DEFINISI

:
Etiket sosial
Etiket sosial
+
Sopan santun di dalam interaksi di
antara individu dengan individu
yang lain dalam masyarakat.
+
Etiket sosial menyarankan
perilaku, budi bahasa, pelajaran,
imej, sosial, gerak-geri yang elok
serta keyakinan diri yang sesuai.

TAKRIF
TAKRIF
KETERAMPILAN/ETIKET SOSIAL
KETERAMPILAN/ETIKET SOSIAL
BOLEH DITAKRIFKAN SEBAGAI
BOLEH DITAKRIFKAN SEBAGAI
ALAT KELENGKAPAN KEMULIAAN
ALAT KELENGKAPAN KEMULIAAN
KEPERIBADIAN UNTUK MEMBINA,
KEPERIBADIAN UNTUK MEMBINA,
MEMBELA DAN MEMELIHARA HARGA
MEMBELA DAN MEMELIHARA HARGA
DIRI APABILA BERDAMPING
DIRI APABILA BERDAMPING
DENGAN ORANG LAIN
DENGAN ORANG LAIN
.
.

KONSEP
KONSEP
DIASASKAN DI ATAS KONSEP
ADAB (
MANNERS)
MANNERS) DAN TERTIB
KESOPANAN
(ETIQUETTE)
(ETIQUETTE) YANG
TERTAKLUK KEPADA 3 PERATURAN
UTAMA ,IAITU:

MENGHORMATI DAN MENGUTAMAKAN ORANG LAIN.

CARA GAYA YANG BETUL (CORRECT FORM).

KEBIJAKSANAAN BUDI BICARA (COMMON SENSE).

PENJELMAAN
PENJELMAAN
KETERAMPILAN
KETERAMPILAN
SOSIAL
SOSIAL
BOLEH DILIHAT : TATAHIAS / KEMASAN DIRI.
SECARA LAHIRIAH
DIPAMIRKAN MELALUI TIGA
DIMENSI:
BOLEH DILIHAT DAN DIRASA : HEMAH DIRI / SIKAP.

BOLEH DILIHAT DAN DIHIDU : KEBERSIHAN (HYGENE).

BERTERASKAN KONSEP AIR UNTUK
BERWUDUK DARI SUDUT AGAMA
ISLAM, AIR YANG SUCI LAGIKAN
BERSIH ITU ADALAH DINILAI DARI
TIGA SUDUT:
DALAM KONTEKS INI MAKA JELASLAH BAHAWA DALAM KONTEKS INI MAKA JELASLAH BAHAWA
KETERAMPILAN SOSIAL JUGA MENGGUNAKAN KONSEP KETERAMPILAN SOSIAL JUGA MENGGUNAKAN KONSEP
YANG SAMA SEPERTI DI ATAS. YANG SAMA SEPERTI DI ATAS.
RUPA RUPA RASA RASA BAU BAU

Dari Sudut Barat, Membina
Keterampilan Sosial Adalah
Semudah ABC Yang
Bermaksud Membina Nilai-
Nilai;
Attitude
Behaviour
Clothing, Communication And Cleanliness

Fungsi
Fungsi
keterampilan sosial
keterampilan sosial
BERFUNGSI SEBAGAI PEMANGKIN YANG AMAT
BERKESAN DALAM MEMPERERATKAN LAGI
HUBUNGAN SILATURRAHIM DAN JALINAN
RANGKAIAN HUBUNGAN (NETWORKING).

Nilai keterampilan sosial
Nilai keterampilan sosial
NILAI KETERAMPILAN JUGA
TURUT DITUNTUT DALAM :

RUKUNEGARA (PER KE-5) :-
KESOPANAN DAN KESUSILAAN.

WAWASAN 2020 (CAB. KE-4) :-
MASYARAKAT BERTATA-ETIKA DAN
BERMORAL.

WAWASAN 2020 (CAB. KE-6) :-
MASYARAKAT BERHATI DAN
BERBUDAYA PENYAYANG.

Naluri diri dalam
Naluri diri dalam
perdampingan
perdampingan
CIRI-CIRI KEINGINAN DALAM DIRI
MANUSIA KEINGINAN DIBERI
PERHATIAN.
KEINGINAN MENERIMA PENGHORMATAN.
×
KEINGINAN MENDAPAT LAYANAN.
KEINGINAN DIBERI PENGHARGAAN.
×
KEINGINAN MENDAPAT KESERONOKAN.
KEINGINAN MENDAPAT KEPUASAN.

+
TATAHIAS TATAHIAS
+
PERNYATAAN AIR MUKA PERNYATAAN AIR MUKA
+
GERAK-GERI DAN TINGKAHLAKU GERAK-GERI DAN TINGKAHLAKU
+
CARA GAYA DAN BAHAN YANG CARA GAYA DAN BAHAN YANG
DIBICARAKAN DIBICARAKAN
LAZIMNYA KEPERIBADIAN SESEORANG
INDIVIDU ITU ADALAH DINILAI
MELALUI:

×
Bekerja dengan tertib dan perlahan.
×
Tidak meninggikan suara.
×
Melayan tetamu dengan baik.
×
Sentiasa berada di meja sendiri.
×
Tidak melakukan gerak kerja yang kasar.
×
Sentiasa maniskan muka semasa bertugas.

×
Tidak mengomel/bersungut semasa bertugas.
×
Jangan menyalahkan anggota lain di hadapan
tetamu.
×
Akui kesilapan.
×
Mengelakkan diri dari menerima tetamu
peribadi semasa bertugas.
×
Jangan berbual di telefon terlalu lama.

KESOPANAN
KESOPANAN
MASUK
MASUK
KENDERAAN
KENDERAAN
MULAKAN DENGAN
PUNGGUNG MASUK DAHULU.
BERDIRI SECARA MENGERENG
MENGHALA KE HADAPAN DAN
DENGAN TERTIB DUDUKKAN
PUNGGUNG DI TEMPAT DUDUK.

KESOPANAN
KESOPANAN
MASUK
MASUK
KENDERAAN
KENDERAAN

RAPATKAN KEDUA-DUA
RAPATKAN KEDUA-DUA
BELAH KAKI.
BELAH KAKI.

JIKA DUDUK DI BELAKANG
JIKA DUDUK DI BELAKANG
DAN
DAN
TEMPAT DUDUKNYA
TEMPAT DUDUKNYA
DI TENGAH ATAU
DI TENGAH ATAU
DI HUJUNG
DI HUJUNG
HENDAKLAH MENGESOT
HENDAKLAH MENGESOT
ATAU BERALIH TEMPAT
ATAU BERALIH TEMPAT
DUDUKNYA.
DUDUKNYA.

KESOPANAN
KESOPANAN
KELUAR
KELUAR
KENDERAAN
KENDERAAN

KEMUDIAN BARULAH
KEMUDIAN BARULAH
ANGKAT PUNGGUNG DAN
ANGKAT PUNGGUNG DAN
KELUAR DENGAN
KELUAR DENGAN
BERDIRI TEGAK SEBAIK
BERDIRI TEGAK SEBAIK
SAJA
SAJA
SAMPAI DI LUAR.
SAMPAI DI LUAR.

RAPATKAN KEDUA-DUA
RAPATKAN KEDUA-DUA
KAKI DAN CECAHKAN
KAKI DAN CECAHKAN
KEDUA-DUA BELAH KAKI
KEDUA-DUA BELAH KAKI
TERSEBUT KE LUAR.
TERSEBUT KE LUAR.


Jika suami isteri duduk di
Jika suami isteri duduk di
belakang sebab ada
belakang sebab ada
pemandu, keluar hendaklah
pemandu, keluar hendaklah
suami dahulu diikuti isteri
suami dahulu diikuti isteri
mengikut pintu yang sama.
mengikut pintu yang sama.

Masuk ke kereta hendaklah
Masuk ke kereta hendaklah
isteri dahulu dan kemudian
isteri dahulu dan kemudian
diikuti suami mengikut pintu
diikuti suami mengikut pintu
yang sama.
yang sama.

Jika suami memandu, isteri
Jika suami memandu, isteri
masuk barulah suami masuk.
masuk barulah suami masuk.

Berdiri dengan betul dan
tidak pula membongkok.

Dada sentiasa ke hadapan
manakala perut ke dalam.

Tangan hendaklah di sisi badan
atau di belakang mengikut keadaan
situasi.
Gaya berdiri
Gaya berdiri

Kaki perlu terbuka sedikit tidak
rapat sangat dan tidak pula terbuka
luas.

C
Masuk dari sebelah kanan kerusi jika keadaan Masuk dari sebelah kanan kerusi jika keadaan
membolehkan. membolehkan.
C
Bila sudah duduk, tegakkan badan dan jangan Bila sudah duduk, tegakkan badan dan jangan
membongkok membongkok.
C
Kemudian rapatkan kaki dan lutut. Kemudian rapatkan kaki dan lutut.
C
Kaki hendaklah dikawal jangan Kaki hendaklah dikawal jangan
diletak di atas paha. diletak di atas paha.

C
Bila bangun dari kerusi, badan Bila bangun dari kerusi, badan
jangan terlalu membongkok. jangan terlalu membongkok.
C
keluar hendaklah melalui sebelah keluar hendaklah melalui sebelah
kanan juga. kanan juga.
C
Bila berdiri, luruskan belakang Bila berdiri, luruskan belakang
dan tegakkan dan tegakkan kepala. kepala.

Berjabat salam yang seeloknya
Berjabat salam yang seeloknya
ialah yang mencerminkan sama
ialah yang mencerminkan sama
taraf dan bersifat ramah dan
taraf dan bersifat ramah dan
mesra serta pegangan yang erat.
mesra serta pegangan yang erat.

Kedua-dua pihak yang menghulur dan yang
Kedua-dua pihak yang menghulur dan yang
menerima meletakkan tangan secara lurus dan
menerima meletakkan tangan secara lurus dan
ibu jari di atas pangkal ibu jari yang
ibu jari di atas pangkal ibu jari yang
menerima.Keempat-empat jari yang lain pula
menerima.Keempat-empat jari yang lain pula
menggenggam sebelah pangkal jari.
menggenggam sebelah pangkal jari.


+
BILA BERJALAN HENDAKLAH
SECARA BIASA SAJA DENGAN
KELAJUANNYA ATAU
GAYANYA.
+
LANGKAH PERMULAAN IALAH KAKI
KANAN MANAKALA BERUNDUR
SENTIASA GUNAKAN KAKI KIRI
SEBAGAI LANGKAH PERMULAAN.

+
HAYUNAN TANGAN KE
HADAPAN DAN BELAKANG
HENDAKLAH BERLAWANAN
DENGAN GERAKAN KAKI
TETAPI JANGAN TERLALU
TINGGI.

CARA YANG BERKESAN
:
Q
DAPATKAN TUMPUAN DAN PERHATIAN DAPATKAN TUMPUAN DAN PERHATIAN
DENGAN PENUH MINAT DARIPADA KEDUA-DUA DENGAN PENUH MINAT DARIPADA KEDUA-DUA
PIHAK. PIHAK.
Q
TENTUKAN KEDUA-DUA TENTUKAN KEDUA-DUA
BELAH PIHAK BERSEDIA UNTUK BELAH PIHAK BERSEDIA UNTUK
DIPERKENALKAN. DIPERKENALKAN.

Q
SEBUT NAMA DENGAN
JELAS DAN BETUL.
Q
PERLAKUAN TIDAK
TERBURU-BURU.
Q
NADA SUARA
RENDAH
Q
AKUI JIKA TERLUPA
NAMA.

+
Kenalkan orang yang kurang penting kepada orang Kenalkan orang yang kurang penting kepada orang
yang lebih penting yang lebih penting.
+
Kenalkan lelaki kepada wanita (dari status atau pangkat) Kenalkan lelaki kepada wanita (dari status atau pangkat)
yang sama. yang sama.
+
Kenalkan orang yang rendah peangkatnya kepada Kenalkan orang yang rendah peangkatnya kepada
orang yang lebih tinggi pangkatnya. orang yang lebih tinggi pangkatnya.
+
Penghormatan diberi keutamaan kepada golongan Penghormatan diberi keutamaan kepada golongan
diraja, para pembesar, ketua negara dan pemimpin diraja, para pembesar, ketua negara dan pemimpin
masyarakat. masyarakat.


Dalam urusan Dalam urusan
perniagaan, pangkat atau perniagaan, pangkat atau
kuasa adalah lebih kuasa adalah lebih
penting. penting.

Elakkan dari menonjolkan diri Elakkan dari menonjolkan diri
dengan sebut pangkat dan dengan sebut pangkat dan
kedudukan. kedudukan.

Wanita berjabat tangan dahulu untuk berjabat Wanita berjabat tangan dahulu untuk berjabat
tangan. Sekiranya tidak mahu berjabat tangan. Sekiranya tidak mahu berjabat
tangan, memadai dengan menundukkan tangan, memadai dengan menundukkan
sahaja kepala dan letakkan tangan di sahaja kepala dan letakkan tangan di
belakang. Tidak perlu menggunakan tudung belakang. Tidak perlu menggunakan tudung
atau sapu tangan untuk berjabat tangan. atau sapu tangan untuk berjabat tangan.

O
“ “Bolehkah saya Bolehkah saya
memperkenalkan….” memperkenalkan….”
O
“ “Tuan/Puan, inilah….” Tuan/Puan, inilah….”
O
“ “Saya ingin tuan/puan berkenalan Saya ingin tuan/puan berkenalan
dengan En. Basir b. Ahmad…” dengan En. Basir b. Ahmad…”
O
“ “En. Mustafa, inilah En. Sulaiman b. En. Mustafa, inilah En. Sulaiman b.
Sabran dari INTAN” Sabran dari INTAN”
O
“ “Silalah berkenalan Silalah berkenalan
dengan....” dengan....”
O
“ “Izinkan saya Izinkan saya
memperkenalkan…” memperkenalkan…”

O
“ “Apa Apa
khabar?” khabar?”
O
“ “Helo.” Helo.”
O
“ “Bertuah sungguh dapat bertemu Bertuah sungguh dapat bertemu
tuan/puan” tuan/puan”
O
Hulurkan tangan dengan erat sambil Hulurkan tangan dengan erat sambil
tersenyum dan perhatikan mata teman tersenyum dan perhatikan mata teman
dan biarkan teman melepaskan tangan dan biarkan teman melepaskan tangan
terlebih dahulu. terlebih dahulu.
O
“ “Asssalamualaikum/selamat Asssalamualaikum/selamat
sejahtera.” sejahtera.”

PAKAIAN DAN PILIHAN
PAKAIAN DAN PILIHAN
WARNA
WARNA
Pakaian merupakan unsur utama
penilaian seseorang. Hanya
dengan cara berpakaian sahaja,
seseorang itu akan dengan mudah
memberikan tanggapannya.

PERATURAN PAKAIAN DAN PEMILIHAN PERATURAN PAKAIAN DAN PEMILIHAN
WARNA (LELAKI) WARNA (LELAKI)

Baju lengan pendek adalah kurang
sesuai jika bertali leher.
1) Sematkan semua butang baju
(kecuali butang paling atas).

Kemeja lengan panjang jangan
dilipatkan bahagian lengannya.

1) Memakai tali leher dengan kemeja
lengan panjang.
1) Hujung tali leher mestilah sampai ke
bahagian kepala tali pinggang.
1) Sesuaikan warna tali leher dengan
baju.
1) Tali leher berjalur jelas sesuai
dengan baju tanpa corak.

1) Jangan menggunakan pakaian berjalur
keseluruhannya.
1) Badan yang kurus dan gempal gunakan
singlet.
1) Sesuaikan warna stokin
dengan seluar.
1) Kasut hendaklah bersih dan
dikilatkan.
1) Jangan gunakan stokin putih ke
pejabat.

1) Gunakan deodorant yang lembut.
1) Jika membuat kerja yang banyak,
elakkan memakai bush jacket.
1) Mesti pakai singlet jika
menggunakan bush jacket.
1) Elakkan memakai baju
berpetak-petak.
1) Rambut, misai dan janggut
hendaklah dipotong rapi dan
kemas.

PERATURAN PAKAIAN DAN PEMILIHAN PERATURAN PAKAIAN DAN PEMILIHAN
WARNA (wanita) WARNA (wanita)
a) Elakkan dari menggunakan
kain yang berkilat.
a) Jangan suka menggunakan
satu warna sahaja.
a) Tidak lebih dari empat
warna pada satu-satu
masa.
a) Jangan terikut-ikut fesyen.

a) Pilih warna kain berasaskan
kepada kulit dan bentuk
badan.
a) Biasakan menggunakan
kain jenis nipis, lembut dan
serap.
a) Mesti menggunakan alat
solek, tetapi jangan
keterlaluan.
a) Gunakan bedak yang tidak
mempunyai bau yang kuat.

a) Gunakan pewangi yang
lembut.
a) Rambut disisir rapi dan
tidak terlalu mengikut
fesyen.
a) Jika memakai tudung,
pastikan semua bahagian
rambut tertutup dan diikat
kemas.
a) Jika memakai mini
telekung, pastikan warna
tudung mesti bertentangan
dengan warna baju.

a) Elakkan memakai tudung
yang “groovy”.
a) Warna baju dan tudung
mestilah berbeza dari
“colour tone”.
a) Gunakan sarung kaki “skin
colour”.
a) Jika kaki ditumbuhi bulu
kasar, jangan gunakan
sarung kaki.

TATACARA
TATACARA
MENGHADIRI MAJLIS
MENGHADIRI MAJLIS
i. Mengenakan pakaian yang betul.
i. Datang tepat pada waktu yang
ditetapkan.
i. Mengambil tempat yang disediakan.
i. Isteri atau teman wanita mengambil
tempat duduk di sebelah suami atau
teman lelaki.
i. Makan hidangan yang disediakan
setelah majlis dimulakan.

i. Makan dengan tertib dan tidak
gelojoh.
i. Bagi jamuan berbentuk
“buffet”, jangan berebut dan
tamak.
i. Berbual dengan perlahan.
i. Jangan berbual dengan mulut yang
penuh makanan.
i. Tidak melagakan sudu, garpu dan
pisau.

i. Tidak membiarkan sudu dalam gelas
atau cawan
i. Tidak melakukan perkara
berikut:
-
Mencungkil gigi.
-
Berbedak atau “make-up”.
-
Menghisap rokok (Wanita Asia).

Menyesuaikan diri dalam
Menyesuaikan diri dalam
majlis
majlis
A
Lemparkan senyuman kepada Lemparkan senyuman kepada
semua tetamu yang ditemui. semua tetamu yang ditemui.
B
Jumpalah tuan rumah majlis Jumpalah tuan rumah majlis
tersebut untuk tunjuk tersebut untuk tunjuk
kehadiran kita dan beri kehadiran kita dan beri
penghormatan. penghormatan.
C
Cuba cari kenalan yang boleh Cuba cari kenalan yang boleh
diajak berbual. diajak berbual.

D
Mulakan perbualan dengan Mulakan perbualan dengan
tetamu yang paling hampir. tetamu yang paling hampir.
E
Bertanya khabar dan Bertanya khabar dan
bersalaman mengikut bersalaman mengikut
kesesuaian. kesesuaian.
F
Perkenalkan diri sendiri Perkenalkan diri sendiri
terlebih dahulu sebelum terlebih dahulu sebelum
menanyakan tentang orang menanyakan tentang orang
lain. lain.

G
Tentukan perlakuan anda Tentukan perlakuan anda
tidak terburu-buru dan tidak terburu-buru dan
bercakaplah dengan suara bercakaplah dengan suara
yang sederhana. yang sederhana.
H
Akui sekiranya terlupa nama Akui sekiranya terlupa nama
orang yang diperkenalkan dan orang yang diperkenalkan dan
bertanya sekali lagi. Elakkan bertanya sekali lagi. Elakkan
melakukannya buat kali melakukannya buat kali
ketiga. ketiga.

Perkara-perkara yang perlu diketahui:
1. Apabila tiba di tempat duduk,
berdirilah di belakang kerusi yang
diperuntukkan untuk kita dan masuk
dari sebelah kanan.
1. Duduk dengan tertib.
1. Jangan duduk bersila panggung.
1. Jangan duduk bersandar seperti
hendak mengelunsur.

1. Jangan berpeluk tubuh.
1. Tangan tidak boleh diletak atas meja.
1. Jika hendak mula makan, ambillah napkin.
1. Jangan mula makan sehingga tetamu
utama mula makan.
1. Makanan dihidang melalui sebelah
kiri kita dan mengambil peralatan
yang telah digunakan melalui sebelah
kanan.

1. Jika berbual, jangan terlalu kuat. Jika meja
bulat, perbualan hendaklah dihadkan dengan
mereka yang semeja sahaja.
1. Mengambil makanan yang
dihidangkan dengan tangan kanan.

`
Susuan peralatan bagi jamuan makan
menu barat.

Susuan peralatan bagi jamuan makan
menu barat.

Kedudukan pisau dan garpu yang betul
apabila selesai makan.

Kedudukan pisau dan garpu yang betul
apabila selesai makan.

Kedudukan pisau dan garpu yang tidak
betul apabila selesai makan.

PAMIRKAN AIR MUKA YANG
MESRA DAN PERHIASKAN DENGAN
SENYUMAN.
BERSIFAT PERAMAH DAN ORANG
TERDAHULU MELAFAZKAN DOA
(SALAM) PERTEMUAN.
PERKENALKAN DIRI ANDA
SERAYA BERSALAM (JIKA PERLU)
DAN TUNJUKKAN MINAT.

INGATKAN NAMA ORANG
YANG BARU DIKENALI.
PERLIHATKAN
KEYAKINAN DIRI DAN RASA
KESELESAAN
ANDA DENGAN BAHASA
BADAN DAN GERAK-GERI
YANG DISENANGI.

TAJUK-TAJUK
TAJUK-TAJUK
PERBUALAN SOSIAL
PERBUALAN SOSIAL
MAKANAN.
PENGEMBARAAN.
RANCANGAN TELEVISYEN
KEGEMARAN ( HOBI)
+
SUKAN.
+
MUZIK.
+
BERKEBUN
+
KESENIAN
+
PAKAIAN

+
PANDAI BERJENAKA RINGAN MULAKAN PANDAI BERJENAKA RINGAN MULAKAN
TAJUK PERBUALAN DENGAN TAJUK YANG TAJUK PERBUALAN DENGAN TAJUK YANG
RINGAN DAN TIDAK TERLALU PERIBADI. RINGAN DAN TIDAK TERLALU PERIBADI.
+
BERCAKAP DENGAN JELAS DAN BERCAKAP DENGAN JELAS DAN
BAHASA YANG MUDAH DIFAHAMI. BAHASA YANG MUDAH DIFAHAMI.

+
SEIMBANGKAN PERBUALAN DENGAN SEIMBANGKAN PERBUALAN DENGAN
BERTANYA DAN MENJAWAB DAN BERTANYA DAN MENJAWAB DAN SEBALIKNYA. SEBALIKNYA.
+
GUNAKAN TEKNIK SOALAN GUNAKAN TEKNIK SOALAN
TERBUKA. TERBUKA.

+
APABILA MEMBERI PUJIAN NYATAKAN APABILA MEMBERI PUJIAN NYATAKAN
DENGAN JELAS. DENGAN JELAS.
+
APABILA MENERIMA PUJIAN DAN APABILA MENERIMA PUJIAN DAN
PERTOLONGAN UCAPKAN TERIMA KASIH PERTOLONGAN UCAPKAN TERIMA KASIH
DENGAN IKHLAS. DENGAN IKHLAS.
+
ORANG TERDAHULU MEMPELAWA ORANG TERDAHULU MEMPELAWA
TEMAN MEMBUAT ATAU MEMULAKAN TEMAN MEMBUAT ATAU MEMULAKAN
SESUATU. SESUATU.

+
TUNJUKKAN SIKAP SEDIA MEMBANTU DAN TUNJUKKAN SIKAP SEDIA MEMBANTU DAN
RASA EMPATI ANDA. RASA EMPATI ANDA.
+
MENEGUR INDIVIDU YANG KELIHATAN RESAH MENEGUR INDIVIDU YANG KELIHATAN RESAH
DAN DAN TIDAKSELESA LALU DIPELAWA UNTUK BERSAMA. TIDAKSELESA LALU DIPELAWA UNTUK BERSAMA.
+
UCAPKAN SALAM PERPISAHAN APABILA UCAPKAN SALAM PERPISAHAN APABILA BERSURAI BERSURAI
DAN JANGAN LUPA DAN JANGAN LUPA MENINGGALKAN KENANGAN MENINGGALKAN KENANGAN
DENGAN MENGHULURKAN ‘CALL CARD’. DENGAN MENGHULURKAN ‘CALL CARD’.

Q
KELIHATAN BERLAGAK BANGGA DIRI KELIHATAN BERLAGAK BANGGA DIRI
(SELF-BOOSTING). (SELF-BOOSTING).
Q
JANGAN TERLALU MENUMPUKAN JANGAN TERLALU MENUMPUKAN
TAJUK PERBUALAN TENTANG TAJUK PERBUALAN TENTANG
KEBOLEHAN DIRI SENDIRI. KEBOLEHAN DIRI SENDIRI.
Q
BERBUAL TENTANG PERKARA-PERKARA BERBUAL TENTANG PERKARA-PERKARA
YANG MENGAIBKAN ORANG LAIN. YANG MENGAIBKAN ORANG LAIN.

Q
ELAKKAN TAJUK-TAJUK POLITIK, ELAKKAN TAJUK-TAJUK POLITIK,
AGAMA DAN ISU PERIBADI. AGAMA DAN ISU PERIBADI.
Q
JANGAN MEMBETULKAN KESILAPAN JANGAN MEMBETULKAN KESILAPAN
ORANG LAIN SECARA TERANG-TERANGAN ORANG LAIN SECARA TERANG-TERANGAN
SAMA ADA BAHASA ATAU PERBUATANNYA. SAMA ADA BAHASA ATAU PERBUATANNYA.
Q
JANGAN CEPAT MEMATAH/MEMOTONG JANGAN CEPAT MEMATAH/MEMOTONG
PERCAKAPAN ORANG LAIN. PERCAKAPAN ORANG LAIN.

Q
JANGAN MENGKRITIK TENTANG KELEMAHAN JANGAN MENGKRITIK TENTANG KELEMAHAN
ATAU KEKURANGAN YANG TERDAPAT DI ATAU KEKURANGAN YANG TERDAPAT DI
PERTEMUAN ATAU MAJLIS TERSEBUT. PERTEMUAN ATAU MAJLIS TERSEBUT.
Q
JANGAN KERAP MELIHAT JAM. JANGAN KERAP MELIHAT JAM.
Q
JANGAN MENYATAKAN RASA BOSAN ANDA. JANGAN MENYATAKAN RASA BOSAN ANDA.
Q
JANGAN BERCAKAP KETIKA MAKANAN PENUH JANGAN BERCAKAP KETIKA MAKANAN PENUH
DI DALAM MULUT. DI DALAM MULUT.

Q
JANGAN BERJENAKA DI MEJA MAKAN. JANGAN BERJENAKA DI MEJA MAKAN.
Q
JANGAN MENJERIT APABILA MEMANGGIL. JANGAN MENJERIT APABILA MEMANGGIL.
Q
KAWAL KETINGGIAN NADA SUARA KAWAL KETINGGIAN NADA SUARA
APABAILA KETAWA SUPAYA TIDAK MENJADI APABAILA KETAWA SUPAYA TIDAK MENJADI
CEMUHAN ORANG. CEMUHAN ORANG.
Q
JANGAN MEMETIK JARI APABILA MEMANGGIL JANGAN MEMETIK JARI APABILA MEMANGGIL
SESEORANG. SESEORANG.

Q
JANGAN MEMANGGIL ATAU MENUNJUK JANGAN MEMANGGIL ATAU MENUNJUK
DENGAN JARI TELUNJUK. DENGAN JARI TELUNJUK.
Q
JANGAN DUDUK MENONGKAT DAGU. JANGAN DUDUK MENONGKAT DAGU.
Q
JANGAN DUDUK BERSILANG KAKI SEPERTI JANGAN DUDUK BERSILANG KAKI SEPERTI
EMPAT ANGKA. EMPAT ANGKA.
Q
KETIKA DUDUK JANGAN BERGENDANG ATAU KETIKA DUDUK JANGAN BERGENDANG ATAU
‘FOOT-TAPPING’. ‘FOOT-TAPPING’.

Q
APABILA BERDIRI JANGAN MENCARI APABILA BERDIRI JANGAN MENCARI
TIANG/DINDING UNTUK BERSANDAR. TIANG/DINDING UNTUK BERSANDAR.
Q
JANGAN BERPELUK TUBUH. JANGAN BERPELUK TUBUH.
Q
JANGAN SEMBUNYIKAN TANGAN DI JANGAN SEMBUNYIKAN TANGAN DI
DALAM POKET. DALAM POKET.
Q
JANGAN MEMATAHKAN JARI. JANGAN MEMATAHKAN JARI.
Q
JANGAN BERMAIN DENGAN WANG JANGAN BERMAIN DENGAN WANG
SILING ATAU KUNCI DALAM POKET. SILING ATAU KUNCI DALAM POKET.

Q
JANGAN TERGARU-GARU DI JANGAN TERGARU-GARU DI
BAHAGIAN SULIT. BAHAGIAN SULIT.
Q
JANGAN PAMIRKAN JANGAN PAMIRKAN
WAJAH MASAM/GARANG. WAJAH MASAM/GARANG.
Q
KAWAL JEJARI, JANGAN KAWAL JEJARI, JANGAN
KELIHATAN SEDANG BEKERJA KERAS KELIHATAN SEDANG BEKERJA KERAS
DI RONGGA-RONGGA TERTENTU. DI RONGGA-RONGGA TERTENTU.
Q
JANGAN MENCABUT BULU HIDUNG. JANGAN MENCABUT BULU HIDUNG.

Q
JANGAN MENGUAP TANPA MENUTUP MULUT. JANGAN MENGUAP TANPA MENUTUP MULUT.
Q
JANGAN KELIHATAN MENGIGIT KUKU. JANGAN KELIHATAN MENGIGIT KUKU.
Q
JANGAN MELEPASKAN GAS PEMEDIH HIDUNG. JANGAN MELEPASKAN GAS PEMEDIH HIDUNG.
Q
JANGAN MENGIGIT PENCUNGKIL GIGI. JANGAN MENGIGIT PENCUNGKIL GIGI.

Dengan mengamalkan etiket sosial dengan betul akan
menghasilkan :
º
Tingkahlaku yang Tingkahlaku yang
baik. baik.
º
Budi pekerti yang Budi pekerti yang
baik. baik.
º
Imej sosial yang Imej sosial yang
baik. baik.
º
Keyakinan diri dan gaya diri Keyakinan diri dan gaya diri
yang baik. yang baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful