Teori Perkembangan Moral KanakKanak Durkheim

Sosial

Dikaitkan dengan halhal kemasyarakatan (Hubungan antara manusia dengan sesama)

(Masyarakat boleh dibentuk melalui pengajaran moral) .Durkheim mengatakan bahawa… Society is the source of morality (Masyarakat merupakan sumber kemoralan) Society could be reformed through moral education.

3 Elemen Moral Disiplin • Latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri. ‘Attachment’ • Kesanggupan untuk bergaul dengan masyarakat. . Autonomi • Tanggungjawab kepada diri sendiri.

Menurut Durkheim… Kanak-kanak boleh memahami konsep moraliti apabila mereka berada dalam kalangan masyarakat. Ibubapa Guru Rakan Sebaya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful