You are on page 1of 14

Mladen Machiedo

Kulturni pokret s poetka 20. stoljea Italija i Rusija

Knjievnost, slikarstvo, kiparstvo, kazalite, glazba

arhitektura, ples, fotografija, gastronomija


Utemeljitelj Filippo Tommaso Marinetti Manifest

futurizma (1909.)

Gnuanje spram prolosti i tradicionalne umjetnosti


Velianje ljubavi prema brzini, tehnologiji i nasilju Korjenita obnova knjievnosti i umjetnosti Automobil, avion, industrijski grad novi mitski toposi Sloboda rijei unititi sintaksu, glagole koristiti u

infinitivu, ukinuti priloge, ukinuti interpunkciju, ukinuti pridjeve

Kljuna je rije pobuna

Vladimir Vladmirovi Majakovski - Pljuska

drutvenom ukusu (1912.) Velimir Hljebnikov, Viktor Kruonih


Uporaba vulgarizama Uvoenje neologizama Naputanje smisla Traganje za novim tipovima stiha (stupnjeviti stih),

rime i pjesnikoga ritma

Autor je Malden Machiedo Knjiga predstavlja kola sastavljen od dijelova

manifesta, lirskih, proznih i dramski te dnevnikih zapisa futurista i njihovih suvremenika


U kola su uvrteni i audiozapisi talijanskih recitacija

Franca Verdija s CD-a Viva il futurismo!


eli pribliiti vrijeme neposredno prije, za vrijeme i

nakon futurizma

Osim kronoloki, autor je citate oblikovao

tematski
Postojei okviri posveeni su ratu, knjievnosti,

kazalitu, slikarstvu i arhitekturi te metakoriji kao obliku totalne umjetnosti


Ali i futuristikom razmiljanju o eni i plodovima

tehnolokog napretka te nimalo futuristikoj temi ljubavi

Autor iznosi vlastiti kritiki stav prema temi Poznavatelj, ali ne i naglaeni ljubitelj futurista Unosi upute za itanje citata u kojima patetiku visokih

osjeaja i misli u manifestima esto prikazuje karikaturalnim


Manifestne ideje komentira smjetanjem u citatne ili

tematske okvire koji ih ironiziraju ili u potpunosti razobliavaju

Machiedo u knjiici ukazuje na neke od nedosljednosti

Marinettija i istomiljenika - vremenski nesklad u korijenu pokreta


Marinetti je za Machieda smijeni klaun na kojega

okolina gleda s podsmijehom, ali je i vrlo uspjeli i uporni borac za vlastite, esto groteskne ideje
Biploranost potvruje i Marinettijevo stajalite prema

enama u manifestima im upuuje prijezir, a u zrelim godinama postaje ljubomoran i posesivan mu


Zavrni paradoks za slavu enomrzakog futurizma

zasluna je Marinettijeva ena

Rat kao konstanta Machiedova pogleda na futurizam Rat kao higijena svijeta rjeenje za odbacivanje

prolosti i trenutnosti Machiedova kritika sadrana u izboru pjesama onih autora koji su zagovarali rat, a u njemu su izgubili ivot (Apollinaire) > zaludnost ratovanja

Okrenutost tehnikim i industrijskim dostignuima -

druga konstanta Machiedove knjiice Vidljivo u izboru radiodramskog kolaa za umjetniki izraz

apodiktiki: Futuristiki manifest (ulomci) Nema ljepote negoli u borbi. () Mi smo na krajanjem rtu stoljea!... () Vrijeme i prostor umrijee juer. Mi ivimo u apsolutnom, jer ve stvorismo vjeno sveprisutnu brzinu. Mi elimo veliati rat jedinu higijenu svijeta militarizam, patriotizam, ruilaku gestu slobodnjaka, lijepe ideje zbog kojih se umire i prijezir prema eni. Mi elimo unititi muzeje, knjinice, akademije svake vrste () (FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Utemeljenje i manifest futurizma, u parikom dnevniku Le Figaro, 20. veljae 1909)

patetino, uvjereno:

Ne valja dati eni nijedno pravo to ga zahtijevaju feministice. Ustupajui ih njoj ne bi se ostvario nikakav nered to ga prieljkuju Futuristi, nego dapae prekomjeran red. () ene predugo skretane moralizmima i predrasudama, vratite se vaem uzvienom nagonu, nasilju, okrutnosti. () ovjeanstvu dugujete heroje. Dajte mu ih.
(VALENTINE DE SAINT-POINT, Manifest futuristike ene, Odgovor Marinettiu, Pariz, 1912)

zajedljivo, bezobrazno:
More gov na kritiarima pedagozima profesorima muzejima ruevinama Veneciji Pompejima Oxfordu Danteu Shakespeareu Tolstoju Goetheu Eshilu ()

gromoglasno! zatim sputati ton:


Rue

Marinettiu Picassu Boccioniu Appolinaireu znaajno naglasiti!


(GUILLAUME APOLLINAIRE, Futuristiki manifest, Pariz, 1913; ubrzo povuen iz optjecaja)

intimistiki intermezzo:

() Tko je mogao zamisliti Marinettia da kae: moja djevojka? Zaruen; i dapae ljubomoran. Provodili su podosta sati uz more, a on se zabrinjavao glede Benyna kupaeg kostima, vrlo ednog kakvi su onda bili u uporabi, da je ne otkrije previe.

(PRIMO CONTI, Kosovo grlo,1983)

(Benedetta, brina udovica)

() Odbacivi ulogu alobne udovice te neutjeno i mrano dranje, posveti svu svoju energiju onomu to je do tada drala svojom dunou: irenju spoznaja o Futurizmu i, u prvom redu, Marinettiu. Napor se u prvi mah pokazao tegoban zbog ostracizma u odnosu na pokret (posebice tvrd je bio stav u porau), vodei rauna o vezama pokreta s faizmom; ali Benedetta je umjela proslijediti s uobiajenom hrabrou i vedrinom, ne odstupajui od svojeg otmjenog i diskretnog ophoenja.

(FRANCA ZOCCOLI, Benedetta Cappa Marinetti. arolija svjetlosti, 2000)