You are on page 1of 21

Metoda de reconstituire coronara cu sablon siliconic prin tehnica waxup si mock-up

Indicaţii
• • • • • Leziuni carioase extinse Fracturi coronare Anomalii de structură, formă, pozitie Inchiderea diastemelor, tremelor Înlocuirea restaurărilor nefuncţionale

Tehnici
Tehnica directă Tehnica semidirectă

Tehnica directa Înlocuirea obturaţiilor .

.

.

.

Înlocuirea unor restaurări .

.

.

Fracturi coronare .

.

.

.

structură Leziuni necariogene (eroziuni) .Anomalii de formă.

ZONA LATERALĂ .

.

.

TEHNICA SEMIDIRECTĂ Fracturi coronare .

Leziuni necariogene .

Varianta tehnicii ZONA LATERALĂ .

ceea ce va îmbunătăţi proprietăţile mecanice ale materialului .Avantajele metodei Redă cu acurateţe morfologia ocluzală naturală. faţă de refacerea arbitrară realizată prin modelare manuală Uşurează tehnica de restaurare Adaptarea ocluzală postrestaurare nu este necesară în cele mai multe dintre cazuri Utilizarea amprentei siliconice împiedică inhibarea polimerizării stratului superficial de către oxigen.