Amprentarea

Amprentarea → etapă clinică în cadrul tratamentului protetic prin care se realizează şi transferă către laborator datele necesare realizării piesei protetice

Etapele tratamentului protetic
 Prepararea dintelui  Protezarea provizorie  Amprentarea ( inclusiv înregistrarea RMM de ocluzie)  Model – machetă – piesă finită –  Proba şi adaptarea piesei protetice  Fixarea

Amprentarea
 Amprenta → copia negativă a unor elemente componente ale câmpului protetic:  Pentru realizarea unei PFU este necesară înregistrarea următoarelor date:
 Preparaţia (bontul realizat)  Raportul preparaţiei cu dinţii vecini ( toată arcada cu preparaţia)  Raportul preparaţiei cu parodonţiul marginal  Raportul preparaţiei cu dinţii antagonişti (RMM de ocluzie, frecvent IM )  Arcada antagonistă

Amprentarea
 Metode de amprentare:
 Clasică :
 tehnici convenţionale directe şi indirecte

 Mecanică, mecano-electronică:
 Dispozitive mecanice/mecano-electronice care utilizează dispozitive speciale- profilometre

 Optică, electrono-optică:
 Amprentă optică –sistem CAD-CAM

Amprentarea metoda clasică
 Tehnici directe:
 Macheta PFU direct pe preparaţie în cavitatea bucală.  Indicaţii: incrustaţii, RCR turnate  Materiale: ceară specială pentru inlay, răşini acrilice autopolimerizabile

 Tehnici indirecte:
Amprenta unitară → înregistrează strict preparaţia ( ex. coroana de substituţie)
 Portamprentă unidentară – tubul de cupru  Materiale: termoplastice, siliconi

Amprentarea metoda clasică Tehnici indirecte: Amprenta globală: → înregistrează toată arcada dentară (uneori doar un sector de arcadă ). Se poate realiza în 3 variante:    Metoda triplului amestec Cu cofraj metalo-acrilic Cu cape portamprentă .  cu ghidaj unitar → amprentă globală peste amprenta unitară.

Amprentarea metoda clasică Amprenta globală:  Fără ghidaj unitar: → după evicţiunea gingivală. Se cunosc mai multe variante:  Tehnica de spălare  Cu elastomeri injectaţi  Cu hidrocoloizi reversibili  Materialul de amprentă este susţinut de un suport rigid: lingură/portamprentă de diferite tipuri .

.  Se utilizează portamprente speciale care nu împiedică închiderea gurii în poziţia ocluzală (IM) → linguri Ketenbach (portamprente sectoriale)  Observaţie: amprenta “stents-dentaflex” are doar caracter istoric.Amprentarea metoda clasică Amprenta globală în ocluzie  Cuprinde în aceeaşi înregistrare toate datele necesare transferului.

siliconi speciali de ocluzie)  B  amprenta globală în ocluzie .Amprentarea metoda clasică  Pentru realizarea unei PFU de regulă se realizează una din variantele:  A  Amprenta arcadei cu preparaţia (este o amprentă globală)  Amprenta arcadei antagoniste (este o amprentă globală)  Inregistrarea RMM de ocluzie ( ceară roz. ceară – pastă ZOE.

. Se poate realiza în 2 variante:  Peste amprenta unitară → Amprenta de poziţie (poziţia amprentei unitare în amprenta globală)  Cu cape de transfer : → poziţia modelelor unitare în amprenta globală    Amprenta unitară→ model unitar→ capă metalică/acrilică Adaptarea clinică a capelor Amprenta globală peste capele aplicate pe preparaţii (În amprentă vor fi retenţionate capele în care se vor introduce modelele unitare şi apoi se toarnă restul modelului.Amprentarea metoda clasică Amprenta de situaţie  este o amprentă globală care precizează raportul dintre preparaţie şi ceilalţi dinţi de pe arcadă după efectuarea amprentei unitare.

calitatea preparaţiei efectuate. pentru protezarea provizorie prin copiere.Amprentarea metoda clasică  Amprenta câmpului protetic se poate realiza în diferite scopuri:  Amprenta documentară→ amprentă globală care redă situaţia clinică iniţială→ model documentar  Amprenta de studiu/preliminară → amprentă globală care redă situaţia clinică după asanarea cavităţii bucale. pentru confecţionarea lingurii individuale →model de studiu/preliminar  Amprenta finală (după prepararea bontului)→ model de lucru  Amprenta duplicat→ model duplicat .

Etapele amprentării finale         Alegerea materialului de amprentare Alegerea portamprentei Alegerea metodei de amprentare Pregătirea pacientului Amprentarea propriuzisă Controlul calitativ al amprentei Dezinfecţia şi conservarea amprentei Pregătirea amprentei în vederea turnării modelului .

Fidelitatea materialului (redarea detaliilor)    ≤ 25 µ la nivelul preparaţiei ≤ 50 µ la nivelul mucoasei Depinde de:  modul în care sunt controlate fluidele bucale (cu excepţia hidrocoloizilor reversibili materialele de amprentare sunt hidrofobe)  Geometria şi topografia limitei cervicale  Tehnica în sine de preparare. a tehnicii sau a portamprentei 1. .Factori care condiţionează alegerea materialului. amprentare  Portamprenta aleasă  Momentul confecţionării modelului.

Factori care condiţionează alegerea materialului. Oferta de timp pentru manipularea materialului în raport cu complexitatea cazului clinic 3. Particularităţile câmpului protetic: 1. Preparaţii unice/multiple Şanţuri/casete/puţuri parapulpare/prag subgingival . 2. Stabilitatea amprentei după priza materialului 4. Posibilităţi de conservare/ duplicare 5. a tehnicii sau a portamprentei 2.

Posibilitatea lucrului asistat (la 4 mâini) 9.Amplitudinea deschiderii gurii 11. Capacitatea de etalare 10.Factori care condiţionează alegerea materialului. Experienţa profesională 8. a tehnicii sau a portamprentei 6. Materiale disponibile 7.Compatibilitatea materialului de amprentă cu alte materiale din cabinet .

a tehnicii sau a portamprentei 12. 13. gabarit.Factori care condiţionează alegerea materialului.  obturarea provizorie a cavităţilor.  deretentivizare cu ceară a spaţiilor interdentare. Gradul de retentivitate al câmpului protetic:  Lacuri tensioactive aplicate pe preparaţii. discomfort. a spaţiilor de sub punţiile dentare . legat de gust. reacţie exotermă. Posibile reacţii alergice. miros neplăcut.

3-4mm pentru hidrocoloizi) . cu mâner solid Adecvate ca topografie ( maxilar/mandibulă) Adecvate ca mărime : să acopere în întregime câmpul protetic propus şi să asigure spaţiu suficient pentru material(.Factori care condiţionează alegerea materialului. care să permită îndepărtarea cât mai uşoară a amprentei după priza materialului cu retenţii Care să permită aplicarea de adezivi Sterilizabile Rigide. a tehnicii sau a portamprentei  Dinţi mobili. parodontotici  Tipul portamprentei:        Se aleg materiale cu grad de elasticitate crescută.2-3mm pentru elastomeri de sinteză.

Kerr) Ceară pentru amprentă Gutapercă pentru amprentă  Hidrocoloizi  Reversibili → agar-agar  Ireversibili → alginat .Materiale de amprentare Clasificare FDI  Grupa M3  Termoplastice (altele decât hidrocoloizii reversibili)    Compound (Stents.

Materiale de amprentare  Materiale de amprentă multicomponent cu priză chimică       Pasta ZOE Pasta ZO non eugenol (clorotimol) Răşini Polisulfuri Siliconi Polieteri → unele fotopolimerizabile  Materiale pentru amprentă funcţională pe bază de gel polimeric  Ghipsul .

Materiale de amprentare  Materiale pentru amprentarea modelelor în vederea duplicării    Agar-agar Alginat Gel sintetic  Grupa M7  Răşină autopolimerizabilă pentru modelarea intraorală .

 Grupa M8  Ceară pentru inlay  Materiale pentru înregistrarea ocluziei  Ceară  ZOE  Răşină autopolimerizabilă  Siliconi de ocluzie. ghipsuri speciale (ulterior apărute)  Grupa M12  Adezivi pentru portamprentă  Grupa M13  Soluţii pentru curăţarea lingurilor de amprentare .

Elasticitate mare 8. Stabilitate dimensională 12. miros plăcute/neutre 3. Durată de conservare mare 2. Timpul de priză intraoral scurt (convenabil) 11. Culoare favorabilă pentru controlul amprentei 13. Reacţie de priză atermică 7. Fidelitate în reproducerea detaliilor 10. Compatibilitate cu materialele de confecţionare a modelelor 14. Gust. Dezinfecţie fără alterarea calităţii amprentei . Neiritant 5.Calităţile unui material ideal de amprentare 1. Netoxic 4. Deformaţie permanetă redusă 9. Raportul preţ-calitate convenabil 15. Echipament tehnic minim 6.

Ghipsul Material cu caracter istoric Ghipsuri moderne pentru înregistrări de ocluzie Supraamprenta peste amprentele unitare la coroana de substituţie  Avantaje:     Rigiditate Stabilitate Fidelitate Preţ redus  Dezavantaje:  Fracturare inevitabilă. De obicei controlată  Repoziţionarea fragmentelor dificilă  Probleme în zonele retentive .

a capelor de transfer  Tehnica FGP (model funcţional obţinut prin înregistrarea în dinamică a RMM de ocluzie)  Dezavantaje:  coeficient de contracţie mare după polimerizare  Duritate mare. poate deteriora ghipsul utilizat la confecţionarea modelului .Răşinile acrilice  Tehnica directă de amprentare  Macheta incrustaţiilor. RCR  Înregistrarea RMM  Amprentarea elementelor separate ale unei punţi în vederea lipirii  Solidarzarea inelelor de Cu.

Materiale Compound    Amprenta unitară (cu tub de Cu) Amprenta arcadei antagoniste Observaţii:  Plastifierea în baie – termostat (nerecomandată la flacără)  Vaselinarea degetelor operatorului  Temperatura optimă pentru amprentare: 50°C  Precauţii pe dinţii vitali (răcire lentă)  Reutilizarea contraindicată .

cuptor cu termostat .Materiale termoplastice ceruri  Tehnici directe de amprentare (macheta)  Înregistrarea ocluziei  Plastifierea: la flacără. în apă caldă.

torsionările) .Alginatele  Hidrocoloizi ireversibili  Utilizare foarte largă:     Amprentă preliminară/de studiu Amprenta arcadei antagoniste Duplicarea modelelor Amprenta finală PFU (alginat injectabil)  Necesită portamprente cu retenţii  Îndepărtarea din cavitatea bucală prin mişcare unică (se evită basculările.

Alginatele  Turnarea modelului se face cât mai repede pentru a evita:  Ratatinarea (pierderea apei în contact cu aerul)  Dilatarea (prin imbibiţie datorită conservării în apă)  Sinereza (ieşirea apei din gel şi depunerea la suprafaţa amprentei) .

Tipuri de alginate      Alginate cu gelificare rapidă tip I Alginate cu gelificare normală tip II Alginate clasa A → proteze fixe Alginate clasa B → amprentă de arcadă Alginate clasa C →amprente de studiu/preliminare .

alginat-agar nu sunt necesare linguri speciale. 3. 5.Hidrocoloizii reversibili  Preparare specială în baie-termostat  Linguri speciale cu circuit pentru apă  Variante moderne.  Indicaţii:  Proteze fixe şi mobilizabile  Duplicarea modelelor  Dezavantaje: 1. 2. Material friabil Stabilitatea dimensională a amprentei redusă Preţ de cost crescut în varianta clasică Necesită evicţiune gingivală importantă Discomfort termic . cu rezultate comparabile cu elastomerii de sinteză. 4.

inferioară siliconilor.polieterilor .Polisulfurile (tiocauciucuri)        Reacţia de priză uşor exotermică Hidrofobe Miros neplăcut la polimerizare Fidelitate excelentă (10µ ) Indicat în orice situaţie clinică Compatibil cu orice material de model Stabilitate dimensională superioară hidrocoloizilor.

dar stabile în mediu uscat  Pentru fidelitate necesită grosime de 4mm  Indicaţii:  Protezare fixă şi parţială mobilizabilă  Amprente de poziţie pentru transfer  Unele materiale sunt fotopolimerizabile .Polieteri  Materiale monofază(nuse pot folosi tehnici de amestec)  Formă de prezentare: pastă-pastă  Polimerizare uşor exotermă  Hidrofile.

Siliconii Cele ma utilizate.2-3mm Hidrofobe Relativ scumpe Se pot obţine mai multe modele . în consistenţe variate. nu au contraindicaţie Siliconi de condensare Polixiloxani  Fidelitate 25µ  Polimerizare uşor exotermă  Modelul trebuie turnat în câteva ore pentru a nu apare modificări volumetrice  Se pot obţine mai multe modele       Siliconi de adiţie Polivinilxiloxani Polimerizarea nu generează elemente volatile (mai stabile) Nu sunt compatibili cu polixiloxanii Grosime optimă pentru fidelitate.

2-3mm pentru elastomeri de sinteză.Portamprentele  Definiţie:  Suporturi rigide pentru susţinerea materialului de amprentare în vederea aplicării pe cîmpul protetic  Caracteristici: Rigiditate Mâner de manipulare solid Sterilizabile Cu retenţii pentru materialul de amprentă Adecvate ca topografie ( maxilar/mandibulă) Adecvate ca mărime : să acopere în întregime câmpul protetic propus şi să asigure spaţiu suficient pentru material(. 3-4mm pentru hidrocoloizi)  Formă care să asigure comfortul pacientului       .

Portamprentele  Clasificare:  Standard/universale:        De arcadă (maxilare şi mandibulare) Pentru amprente bimaxilare în ocluzie (Ketenbach) Pentru înregistrări RMM Parţiale (laterale /frontale) Cu circuit pentru apă Metalice/ material plastic/acrilat/compozite fotopolimerizabile . opace/transparente  Individuale (confecţionate pe modelul preliminar din acrilat/ placă de bază  Sterilizabile/de unică folosinţă .

aspirator) Evicţiunea gingivală (cu excepţia cazului în care se realizează amprentă unitară)      Alegerea portamprentei. pregătirea materialului de amprentare Amprentarea propriuzisă Controlul şi dezinfecţia amprentei Informaţii pentru laborator . pregătirea portamprentei Alegerea.Etapele clinice ale amprentării  Pregătirea pacientului:      Informare Poziţionare comodă Anestezie (uneori) Izolare (rulouri.

astm bronşic.Controlul fluidelor bucale  Izolare cu rulouri . alergie.aspirator de salivă  Medicaţie anticolinergică  Precauţii la interacţiuni medicamentose cu: antihistaminice.  Evicţiune gingivală cu substanţe hemostatice. tranchilizante. astringente. . analgezice corticosteroizi  Interzisă la pacienţi cu: glaucom.

Evicţiunea gingivală  Definiţie: metodă de îndepărtare a gingiei aderente de dinte (lărgirea şanţului gingival) şi eliminarea temporară a fluidelor gingivale. . cu scopul de a asigura spaţiul necesar pentru pătrunderea materialului de amprentare în şanţul gingival şi amprentarea corectă a limitei cervicale subgingivale.

diferite grosimi aţă de cusut piele (neagră) Coroana provizorie Tubul de cupru  Chimice:  Caustice: clorura de zinc. acid tricloracetic  Vasoconstrictoare: epinefrina. decogestionanţi nazali/oftalmici  Astringente: clorura de aluminiu. sulfat feric .Evicţiunea gingivală  Metode şi tehnici de evicţiune gingivală:  Mecanice:     şnur de bumbac simplu.

Evicţiunea gingivală  Metode mecano-chimice: Şnur de bumbac preimpregnat Şnur de bumbac impregnat după aplicare Benzi de retracţie Merocel Inele de cuciuc impregnate Amestec de caolin şi clorură de aluminiu(Expansyl)  Hidrocoloid reversibil      .

sondă. spatulă bucală) .Evicţiunea gingivală  Metode chirurgicale:   Chiuretaj rotativ (cu freze speciale) Electrocauterizarea ( bisturiul electric)  Contraindicaţii  gingie aderentă. subţire (frecvent vestibular la caninul maxilar)  Pace-maker  Evitarea contactului cu instrumente metalice (oglindă dentară.

Evicţiunea gingivală Agenţi hemostatici de control al fluidelor şanţului gingival .

Tehnica evicţiunii gingivale Evicţiune gingivală mecanică cu şnur de bumbac .

Tehnica evicţiunii gingivale .

Tehnica evicţiunii gingivale Menţinerea în poziţie a firului de retracţie inserat cu un al doilea instrument .

Tehnica evicţiunii gingivale Evicţiune chimică cu sulfat feric .

forma arcadei Să cuprindă tot câmpul protetic Să nu jeneze pacientul Să asigure spaţiu suficient pentru material  Să prezinte retenţii pentru materialul de amprentare     .Alegerea portamprentei După mărimea.

Amprentarea propriuzisă  Centrarea lingurii pe câmpul protetic  Menţinerea în poziţie până la priza finală (în unele tehnici. reproducerea fidelă a detaliilor câmpului protetic. se îndepărtează înainte de priză)  Îndepărtarea părţilor moi în vederea dezinserţiei amprentei după priză  Controlul amprentei: fără plusuri. de amestec. minusuri. .

Tehnici de amprentare uzuale  Wash-technic (amprenta de spălare) în 2 timpi    Cu materiale elastice (siliconi) Timpul I amprentă globală în lingură cu silicon chitos Timpul II amprentă de corectare a primei amprente cu silicon fluid  Amprentă în dublu amestec  Silicon chitos apoi silicon fluid. cele 2 materiale polimerizează împreună  Amprentă într-un singur timp (cu alginat) .

fenoli→ siliconi  Autodezinfectarea → alternativă la dezinfecţia prin imersie. Substanţa activă: sare cuaternară de amoniu .Dezinfecţia amprentelor  Metode:  sterilizare prin radiaţii →cazuri speciale. exclus alginate  Sterilizare cu etilen oxid→exclus alginate  Soluţie cu formaldehidă-imersie  Soluţie de glutaraldehidă alcalină2% 10 minute→ hidrocoloizi reversibili  Hipoclorit de sodiu iodoform.