AHMAD ASYRAF BIN ABD RASHID

PRESENTS…..

KIMIA TINGKATAN 4 BAB 6 : ELEKTROKIMIA .

ELEKTROLISIS LARUTAN AKUEUS • Elektrolisis juga berlaku apabila arus elektrik dialirkan melalui sesuatu larutan akueus. . • Larutan akueus sebatian ion terbentuk apabila sebatian tersebut larut dalam air.

• Kalau sebut sahaja larutan Akueus . yang mesti di Fokuskan ialah kepada Elektrolitnya… ..

• Dua anion dihasilkan dari garam dan ion hidroksida. . H+ daripada penguraian separa air. OH juga dari penguraian separa air.• Dua kation yang berbeza dihasilkan dari garam dan ion hidrogen .

• ANOD .Akan menarik cas negatif ( Anion) .Cl – dan OH- • KATOD .Na+ dan H+ .Akan Menarik cas Positif ( Kation ) .

Masalahnya yang mana akan Discharge (buang cas) ??? .

Ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis .

• keDUDUKan dalam Siri Elektrokimia (SEK ) • KePEKATan Elektrolit • Jenis Elektrod " Duduk Pekat Elektrod " .

1) Kedudukan Dalam Siri Elektrokimia (SEK) Ini adalah kedudukan ion dalam Siri Elektrokimia (SEK) Semakin rendah kedudukan ion semakin mudah ion untuk dinyahcas .

Saya ingin berkongsi dengan anda formula yang mudah untuk kita hafal bagi kedudukan ion dalam Siri Elektrokimia .

Yang ini untuk kedudukan ion positif .

.Yang ini pula untuk kedudukan ion negatif.

2) Kepekatan Ion Dalam Larutan • Kepekatan ion dalam larutan mempengaruhi jenis ion yang akan dinyahcas di elektrod. . • Ion berkepekatan tinggi akan terpilih untuk dinyahcas semasa proses elektrolisis tanpa mengira kedudukan dalam siri elektrokimia.

3)Jenis Elektrod • Jenis elektrod yang digunakan boleh mempengaruhi jenis ion yang akan dinyahcas di elektrolisis • Bahan lengai seperti karbon dan platinum biasanya digunakan sebagai elektrod dalam elektrolisis. .

Terima Kasih .Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful