SCE 3109: PPIK 2 UNTUK MENYIASAT KESAN HABA TERHADAP PENEBAT DAN PENGALIR HABA

Kumpulan 5 FAIZON BINTI ABDUL SATA NURIZZATI BINTI M.SAAD ZURAIDAH BINTI ABDUL NAJIB NURUL ASYIKIN BINTI AWANG @ SHARI

C: – Muatan haba ialah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu haba itu sebanyak 1C – Unit= C -1 • Muatan Haba Tentu: – Haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1kg bahan itu sebanyak 1 C – Unit: J kg -1 C -1 – Haba yang diperlukan untuk menaikkan sesuatu bahan ditentukan oleh. • Jisim objek.Muatan Haba • Muatan Haba. muatan haba tentu bahan. dan kenaikan suhu .

Reka bentuk eksperimen bagi membuktikan bahawa aluminium adalah pengalir haba yang baik manakala air adalah penebat yang baik. .

selotip. • Pemboleh ubah : o Dimanupulasikan: Jenis bahan o Dimalarkan: Suhu awal bahan o Bergerak balas: Kenaikan suhu bahan . wayar penyambung & pemanas. minyak zaitun& air • Radas: bikar. blok aluminium. thermometer.Tuku kaki tiga. penunu bunsen.• Tujuan: Untuk membuktikan bahawa aluminium adalah pengalir haba yang baik manakala air adalah penebat yang baik • Bahan: Tisu.kasa dawai. sumber tenaga.

Suhu awal air disukar menggunakan thermometer. • Bekalan tenaga disambung pada wayar penyambung yang disambungkan pada pemanas yang dimasukkan kedalam lubang yang terdapat pada blok alumium. Masukkan minyak zaitun ke dalam lubang yang ada dan suhu awal blok aluminium dicatat. • Air dimasukkan sebanyak satu liter ke dalam bikar.Prosedur • Bahan dan radas disediakan. • Bikar diletakkan diatas kasa dawai dan tuku kaki tiga. . • Blok aluminium dibalut dengan tisu.

• Bahan yang merupakan pengalir haba yang baik dan penebat yang baik dikenalpasti. . • Purata perbezaan suhu awal dan suhu akhir suhu direkod. • Perbezaan suhu awal dan suhu akhir direkod. • Perubahan kenaikan suhu dicatat sebanyak tiga kali iaitu setiap 3 minit. • Perbezaan kenaikan suhu antara blok aluminium dan air direkod dan .• Suis sumber tenaga dibuka dan api penunu bunsen dinyalakan secara serentak.

GAMBAR .

6 3+4+5 3 = 4.Keputusan JENIS BAHAN SUHU AWAL SUHU AKHIR PERBEZAAN SUHU (˚C) PURATA PERBEZAAN SUHU (˚C) 33 Blok Aluminium 36 40 30 35 41 36 40 45 35 41 50 3 4 5 5 6 9 5+6+9 3 = 6.0 Air .

.Kesimpulan Aluminium adalah pengalir haba yang baik manakala air adalah penebat yang baik kerana aluminium mampu menyerap haba dengan cepat dan air lambat menyerap haba.

2. semakin tinggi kapasiti/ muatan haba – air mempunyai kapasiti yang lebih tinggi berbanding aluminium oleh kerana air memerlukan tempoh masa yang lebih panjang berbanding aluminium untuk dipanaskan atau disejukkan . Sebatian manakah yang mempunyai kapasiti yang tinggi? bincangkan • Sebatian air mengandungi kapasiti yang tinggi • Huraian: – Semakin lambat peningkatan suhu.

• Dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu sesuatu bahan. . • Dapat mengenalpasti bahan yang merupakan pengalir haba yang baik dan penebat yang baik. • Dapat mempelajari cara-cara menggunakan thermometer dengan betul.Soalan 3 : Apakah yang dipelajari daripada aktiviti tersebut? • Dapat mempelajari bahawa Muatan Haba Tentu ialah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1kg bahan itu sebanyak 1 C.

Soalan 4 • Dari bahagian manakah dalam kurikulum Sains sekolah rendah yang berkaitan dengan topik berkenaan? JAWAPAN :  Tahun 4  Investigating material Properties of material Understanding the properties of material .

Soalan 6 Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti-aktiviti ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Sebagai alat bantu mengajar yang konkrit Boleh membuat demonstrasi kepada murid Sebagai experimen – menjana idea murid Perbincangan berdasarkan hasil aktiviti .

Soalan 7 Apakah peranan guru dalam aktiviti-aktiviti ini? fasilitator pembimbing menggalakkan murid terlibat secara aktif GURU pencetus idea penanya soalan pemerhati .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.