata nama khas .A. keturunan. Digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormatan.4. Digunakan sebagai huruf pertama untuk nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang Contoh: Profesor Ahmad Hashim 6. dan keagamaan yang diikuti nama orang Contoh: Nabi Muhammad S.

Digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. lembaga pemerintah serta nama dokumen rasmi kecuali kata hubung Contoh: Dewan Bahasa dan Pustaka . suku bangsa dan bahasa Contoh: bangsa Melayu 8.7. Digunakan sebagai huruf pertama bagi nama rasmi badan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times