SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU

BEATRICE.B. MARDHIYAH AB.NOOR NORFATINAH.J. SULIANA.A.

PERBENDAHARAAN KATA UMUM BAHASA MELAYU .

(1992).  Kata umum dalam bahasa Melayu. dialek kawasan atau bahasa lama boleh dijadikan istilah dengan syarat: Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu.Perbendaharan Kata Umum  Sumber istilah yang pertama. .

Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu.fisiologi dan kaji tugas organ. dipilih fisiologi Paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim Tepat memberi makna. Kata yang dipilih: Tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. proses. konsep. (1992). keadaan atau ciri yang dimaksudkan.Contoh . .

PERBENDAHARAAN KATA BAHASA SERUMPUN .

• Maka hendaklah dicari pula daripada bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu. • Misalnya. .PERBENDAHARAAN KATA BAHASA SERUMPUN • Kalau tidak dapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu.

Gambut (Banjar) Nyeri (Sunda) Engkabang (Iban) Awet (Jawa) Peat Pain Ellipenut lasting .

PERBENDAHARAAN KATA BAHASA ASING .

.Kenapa BM serap bahasa asing? • Jika istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asing.

blogspot. Faktor sejarah budaya bangsa yang mempertembungkan dua budaya. Pertembungan dengan bahasa berstatus tinggi. 03. SUMBER: http://farihinzul1974.01.com/2010/10/proses-peminjaman-kosakata-bahasa. Keperluan untuk mengungkapkan konsep baru. 02.html .

sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim.Penyerapan Istilah Asing • Istilah asing boleh dipinjam atas dasar: Sesuai maknanya. . Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya. Istilah asing yang diserap itu mempermudah penyelarasan.

Hal ini bergantung pada:  Konteks situasi dan pemakaiannya dalam ayat:  Kemudahan belajar bahasa: dan  Kepraktisan.Bentuk-Bentuk Serapan • Kata yang diambil daripada bahasa asing dapat terdiri daripada bentuk kata akar atau terbitannya. . a.

Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal (misalnya: spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai (contohnya: bakteria). .b.

Grant – geran 5. Pension – pencen . Campaign – kempen 2. Dengue – denggi 4.Istilah Asing yang Sudah Lazim • Istilah asing yang sudah lama digunakan hendaklah terus dipakai untuk menjauhkan kekacauan. Contohnya: 1. Custom – kastam 3.

Misalnya: • Bona fide • Esprit de corps .Ejaan Istilah Asing yang Tetap Istilah asing (ungkapan) tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa. digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring.

Rujukan • Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1992).

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful