Oleh : Amirah Hanis Nurulhuda Nadia

PENGENALAN
• Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. • la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan dan mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi mempertingkatkan perkembangan mereka. • Membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid.

penyimpanan atau dokumentasi bahan bukti proses pembelajaran pelajar adalah digalakkan.PENGENALAN PORTFOLIO • Dalam Pendidikan Seni Visual. kemahiran dan pemikiran serta penyataan perasaan pelajar. . • Bahan ini dikumpulkan dan dipersembahkan secara terancang. • Bahan bukti ini mengandungi pengetahuan.

CIRI-CIRI PORTFOLIO Dokumentasi yg b'struktur Kandungan secara kronologi Kolaboratif Pembelajaran interaktif Fleksibel .

Mengekalkan galakan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan kendiri. Memberi peluang kepada pelajar untuk membuat refleksi dan penilaian kendiri. Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar Mempelbagaikan bukti penilaian. . menentukan matlamat dan berasa bangga dengan hasil pencapaiannya.KEGUNAAN PORTFOLIO menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot guru untuk menghasilkan penilaian holistik. Membolehkan penilaian dalam bidang afektif.

. Pelajar mendokumentasikan maklumat dengan memindahkan ke komputer atau ke dalam fail.PENGUMPULAN MAKLUMAT Pelajar mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai aktiviti.

.CONTOH: SUMBER ILHAM • Merujuk kepada bahan yang sedia ada yang dijadikan ilham oleh pelajar. Antara sumber ilham yang boleh di dapati ialah maklumat daripada internet seperti gambar atau karya-karya yang sedia ada.

PENILAIAN PORTFOLIO PERKEMBNGAN OLAHAN IDEA LAKARAN DAN PENYELIDIKAN LUKISAN KAJIAN EKSPERIMENTASI BAHAN DAN TEKNIK PROSES DAN PENGHASILAN .

PERKEMBANGAN OLAHAN IDEA Olahan subject matter (contoh telefon bimbit. figura manusia) sama ada nak jadikan separa realistik (dipermudahkan) atau diabstrakkan. .

.

• PERKEMBANGAN OLAHAN IDEA: .

LAKARAN & PENYELIDIKAN • Terdapat dua unsur penyelidikan semasa penghasilkan karya kerja kursus: 1) Penyelidikan perdasarkan maklumat dari media elektronik dan media konvensional. konteks dan makna. . 2) Penyelidikan dan kajian berdasarkan visual yakni melalui lakaran dan perkembangan idea. Dua unsur penyelidikan atau kajian ini dapat membantu calon dalam memperolehi sebuah karya yang bermutu serta mempunyai kajian yang mendalam dari segi aspek bentuk.

• CONTOH LAKARAN DAN PENYELIDIKAN .

.

. • Misalnya kajian terhadap tumbuh-tumbuhan maka pelukis perlu melukis sesuatu bahagian itu dengan teliti sebagai bahan kajian. Kebiasaannya lukisan kajian lebih tertumpu kepada objek tumbuh-tumbuhan dan haiwan.LUKISAN KAJIAN • Lukisan berupa kajian adalah dilukis untuk mengkaji sesuatu benda.

cahaya dan struktur bentuk yang terperinci. memasukkan unsur jalinan. • Contoh. lukisan kajian juga merakamkan ketelitian pada subjek yang dikaji.• Selain itu juga. .

• Antaranya teknik yang paling popular ialah teknik ‘Gesture’ yang menjadi satu identiti dalam karya.EKSPERIMENTASI BAHAN DAN TEKNIK Teknik • Penekanan kepada teknik dalam pengkaryaan memerlukan latihan yang berterusan. Guru harus menekankan pembelajaran teknik-teknik melukis. . • Walau bagaimanapun banyak teknik-teknik boleh diterokai untuk mendapatkan mutu karya yang baik.

TEKNIK PENGHASILAN KARYA TEKNIK GESTURE TEKNIK TITIK TEKNIK TEKNIK KONTUR TEKNIK STRUKTUR .

• Teknik Gesture: • Teknik Kontur: .

• Teknik struktur: • Teknik titik: .

BAHAN .

.• Kesan penggunaan bahan yang berbeza:  Pensil digunakan untuk membuat lakaran asas bentuk @ rupa  Pen dakwat digunakan untuk membuat pelbagai garisan / lorekan bagi memperlihatkan struktur objek yang dilukis.  Pen pelbagai saiz mata digunakan bagi memperlihatkan jenis garisan yang digunakan.

kertas lukisan hendaklah dipusing-pusingkan untuk mendapatkan kesan yang dikehendaki.  Jika perlu. . pen hendaklah dikawal sebaik-baiknya untuk memdapatkan kesan yang dikehendaki. Apabila membuat garisan / lorekan.  Garisan/ lorekan perlu dibuat dengan konsisten.

 Meneliti arah cahaya untuk menampakkan unsur ruang pada subjek yang dikehendaki serta memahami jarak sesuatu benda yang wujud dalam ruang perspektif.  Melihat kedudukan imej yang yang hendak dilukis mengikut aras mata.  Melakar rupa asas benda atau imej yang hendak dilukis.  Mengaplikasikan unsur seni reka seperti jalinan. bentuk dan tona warna serta prinsip seni reka seperti keseimbangan. dan harmoni .PROSES DAN PENGHASILAN  Meneliti secara keseluruhan benda atau imej. kesatuan. penegasan.

 Proses penghasilan karya akan bermula dengan suatu tema atau tajuk.  Bermula dari permasalah tema maka calon akan bekerja mencari idea bagi merealisasikan sebuah karya.  Proses gubahan karya pula perlu menggambil kira elemen-eleman bahasa seni visual.  Di bawah ini adalah rajah proses penghasilan pengkaryaan:- .  Pada peringkat awal proses mengumpul maklumat dan visualisasi adalah langkah kearah mendapatkan idea sebenar.  Paling penting adalah penentuan media dan teknik untuk disesuaikan dengan gubahan.

gunakan pensil dahulu .• CONTOH PROSES DAN PENGHASILAN: • Langkah 1 Kaji subjek yang hendak dilukis dan bahagikan subjek kepada bentuk-bentuk mudah • Langkah 2 Mulakan dengan membuat bentuk-bentuk geometrik yang mudah.

Betulkan dengan menggunakan pensil. .• Langkah 3 Gunakan garisan bandingan menegak dan melintang untuk membetulkan subjek pada kertas lukisan.

Utamakan nilai ton cerah dan gelap dalam subjek. lukis nkembali ke atas lakaran pensil yang dibuat. Dengan pelbagai teknik garisan. . perincikan subjek yang dilukis. Perincikan bahagian ton cerah dan juga ton gelap.• Langkah 4 Buatkan perincian dengan pensil pada subjek yang dilukis. Langkah 5 Dengan menggunakan pen.

SEKIAN. TERIMA KASIH .