You are on page 1of 14

HUBUNGAN ETNIK ( WAJ3106 ) TUTORIAL 1

Preet Munee

dan kumpulan – kumpulan kecil merupakan anggota sesebuah masyarakat. keluarga. . (Kamus Dewan.DEFINISI MASYARAKAT  Kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. 2005)  Individu.

masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan. India dan lain-lain  Menurut  Kaum-kaum . Cina.DEFINISI MASYARAKAT MAJMUK  Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai suku kaum dan bangsa (Kamus Dewan Edisi ke-4) Furnivall (1967). bahasa dan adat resam yang tersendiri. utama di Malaysia terdiri daripada kaum Melayu. agama.

KONSEP MASYARAKAT MAJMUK  Terdiri dari pelbagai kaum yang mengamalkan kebudayaan. agama dan adat resam yang berbeza antara satu sama lain yang ada 2 atau lebih unsur kebudayaan yang tinggal berdampingan tetapi tidak bercampur walaupun hidup dalam satu unit politik yang sama asal yang berbeza lebih suka hidup dalam kawasan petempatan yang berasingan  Masyarakat  Rakyat .

daripada itu. Pembinaan bangsa Malaysia berkait dengan pembentukan pemajmukan masyarakat di Tanah Melayu dan terus berkembang hingga menjadi teras pembentukan Malaysia. cukup besar dalam pembinaan bangsa Malaysia dalam pelbagai aspek kehidupan hingga konsep pluraliti itu adalah sesuai untuk merujuk kepada Malaysia  Pembentukan  Kesan . masyarakat majmuk di Malaysia begitu dekat bila berbincang dalam konteks sejarah.

berusaha berlaku rusuhan cuba menghindari dari  Kerajaan  Memperkenalkan pelbagai dasar dan prinsip seperti  dasar kebudayaan kebangsaan  rukun negara . Pembentukan masyarakt majmuk di Malaysia adalah kekuatan Malaysia jika setiap individu dapat menolak perasaan fanatik kepada bangsa masing masing.

KESAN-KESAN  Positive Perkahwinan campur  Sambutan perayaan bersama  Memahami & menerima perbezaan budaya  Belajar budaya lain  .

 Negative Segelintir masih tidak dapat/cuba memahami (adopt/adapt)  Tidak menghormati budaya lain  Penindasan terhadap golongan minoriti  .

di mana ahli-ahli kelompok lain dibenci kerana perbezaan ras atau etnik serta mempunyai ciri-ciri yang tidak diingini.PREJUDIS & DISKRIMINASI  Prasangka merupakan pandangan buruk atau prejudis terhadap ahli-ahli kelompok lain.  Prasangka . biasanya bersifat negatif.

etnik atau kelas sosial. Diskriminasi merupakan layanan yang tidak adil dan tidak sama rata terhadap individu atau kelompok atas dasar ciri-ciri yang tidak relevan seperti jantina.  Diskriminasi berlaku apabila sesetengah kumpulan manusia manusia dengan dinafikan sesuatu hak semata-mata kerana perbezaan ras dan etnik. ras. .

antara pelbagai golongan ras dan etnik biasanya akan membangkitkan perasaan “kami dan mereka” (us and them)  Persepsi  Pertembungan . tersebut diburukkan lagi oleh sejarah pertembungan awal antara kumpulan ras and etnik.FAKTOR-FAKTOR  Persepsi sosial yang tidak tepat tentang sesuatu kumpulan ras atau etnik.

 (us and them) sikap melihat orang yang kita tidak kenali sebagai “orang luar kelompok”  hubungan tidak saksama dengan “orang dalam kelompok”  .

. seolah-olah sesuatu kelompok ras dan etnik adalah ganas. surat khabar dan seumpamanya memainkan peranan dalam memburukkan lagi persepsi yang salah itu. Media massa seperti televisyen. filem. miskin dan jahat.

TERIMA KASIH  .