Pluraliti Masyarakat MALAYSIA

UMS 1122 Hubungan Etnik

DEFINISI KONSEP
 Pluraliti Masyrakat; Pertemuan antara Tamadun

dan budaya yang menyerap masuk didalam sesuatu masyarakat. Ia berlaku secara harmonis dan secara semulajadi  Masyarakat Plural; Pertembungan antara tamadun dan budaya berlaku secara paksaan dan tidak semulajadi, berlakunya dominasi oleh satu pihak/masyarakat ke atas pihak/ masyarakat lain.

PEMBENTUKAN PLURALITI NUSANTARA
 Hubungan dengan Cina dan India  Zaman Hindu dan Budhisme  Penjelmaan dari segi material dan non-

material- eg. Chandi Borobudur(senibina) di Pulau Jawa, Agama Hindu (kepercayaan) di Bali.

Pluraliti Masyarakat-Melaka sebagai Negara
 Kehadiran Para Pedagang dari Seluruh pelusuk

dunia; Nusantara, Cina, India, Arab, Parsi dan Eropah  Mewujudkan kepelbagai budaya, bahasa,agama,  Kesan- Menyerap masuk kepelbagaian dalam masyarakat melaka secara harmonis dalam sistem kehidupan politik, ekonomi, sosial dan perundangan.

Sambungan…
 Perdagangan, Kota Metropolitan  Pemerintahan, Pegawai istana-keturunan India    

Muslim. Perkahwinan – Cina dan Melayu Kependudukan,penghijrahan tanpa paksaan,tiada visa atau pasport Penyebaran Agama Islam Pusat Ilmu Perundangan
Hukum Kanun Melaka  Undang-Undang Laut Melaka

Samb…
 Budaya dan Adat Istiadat

Pekahwinan-berinai, persandingan,Bunga Telur  Melenggang perut.  Pulut Semangat  Mitos dan Lagenda karya sejarah Melayu pengaruh dari cerita Mahabrata dan Ramayana Contoh ; Kemunculan Manusia dari Muntah Lembu

PEDAGANG CINA

Penjajahan Portugis dan Belanda.
 Tidak memberi kesan yang ketara dalam

pembentukan masyarakat Malaysia pada hari ini; politik, ekonomi dan sosial.  Melahirkan masyarakat portugis, di melaka, kesan tidak menyeluruh kepada sistem sosial, ekonomi dan politik.

Penjahahan British: Masyarakat Plural
 Sifat Pluraliti yang dibawa Eropah,

Khususnya British memberi kesan yang besar kepada Tanah Melayu.  Pengenalan Unsur-unsur Plural SocietyKemasukan Imgran Cina dan India secara besar-besaran yang telah merubahah sistem sosial dan ekonomi di Tanah Melayu

Kedatangan Imigran Cina
 Bermula semenjak Zaman Melaka-Hubungan

China-Melaka(diplomatik dan Perdagangan.  Penghijrahan beramai-ramai di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak setelahKemasukan British; Inggeris menduduki Pulau Pinang (1786),Singapura (1819),Melaka (1826).Johor, N. Sembilan, Perak (1829-1862), Sarawak (1841),Sabah (1880an) –Bijih Timah, Getah,Tanaman Gambir, lada hitam, Kayu Balak dan Tembakau.

Kedatangan Imigran India
 Hubungan Tanah Melayu dengan India

semenjak abad pertama masihi(penyebaran agama Buddha dan Hindu).  Melaka ramai saudagar India tinggal di Melaka menjalankan perniagaan.

Kemasukan imigran India-secara besar-besaran semasa penjajahan British
 Imigran India datang beramai-ramai berlaku

mulai 1840 an bekerja diladang tebu dan kopi di Seberang Prai.  Peningkatan ini berlaku semasa pembukaan ladang-ladang getah oleh British di Perak, Selangor dan N.S abad Ke 20.  Di Sabah dan Sarawak tidak mengalami kedatangan Imigran India, tetapi buruh jawa di bawa masuk kerja diladang-ladang.

Kesan Penjajahan
 Penjajahan British: prinsip,sistem,struktur dan

dasar  Prinsip; pemisahan negara dari Agama,Pecah perintah,Agihan kuasa (eksekutif,kehakiman,perundangan)  Sistem dan struktur; ekonomi kapitalisme,pemerintahan moden;pendidikan  Dasar-dasar;pentadbiran,ekonomi,pendidikan

Kesan kedatangan ImigranMasyarakat Majmuk
 Memberi Kesan dari aspek Politik, Sosio-

Budaya dan Ekonomi.  Politik; Kemuculan fahaman politik dan parti politik berbeza.  Ekonomi; Perbezaan dari aspek keterlibatan sektor ekonomi  Sosio-Budaya; Kepelbagaian sosio-budaya; Adat resam, Bahasa, pendidikan dsb.

Kesan tersebut melahirkan masyarakat majmuk /plural
 Masyarakat majmuk/plural;

“ Mereka hanya bergaul bukanya bergabung secara padu, setiap kelompok mempunyai agama, budaya,idea dan cara tersendiri, bertemu sebagai individu, tetapi hanya dipasarpasar…membeli dan menjual barang-barang… hidup secara berdampingan berasingan dalam unit politik…terdapat pembahagian kerja mengikut ras…(furnival 1948).

Selepas Perang Dunia 2
 Malayan Union  Perlembagaan PTM 1948  Kemerdekaan India dan Kejatuhan

Pemerintahan Mancu di Cina kepada Kuomintang – Etnik Cina dan India di tanah melayu mulai fokus kesetiaan kepada Tanah Melayu; Kearah pembentukan bangsa Malayan  Wujud kerjasama India, Melayu dan Cina-ke arah kemerdekaan.

Kemerdekaan; pluraliti baru dalam Masyarakat plural
 Persekutuan tanah Melayu 1957 dan

Persekutuan Malaysia 1963- hasil kerjasama dan pemuafakatan semua etnik secara harmonis.  Perlembagaan; “kontrak sosial” sebagai kesepakatan etnik.  Pembangunan Politik;pembentukan parti-parti politik etnik dan pemuafakatan politik (parti Perikatan,BN,BA

Hubungan Etnik Pasca Penjajahan
 Perkongsian Kuasa; dalam Kerajaan.  13 Mei 1969 sebagai Turning Point

kepada Hubungan Etnik di Malaysia  Mewujudkan Dasar-dasar Khas; Dasar Pendidikan Kebangsaan,Dasar Kebudayaan Kebangsaan,Dasar Ekonomi Baru, DPN,Wawasan 2020, Islam Hadhari.

Kesimpulan
 Kemajmukan manusia tidak dapat dinafikan oleh kita   

semua,kerana kepelbagaian itu merupakan keistimewaan. Pluraliti merupakan pertemuan antara budaya dan tamadun secara harmonis, Pemaksaan menjarakkan nilai kemanusiaan dan kesejagatan didalam kehidupan. Era Penjajahan, Masyarakat Plural menghasilkan pemisahan yang ketara dalam sistem kehidupan masyarakat. Pasca Merdeka, Pembentukan Pluralti baru, menghasilkan kebersamaan nilai,budaya, sistem kehidupan dalam masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful