ISU-ISU DALAM SUKAN

• Kebanyakan pucuk pimpinan badanbadan sukan di negara kita dikuasai oleh ahli-ahli politik dan sektor korporat. .ISU-ISU DALAM SUKAN • Politik dalam sukan menjelaskan wujudnya campur tangan kuasa politik kerajaan dalam pengurusan dan pentadbiran sesuatu badan sukan.

.• Kuasa politik memberikan kesan besar terhadap perkembangan dan kemajuan sukan peringkat dunia. • Ia boleh mengakibatkan keretakan hubungan antara negara kerana perbezaan ideologi dan ia juga boleh merapatkan hubungan negara-negara serta mewujudkan integrasi nasional.

. . . pemilihan penyertaan atlet dalam sesuatu pertandingan.Kemerosotan prestasi atlet dalam sukan.Perkara yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan elaun.Isuisu yang sering berlaku adalah seperti: .• Isu-isu politik dalam sukan seringkali terjadi kerana perbezaan pendapat.Perebutan kuasa dalam badan sukan.Displin atlet dan pegawai. .

ISU DADAH DALAM SUKAN • http://wakiespromosikesihatan.com/2010/1 0/isu-dadah-dalam-sukan.blogspot.html .

-Perjudian dan Sukan -Cabaran Sukan NegaraMembangun Masa Kini .

Perjudian bermaksud permainan dengan memakai wang dan lain-lain sebagai taruhan. .Perjudian dan Sukan DEFINISI • Menurut kamus dewan edisi ke-3 (1997).

.• Menurut Tesaurus Umum Bahasa Melayu (1990). • Menurut kamus pelajar cetakan ke-13 (1997). mempertarungkan dan menggadaiakan yang melibatkansebagai pertaruhan. judi didefinisikan sebagai memperjudikan. mempertaruhkan. Perbuatan atau hal menjudikan dengan bertaruhkan wang.

• “Perjudian ialah perihal berjudi iaitu permainan denganmenggunakan wang atau barang-barang berhargasebagai taruhan” : Pendidikan Jasmani dan PendidikanKesihatan Tahun 6 (2007). .

• Bookie (individu atau organisasi yang menjadi dalang dalam menguruskan perjudian dalam sukan). .Perjudian Dalam Sukan • Kewangan. • Hiburan.

.Jenis Perjudian Dalam Sukan • Menentukan dan mengatur perlawanan • Sebelum pertandingan bermula keputusanperlawanan sudah ditentukan. • Sogokan akan diberikan kepada atlet atau pegawaiperlawanan untuk mengatur keputusan pertandingan. • Bertaruh keputusan pertandingan • Peminat sukan akan bertaruh untuk sesuatupertandingan contoh bola sepak – keputusanpertandingan jumlah jaringan.

• Menjejaskan hubungan dalam pasukan. • Kepercayaan peminat sukan terjejas. • Mutu sukan merosot.Kesan Rasuah Dan Perjudian • Mencemarkan imej sukan negara. .

• Peranan kelab penyokong. • Kebajikan atlet itu dijaga dengan baik . • Memberi penerangan tentang gejala rasuah dan perjudian.Cara-cara mengatasi rasuah dan perjudian • Menghayati dan mengamalkan Rukun Negara. • Penglibatan dalam ceramah agama dan kursus motivasi.

Cabaran Sukan Negara Membangun Masa Kini • • • • • Infrastruktur dan Fasiliti “World Class Player” Pembangunan atlet Kebajikan atlet Pusat kecermerlangan atlet .

blogspot.html • http://wakiespromosikesihatan.RUJUKAN • http://sainssukanjelai.html • http://www.blogspot.com/2010/10/is u-dadah-dalam-sukan.scribd.com/doc/12757262/IsuIs u-Dalam-Sukan .com/2010/0 8/isu-isu-dalam-sukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful