Motivasi Pembelajaran

Disediakan oleh: Zulaiha Bt Jamal Zulfadli Bin Ahmad Sahwaludin Bin Ali

Motivasi
Definisi:

*Berasal dari perkataan motif = menggerakkan *Perkara yang menggerakkan kita untuk mengambil tindakan

Motivasi
Faktor yang mempengaruhi:

1. Minat 2. Persepsi 3. Keinginan *berbeza setiap individu

Motivasi
Menurut teori motivasi:

-motivasi merupakan penghubung antara fikiran dan tindakan/kemahuan dan tingkah laku. Cth:

Motivasi
Jenis-jenis motivasi:

*Motivasi Ekstrinsik *Motivasi Intrinsik

Motivasi Ekstrinsik
Maksud:

*penggerak yang mendorong individu utk melakukan sesuatu kerana inginkan ganjaran nyata yg disediakan Dua jenis motivasi ekstrinsik: -positif = ganjaran diskaun, bonus, komisen -negatif = rasuah, ancaman, ugut

Motivasi Ekstrinsik
Aplikasi dalam bilik darjah:

Cth: pemberian mata merit demerit Kesan: -mengawal motivasi murid - murid terpaksa melakukan sesuatu tanpa kesanggupan dan motivasi diri sendiri

Motivasi Intrinsik
Maksud:

*menggerakkan individu untuk melakukan sesuatu kerana percaya ia adalah tidakan yg betul dan baik Cth: Hobi seseorang -kita akan rela melakukan perkara yg menjadi kebiasaan -memancing= libatkan kos, waktu -tidak jadi masalah jika kita suka memancing

Motivasi Intrinsik
Aplikasi dalam bilik darjah:

2. Matlamat dan ganjaran yang boleh dicapai 3. Bantu mereka capai prestasi yang diingini 4. Murid mengawal kadar pembelajaran masing-masing 5. Wujudkan perasaan ingin tahu melalui aktiviti mencabar 6. Beri peluang murid terlibat dlm kegiatan fantasi & kreatif

Perbezaan

Pendekatan Behavioris
Merujuk kepada perubahan tingkah laku

akibat perubahan interaksi pengalaman dengan persekitaran Contoh pengukuhannya adalah kata pujian, komen positif dan teguran membina atas pencapaian dikalangan murid Pengukuhan diatas dapat meningkatkan motivasi pelajar

Motivasi Ekstrinsik Skinner
Perbezaan ganjaran dengan insentif

• Apabila murid diberi pengukuhan secara konsisten seperti memberi perhatian, kasih sayang, kata-kata pujian, hak hak istimewa, wang atas pencapaian cemerlang dalam pertandingan sukan, dan sebagainya, mereka akan berusaha untuk berusaha dengan sebaik mungkin dalam setiap aktiviti yang dilakukan. • Pengiktirafan dari segi akademik juga amat dititikberatkan agar murid tidak mengabaikan pelajaran apabila lebih berminat dalam bidang sukan dan sebagainya.

Lebih dikenali sebagai pendekatan

Pendekatan Humanistik

psikologi ketiga Memberi penekanan terhadap individu secara total termasuk domain fizikal, sosial, emosi dan intelek Lebih memberi penekanan intrinsik (melakukan sesuatu kerana percaya ia tindakan yang betul serta baik) Konsep penyempurnaan kendiri, kecenderungan semulajadi individu kearah penyempurnaan dan keperluan untuk penentuan kendiri

Hirarki Keperluan Maslow

Contoh pengaplikasian teori keperluan maslow

di sekolah ialah seperti rancangan makanan tambahan Murid yang lapar tidak dapat menumpukan perhatian kepada proses P&P Dengan kata lain keperluan fisiologi mereka belum dipenuhi

Carl Rogers & Penerimaan Positif Tanpa Syarat
Maksud:

*kepercayaan kita bahawa orang lain haruslah diterima secara keseluruhan dan kerelaan walaupun mempunyai kekurangan tertentu.

Carl Rogers & Penerimaan Positif Tanpa Syarat
Ia sukar ditemui dlm kehidupan seharian Cth:

-murid yg cemerlang sama ada dalam pelajaran/sukan sering menerima pengiktirafan dari pihak sekolah -mungkin sebagai pemangkin semangat rakan yang lain -dari sudut lain, melahirkan rasa rendah diri dan halang pertumbuhan kendiri rakan lain

Pendekatan Kognitif
Penekanan terhadap kepercayaan, jangkaan

dan keperluan untuk peraturan, ramalan dan pemahaman. Terdapat 2 teori yang berkaitan: 3. Teori Atribusi Weiner 4. Teori Expectacy x Value

Pendekatan Kognitif
 Teori Atribusi Weiner

*Memerihalkan secara sistematik penjelasan murid-murid berkenaan kejayaan atau kegagalan mereka. Andaian asas:  Pembelajaran lalu sbg asas kepada pembelajaran yg makin kompleks  Motivasi utk belajar dipengaruhi oleh anggapan mereka tentang kejayaan dan kegagalan mereka  Pembelajaran adalah proses yg kompleks kerana murid terdiri daripada individu yg berbeza

Teori Atribusi Weiner
Antribut wujud dalam 3 dimensi:

2. Lokus 3. Stabiliti 4. Kawalan

Teori Atribusi Weiner

Pendekatan Kognitif
 Pengaruh antribut:

b) Reaksi emosi terhadap kejayaan dan kegagalan c) Jangkaan terhadap keajayaan dan kegagalan d) Usaha masa depan e) Kesimpulan  Kesannya: 7. Guru perlu kawal persepsi muris terhadap keperluan usaha mereka 8. Sentiasa memberi maklum balas positif 9. Memberi layanan yg sama kepada semua murid

Pendekatan Kognitif
Teori Expectacy x Value

* individu dimotivasikan melakukan sesuatu berasaskan impak yg diperoleh daripada tindakan kita Rumus: motivasi = harapan x nilai Harapan = keinginan mencapai sesuatu matlamat Nilai = hasil/perolehan kpd individu tersebut

Teori Expectacy x Value
Jika antara harapan dan nilai adalah sifar,

maka tiada motivasi. Cth: Motivasi tinggi Harapan =percaya dapat menjawab soalan sukar Nilai =jika dia dapat jawab, dia akan lulus

Pendekatan Sosio-budaya
Menganggap motivasi sebagai sesuatu yang

bersifat sosial Motivasi dipengaruhi oleh: 3. Identiti 4. Hubungan interpersonal dalam komuniti

Pendekatan Sosio-budaya
Indentiti:

ii. Status iii. Latar belakang iv. Penglibatan/keahlian v. Perasaan diterima/dipunyai Hubungan interpersonal g. Keadaan persekitaran h. Komunikasi dalam masyarakat

Rumusan
Guru perlu prihatin terhadap keperluan

murid Melibatkan murid dalam proses pembelajaran Minta murid menilai motivasi yang ada dalam bilik darjah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful