You are on page 1of 24

SEMINARSKI RAD

OBRADA LASEROM
Student: Ermin Telalović


    

Uvod Princip rada Osnovne osobine laserske svjetlosti Podjela lasera Obrada materijala Uticajni parametri na kvalitet reza Zaključak

  Teorijske osnove procesa dobijanja laserskog zraka postavio je Albert Einstein 1917 godine. Ova metoda se zasniva na korišćenju visokokoncetrisane svjetlosne energije koja u sudaru sa materijalom prozrokuje njegovo lokalno topljenje i isparavanje.ali je bilo potrebno oko 40 godina da se ova ideja realizuje izgradnjom prvog lasera. .

99% reflektirajuće ogledalo.  .  4.   1. Laserski medij. 2. Energija za pobuĎivanje medija. 3. 100% reflektirajuće ogledalo. Laserska zraka. 5.

 Lasersko svjetlo je koherentno. Koherentnost laserske svjetlosti . Slika 1.

 Lasersko svjetlo se moze vrlo precizno fokusirati.i na taj način dobiti veliku količinu energije na malom prostoru Slika 2. Fokusiranje laserske svjetlosti .

  Lasersko svjetlo je monokromatsko Lasersko svjetlo je usmjereno.fotoni putuju jedan do drugog Slika 3. Preciznost laserske svejtlosti .

 • o o o • • • Laseri se mogu podijelit u četiri osnovne skupine: Čvrsti laseri: Stakleno-neodimski laser Granitski laser Rubinski laser Plinski laseri Poluprovodnički laseri Tečni laseri .

   Rubinski laser ja sa krutom jezgrom. Slika 4. Kao jezgro koristi se štapić od rubina. Rubinski laser . Rubin je aluminijov oksid sa atomima hroma u obliku trostruko nabijenog katjona.

koji kao medij koristi molekule CO2. Sastoji se od staklene cijevi u kojoj se nalazi smjesa plinova.   CO2 je plinsko-molekularni laser.hemijsko i toplotno pumpanje.dva paralelna ogledala na krajevima cijevi.optičko. Za njegovu reakciju upotrebljava se električni spoj.i elektrode na koju je priključen visoki napon. .

 o o o Primjenjuje se u : Vojnoj industriji Medicini Obradi materijala Slika 5 .CO2 Laser .

Slika 6. Primjer obrade materijala . Najćešča laserska obrada materijala je obrada rezanjem.povši nska obrda itd.zavarivanjem.graviranjem.bušenjem.

koji biva izbaćen iz zone rezanja.uz pomoć pomoćnog gasa pod visokim pritiskom.Vrste postupaka rezanje laserom: o Rezanje topljenjem o Oksidaciono rezanje laserom o Rezanje isparavanjem  Rezanje topljenjem obuhvata topljenje osnovnog materijala.  .

Primjer laserskog rezanja ( Beogradski sajam) .Slika 7.

što rezultira većim brzinama rezanja. primjer oksidacionog rezanja .Ova reakcija obezbjeĎuje dodatnu toplotu laserskom snopu.pomoćni gas je kisik. Kod oksidacionog rezanja. Slika 7.koji u reakciji sa osnovnim metalom stvara egzotermnu reakciju.

Rezanje isparavanjem Prednosti ove metode su najuža širina reza i najbolji kvalitet povšine. Kod rezanja isparavanjem često se koristi impulsni snop i inertni pomoćni gas.  Slika 8. .

Metode izrade otvora .  Bušenje laserskim snopom nam omogućava izradu malih rupica na svakom materijalu. Postoje tri metode izrade otvora: Slika 9.

.

Slika 10. Primjer laserskog zavarivanja .  Lasersko zavarivanje izvodi se sa CO2 laserom. CO2 laseri sa velikom snagom(2-12kw) koriste se za zavarivanje automobilskih šasija i drugih zahtjevnih elemenata.

 o o o o o Glavne prednosti zavarivanja laserom su: Visok kvalitet zavarenog spoja Velika brzina i preciznost Zanemarljiva zona uticaja toplote Ušteda vremena Manje ntervencijeu pogledu dijela nakon laserskog zavarivanja .

Zastupljenost lasera .Slika 11.

       Vrsta i snaga lasera Brzina rezanja Optika za fokusiranje Položaj fokusne tačke u odnosu na površinu radnog komada Vrsta i pritisak pomoćnog gasa Prećnik otvora mlaznice Udaljenost mlaznice od površine radnog komada .

    Sama primjena i otkriće lasera obrzava razvoj tehnologije. Sama zastupljenost u medicini.brže i efikasnije obavljanje razlićitih poslava. .astronomiji i u vojne svrhe govori o preciznosti lasera i perfekciji obavljenog posla. Razvoj lasera unaprijedio je i razvoj PC tehnologije. Primjena lasera nam omogućava lakše.