You are on page 1of 1

PERBEZAAN KAMERA ANALOG DAN DIGITAL

KAMERA ANALOG KAMERA BIASA/ANALOG
 Kamera untuk mengambil gambar  sahaja

KAMERA DIGITAL KAMERA
kamera untuk mengambil video digital atau gambar foto digital, atau keduaduanya dengan merakamkan imej pada penderia peka cahaya. Kamera digital digabungkan ke dalam banyak peranti, termasuk pembantu digital peribadi (PDA), telefon bimbit (dikenali sebagai telefon berkamera) dan kenderaan. Memerlukan pencetak perisian,computer memproses dan

Tiada peranti

Filem diproses dalam bilik gelap

untuk

gamabar

yang diambil

Tiada

paparan

imej

selepas 

pemaparan
sebaik

imej

pada
video

skrin
atau

kamera
imej

gambar di shot 

sahaja

dirakamkan; Terhad kepada beberapa gamabr  sahaja bergantung kepada filem    keupayaan untuk mengambil beribu-ribu imej pada sebuah peranti ingatan yang kecil; Tiada keupayaan untuk  keupayaan untuk merakamkan video

mengambil vedio Tidak boleh menyuning imej yang  diambil Filem diganti selepas digunakan

dengan bunyi; keupayaan untuk menyunting imej; dan

penghapusan

imej

supaya

storannya

dapat digunakan semula.