You are on page 1of 6

Revolucije u Evropi 1848/1849.

godine

Revolucija u Francuskoj
Nakon Napoleona je uspostavljenja dinastija Burbona. Zbog pokuaja da zavede apsolutizam sa vlsti je zbaen posljednji kralj arl X a na njegovo mjesto dolazi Filip Orleanski ( Julska monarhija). Narod nezadovoljan stanjem u dravi esto demonstrira i trajka. Jedan takav protest je 1848. godine vojska pokuala da rastjera i tad je izbila revolucija u Francuskoj. Francuska po drugi put postaje republika. 1848. doneen je Ustav kojim je uvedeno opde pravo glasa i pravo na rad. Za predsjednika francuske republike je izabran Luj Bonaparte. 1851. Luj je izvrio dravni udar i sebe proglasio carem pod imenom Napoleon III. Drugo carstvo je trajalo do 1870.

Revolucija u Njemakoj
Odlukom Bekog kongresa, Njemaka je ostala razjedinjena na 34 drave i 4 slobodna grada. 1848. izbija ustanak u Berlinu i zemljama uz Francusku granicu. Zahtjevi su : ujedinjenje Njemake i ukidanje feudalizma. Njemaki vladari de napraviti ustupke narodu. ( doneen je Ustav, sazvan parlament, odobrena sloboda govora, drutvena jednakost, ...) U Frankfurtu je odran svenjemaki parlament i poelo se raspravljati o ujedninjenju. Pitanje je samo bilo da li sa Habsburgovcima ili bez njih. Odlueno je da se ujedine bez Habsburgovaca i da na elo tog saveza postave Prusku. Pruski kralj je odbio prijesto ali je pomagao ujedinjenje.

Revolucija u Italiji

Italija je 1848. bila razjedinjena drava. Ujedinjenje je propagirala Mlada Italija sa uzepeom Macinijem i uzepeom Garibaldijem na elu. Revolucija je poela 1848. ali zbog nejedinstva nije uspjela i 1849. su je Habsburgovci uguili.

Revolucija u zemljama Habsburke monarhije

Revolucija u Beu je izbila u martu 1848. a razlozi su: graanstvo je trailo politika prava, radnicci poboljanje poloaja, seljaci ukidanje feudalizma, porobljeni narodi nacionalnu ravnopravnost. ( car je formirao novu vladu, ukinuo feudalizam
/u Austriji/, i donio Ustav po kojem su izborno pravo imali samo bogati )

Do novih nereda je dolo u oktobru. Ova pobuna je uguena u krvi ( nekoliko hiljada ubijenih ) U Maarskoj je revolucija uguena uz pomod 130 000 vojnika iz Rusije.

Znaaj revolucija
Iako su doivjele slom, revolucije po Evropi su:
Ukinule feudalizam Graanstvo je sve vie u politikom ivotu Ustavna ureenja potiskuju apsolutizam Bri politiki i privredni razvoj.