BAB 10

PERDAGANGAN ANTARABANGSA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Memahami pentingnya perdagangan antarabangsa sbg satu strategi perniagaan  Membincangkan kaedah yg digunakan utk memasuki pasaran global  Membincangkan langkahlangkah penting perlu diambil sblm memasuki pasaran antarabangsa

10.1 PENGENALAN

Faedah yg akan dinikmati oleh usahawan yg menceburi perdagangan antarabangsa

– Meninggikan dayasaing domestik – Meningkatkan jualan dan keuntungan – Mengurangkan kebergantungan kpd pasaran sedia ada – Memperoleh syer pasaran global – Memanjangkan kitar hayat produknya – Meningkatkan lagi potensi utk mengembangkan perniagaan – Memperoleh maklumat mengenai

KESILAPAN YG SERING DILAKUKAN USAHAWAN

 RUJUK

MS 192

10.2 KAEDAH-KAEDAH UTK KE PASARAN ANTARABANGSA

PENGEKSPORTAN

– EKSPORT TAK LANGSUNG – EKSPORT LANGSUNG

USAHASAMA  PELESENAN  FRANCAIS  PERDAGANGAN BALAS (COUNTERTRADE)

– – – –

BARTER BELIAN BALAS PAMPASAN OFFSET

10.3 LANGKAH-LANGKAH YG PERLU DIAMBIL SBLM MEMASUKI PASARAN ANTARABANGSA
Menentukan potensi produk  Menganalisis keupayaan dan komitmen diri  Menjalankan kajian pasaran  Mengenalpasti bakal pengimport  Mendapatkan pembiayaan  Prosedur penghantaran barangan  Kaedah pemungutan bayaran

10.4 HALANGAN KPD PERDAGANGAN ANTARABANGSA
 TARIF  KUOTA

IMPORT  SUBSIDI  PEMBATASAN EKSPORT SECARA SUKARELA  LAIN-LAIN HALANGAN

10.5 PERJANJIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA
PERTUBUHAN PERDAGANGAN DUNIA (WTO)  KESATUAN EROPAH (EU)  PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS AMERIKA UTARA (NAFTA)  KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN (AFTA)  MERCOSUR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful