You are on page 1of 16

OSNOVI ALHEMIJE

- Paracelzusovo učenje
-

Dušan Petrović Ponedeljak,
02.02.2009.
IV3 godine
POJAM ALHEMIJA
 Alhemičari – vodeći naučnici i teolozi
 Reč alhemija

 Alhemija se bazira na velikom broju nauka

 Alhemičari i zlato

 Lapis Philosophorum

 Elixir Vitae
Lapis Philosophorum
Elixir Vitae
VELIKI ALHEMIČARI
Uspešni na mnogim poljima
Geber
Rasis
Albertus Magnus
 Rodžer Bekon

 Paracelzus

 Isak Njutn
SUPSTANCE I METODE
Barak, olovo, sumpor, arsen
Urin, žuč
Kalcinacija, sublimacija i destilacija
PRINCIPI ALHEMIJE
 Aristotelovi elementi
PRINCIPI ALHEMIJE
 Ideja transmutacije

zagrevanje
vatra vazduh

vlaženje
vazduh voda

hlađenje
voda zemlja

sušenje
zemlja vatra
PRINCIPI ALHEMIJE
„Kako gore, tako dole!“
 zlato – Sunce
 srebro – Mesec
 bakar – Venera – zelena boja – golub – ljubav
 gvožđe – Mars
 kalaj – Jupiter
 živa – Merkur
 olovo – Saturn
PARACELZUS
 Aureolus Philippus Theophrastus
Bombastus von Hohenheim
 10. novembar 1493. godine

 U 16. godini upisuje Univerzitet u Bazelu

 Putuje u potrazi za znanjem

 Nezgodnog karaktera i preke naravi

 Odbacio Galenovo i Avicenino učenje
PARACELZUSOVO UČENJE
Volumen Paramirium
 ens astrorum
 ens veneni
 ens naturale
 ens spirituale
 ens deale
PARACELZUSOVO UČENJE
Tria prima
 Sulphur – duša – nezapaljivost
 Mercurius – duh – topljivost i isparljivost
 Sol – telo – neeksplozivnost i neisparljivost

 Alchemiamedica и Alchemia
transmutatoria
PARACELZUSOVO UČENJE
Arcanum
Dosis sola facit venenum
Uvodi metale u medicinske tretmane
 Antimon i živa
 Večne pilule, Calix vomitivus i Vino stibiatum
 Mercurius vitae i Aqua mercurialis

 Kamenčići besmrtnosti

 Lapis bezoardicus orientalis
PRISTALICE I PROTIVNICI
Matijas Tilingus (1634 – 1685)
Paracelzisti
 Kasper Pucer, Piter Serensen, Martin Ruland,
Johan Baptist van Helmont
Antiparacelzisti
 Tomas Erast, Danijel Serent, Herman Konring,
Andrija Dudić