Kecemerlangan Tamadun Cina sebagai rujukan dunia melalui pengaruh Konfusianisme, Kesenian Serta Sains Dan Teknologi.

Disediakan oleh: Mariati Binti Ahmad Ruzita Binti Mustaffa Fairul Wazib Bin Abdul Wahab PPG Sains Februari 2012

PENDAHULUAN
Pengertian tamadun: Peradaban/maju/mencapai kemajuan

Pengertian oleh Para Sarjana Ilmu.
• Suatu tingkat pencapaian/kemajuan dari hidup nomad kepada hidup moden. • Proses mencapai kemajuan/kebaikan di dalam kehidupan • Kombinasi kepada kemajuan aspek pemikiran, rohani dan jasmani • Kemajuan manusia berasaskan ketinggian akhlak atau budi pekerti

. dibawa oleh Confucius(551 S. • Menekankan perasaan perikemanusiaan terhadap orang lain dan harga diri (berbudi bahasa. kerajinan dan sifat baik) • Menyatakan raja harus melindungi rakyat • Menegaskan raja adalah ketua keluarga dan rakyat ahli keluarga.M) • Confucianisme – tidak dianggap 1 agama tetapi merupakan prinsipprinsip hidup yang baik. murah hati. amanah.Pengaruh Konfusianisme • Bermula semasa Dinasti Chou.

Perubahan Ajaran Konfusianisme • Berubah menjadi sebuah agama • Menekankan konsep Jen iaitu “perikemanusiaan” • Ada 5 jenis hubungan baik iaitu: * pemerintah kepada rakyat * ibu bapa dan anak * suami dengan isteri * abang dengan adik * kawan dengan kawan .

bertindak mengikut peraturan  Mempunyai perasaan taat setia kepada negara. saling menghormati .Perkara-perkara yang dititik beratkan dalam ajaran Konfusius  Kepentingan akhlak mulia antara manusia  Sentiasa mengingati nenek moyang  Mengajar manusia cara untuk bertingkah laku dengan baik  Tingkah laku hendaklah sederhana.

.

perkembangan dalam bidang kesenian boleh dibahagikan kepada bidang muzik. Secara umumnya. dinasti Tang. Kemajuan itu dicapai semasa pemerintahan dinasti Han.Kesenian • Tamadun Cina telah mencapai kemajuan kemajuan penting dalam bidang keseniaan. kaligrafi. seni lukis dan seni bina. dinasti Song dan dinasti Ming. . • Ini kerana pemimpin-pemimpin dinasti tersebut menjadi penaung bagi perkembangan kesenian.

seni lukis dan seni pembinaan merupakan kesenian yang terawal dalam tamadun cina. .Sistem melodi muzik klasik cina adalah kompleks di mana alat-alat yang digunakan dikategorikan mengikut bahan akustik dan cara sesuatu alat itu dimainkan.Muzik bagi tamadun cina adakah sesuatu yang berharmoni dengan alam semesta dan diletakkan pada satu kedudukan penting pada fahaman konfusius.Tamadun cina juga tidak ketinggalan dalam mencipta keseniannya.Muzik klasik.kaligrafi.

Malah. Semasa dinasti Tang.Seni Muzik • Seni muzik juga merupakan salah satu bidang yang telah lama berkembang dalam tamadun Cina. perkembangan muzik digiatkan lagi dengan penubuhan pejabat Muzik Kemaharajaan(Yueh Fu) yang telah menjadi tempat mengumpulkan bahan-bahan dan mengedit lagu-lagu rakyat.M. muzik merupakan suatu cara untuk manusia menunjukkan kegembiraannya. Konfusius juga menyokong perkembangan muzik kerana menurut beliau. . Perkembangan muzik boleh dikesan sejak zaman kuno tamadun Cina dengan penemuan buku tentang muzik iaitu Kuan Tzu yang ditulis pada abad ke-4 S.

. muncul muzik untuk golongan atasan yang telah mengubahsuai muzik rakyat. muzik rakyat merupakan asas perkembangan muzik Cina. Ini kerana muzik mempunyai kaitan dengan kehidupan rakyat • Selepas itu.Terdapat dua pembahagian muzik dalam perkembangan tamadun Cina iatu muzik rakyat dan muzik golongan atasan • Pada asasnya.

.

.Orang China telah mencipta pelbagai instrumen muzik seperti Zheng.Xiao dan Erhu yang telah berkembang penggunaan mereka di sepanjang Asia Timur dan Tenggara khususnya di kawasan pengaruh China.Alat muzik sheng adalah asas bagi pelbagai alatan muzik “free – reed” barat.

CONTOH INSTRUMEN MUZIK CINA Erhu Xioa Zheng .

Bentuk awal sekali kaligrafi terdapat pada kulit kurakura dan tulang binatang yang dikenali sebagai Chiakuwen (Jia Gu Wen). Kaligrafi Cina mempunyai unsur-unsur atau imej kekuatan. kaligrafi Cina berkembang kepada beberapa gaya lakaran seperti Zhuan-shu. Seterusnya. Xing-shu dan Cao-shu. Dalam kelima-lima jenis itu. . gaya Kai-shu merupakan gaya penulisan yang popular dan sering mendapat perhatian masyarakat kerana gaya ini mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat Cina. Kaligrafi merupakan tulisan yang direka dalam bentuk lukisan yang indah. Kai-shu. kaligrafinya memainkan peranan penting dalam tamadun Cina kerana ia melambangkan tahap pencapaian dan kehalusan peribadi seseorang sama ada maharaja sarjana.Selain daripada nilai seninya. Li-shu. Seni amat dihormati oleh masyarakat Cina.TULISAN KALIGRAFI Kaligrafi Cina merupakan salah satu seni halus yang unik di dunia. kecantikan ataupun keanggunan.

.Kaligrafi ditulis dengan menggunakan dakwat.Kaligrafi dikatakan mempunyai hubungan yang rapat dengan seni lukis dan puisi.Perkembangan kaligrafi telah menghasilkan pelbagai bentuk tulisan cina.1644 – 1911).berus.Seni lukisan cina pada dasarnya terbahagi kepada dua kategori iaitu xieyi (freehand) dan juga gongbi (menggunakan garis halus). Kecemerlangan dari sudut kesenian dalam Tamadun Cina boleh dilihat melalui tulisan yang digunakan di mana walaupun pernah ditakluk oleh orang asing seprti Mongol (Dinasti Yuan -1279 – 1368) dan Orang Manchu (Dinasti Qing.kertas dan kadang .kadang sutera.Ini kerana tulisan cina tidak bersifat fonetik sebaliknya berbentuk grafik.

Contoh Tulisan Kaligrafi Cina Chiakuwen Zhuan .Shu Li .Shu Xing – Shu Cao – Shu .Shu Kai .

Berus untuk menulis kaligrafi .

Beliau telah menubuhkan akademi dan menggalakkan perkembangan seni lukis. gadis dan orang biasa.Seni Lukis Seni lukis merupakan salah satu bidang kesenian yang berkembang maju dalam tamadun Cina. hutan rimba dan sungai. Selain itu terdapat juga lukisan tentang alam semula jadi seperti gunung-ganang. Salah seorang maharaja Cina yang begitu berminat dalam bidang ini ialah Hui-Zong. . Gambar binatang dan tumbuhan juga menjadi tema utama pelukis Cina Seni lukisan cina pada dasarnya terbahagi kepada dua kategori iaitu xieyi (freehand) dan juga gongbi (menggunakan garis halus). pemimpin bangsawan. Lukisan-lukisan Cina banyak bertemakan dewa-dewi.

Contoh Lukisan Xieyi Gongbi .

Terdapat juga pelbagai genre sastera cina klasik seperti puisi. . Antalogi puisi cina yang terawal ialah Shin Jing yang mengandungi 305 buah nyanyian kuil.prosa.puisi cina berhubung rapat dengan muzk dan bersifat padat dan singkat.drama dan fiksyen.Puisinya juga lebih naratif atau diskriptif yang mempunyai fungsi social dan politik.nyanyian istana dan rakyat yang wujud dalam tempoh antara zaman Zhou Barat (kurun ke 11SM – 771SM) hingga zaman Musim Bunga Musim Luruh (770SM – 476M).Analogi ini dikumpul pada masa konfusius (551SM – 479SM) di kawasan Lembah Huanghe.Secara amnya.

Drama Cina / Opera
• Drama cina berkembang agak lewat kerana penaklukan dinasti Yuan (1279 – 1368).Walau bagaimanapun ,drama cina dari jenis zaju iaitu drama berbentuk puisi yang digubah mengikut kesesuaian muzik sangat bersemangat pada Dinasti Yuan.Drama digunakan oleh penulis sebagai saluran untuk meluahkan ketidakpuasan perasaan dan mengkritik kerajaan pemerintah seperti drama dou’er Yuan (ketidakadilan Yuan).

Menjelang lewat kurun ke -18,drama rakyat dari pelbagai daerah mula berkembang dan dipentaskan kepada umum.Dari sini,lahirlah opera cina yang menjadi salah satu kegemaran rakyat cina dalam drama.Drama juga digunakan oleh Konfusius untuk menerapkan nilai - nilai moral dan etika.

• Kesusasteraan Cina mempunyai sejarah yang lama dan padat serta masih berterusan,sebahagiannya kesan perkembangan teknologi pencetakan sewaktu Dinasti Song.Sebelum itu,manuskrip Klasik dan catatan keagamaan (terutama ajaran Confucius,Taoisme dan Buddha) ditulis dengan tangan menggunakan berus dakwat (awalnya mencakar cangkerang) dan diedar kepada rakyat jelata.Akademik para pengaji yang ditaja oleh kerajaan empayar ditubuhkan untuk mengulas hasil - hasil ini dalam kedua - dua bentuk dicetak dan ditulis.Berpuluh ribu hasil tulisan purba masih bertahan tahan hingga masa kini dan lebih lagi,daripada tetulang hingga fatwa Dinasti Qing,yang ditemui setiap hari secara formalnya digunakan untuk tujuan perubatan Cina..

.

 teknologi kejuruteraan hidraulik (kurun 15-11 SM) untuk mengawal banjir Sungai Kuning. .

 teknologi melebur dan menuang besi ke dalam acuan .

 pengeluaran porselin Kawah memasak tembikar hitam dari budaya Hemudu (sekitar 5000 .c 3000 SM) Periuk tembikar yang dicat dengan pelepasan yang dibangkitkan naga dan burung phoenix.9 Masihi) . Western dinasti Han (202 SM .

 pembuatan kertas dan loyang Kertas fiber Cina terawal. . yang dipamerkan di muzium sejarah Shaanxi di Xi'An. China. yang digunakan untuk membungkus tidak bertulis.

Gansu. mencatat rekod tepat tentang gerhana dan komet Peta Dunhuang dari Dinasti Tang (wilayah Kutub Utara). Set seluruh peta bintang yang terkandung 1. penyediaan katalog bintang. Gan De Shi Shen masing-masing. Peta ini diketahui setakat ini daripada pemerintahan Maharaja Zhongzong Tang (705-710). hitam dan kuning untuk bintang Wu Xian. Buruj tiga kumpulan bintang telah dibezakan dengan warna yang berlainan: putih.BIDANG ASTRONOMI  Dinasti Zhou (kurun ke-11 sehingga ke-3 SM).300 bintang . Dijumpaidi Dunhuang.

BIDANG ASTRONOMI Salah satu peta bintang tertua yang wujud dalam bentuk bercetak adalah daripada Su Song (1020-1101 Masihi) .

tepat dan berterusan Gnomon digunakan bagi menentukan latitude matahari dengan mengukur kedudukan panjang bayang-bayang ketika waktu tengah hari. Satu kaedah membuat instrumen pemerhatian astronomi pada masa Dinasti Qing. Clepsydra digunakan untuk mengukur masa Gnomon (Gui Biao) adalah instrumen yang tertua dan mudah astronomi di China purba yang dicipta untuk memerhatikan panjang dan kedudukan bayang matahari untuk menentukan masa .BIDANG ASTRONOMI  penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna.

pemacu mekanisme. kinciran.BIDANG ASTRONOMI Mekanisme berkuasa air menara jam astronomi Song Su. Dilou zhonghu juga dipanggil jam clepsydra atau air . yang menampilkan sebuah tangki clepsydra. dan rantaian memandu kuasa sfera armillary dan 113 jam bicu menarik untuk membunyikan jam dan memaparkan plak maklumat Lou (jam air) adalah satu peribahasa yang digunakan oleh bersamaan purba Cina untuk "jam" hari ini.

Kalendar lunar untuk upacara keagamaan Kalendar Cina pada zaman Dinasti Shang yang berusia 3000 tahun Kalendar suria untuk melihat musim .BIDANG ASTRONOMI  Sistem kalendar Cina : kalendar lunar dan kalendar suria.

angka positif (melambangkan keuntungan) dan negatif (melambangkan hutang).sistem pecahan dan perpuluhan. persamaan tak tentu dan penggunaan Aljabar dalam Trigonomtri dalam bukunya Shu-Shu ChiuChang. . Aljabar (Algebra) pula bermula pada abad ke-13 oleh Chin Chiu Shao : persamaan berangka tinggi.dan nilai pai.BIDANG MATEMATIK  Sempoa : oleh ahli matematik Xu Yue (kurun ke 2 SM) Buku Jiuzhang Suanshu (sembilan bab matematik) yang ditulis oleh Zhang Cang pada kurun ke – 2 menunjukkan penemuan mengenai kuantiti negatif.

 Dalam badan manusia kadar yin dan yang boleh dikawal dan ini merupakan tumpuan paling utama dalam perubatan Cina tradisional. kesakitan berlaku. Teori Yin dan Yang  keseimbangan secara harmoni kedua-dua kuasa yin dan yang akan mempengaruhi kesihatan badan manusia. Simbol Yin dan Yang .BIDANG PERUBATAN 1.  Apabila kadar yin dan yang dalam badan manusia kurang seimbang.

 Misalnya. Teori Lima Elemen  menganggap badan manusia sebagai sebahagian daripada dunia fizikal ini dan organ dalaman seperti hati. paru-paru dianggap mempunyai kualiti kayu yang boleh dinyala oleh api. . Oleh itu seseorang yang menghadapi gangguan paruparu mudah menjadi marah.BIDANG PERUBATAN 2. jantung. paru-paru dan ginjal adalah secocok dengan lima elemen dalam alam semesta. limpa.

Dengan ini memastikan darah dan qi mengalir lancar merupakan asas dan langkah pertama untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. . organ dalaman.BIDANG PERUBATAN 3.  Mengikut teori ini. darah dan qi tidak dapat mengalir lancar dan ini akan menyebabkan kesakitan. Teori Jing (saluran) dan Luo (kolateral)  merupakan asas bagi rawatan terapeutik seperti akupuntur dan moxishustion (membakar daun moxa). tangan dan kaki badan manusia adalah berkaitan dan dihubungkan oleh saluran di mana darah dan qi (tenaga dinamik) beredar.  Apabila jing atau luo tersekat.

 Salah satu tujuannya adalah untuk menstimulasikan titik tertentu pada saluran jing dan luo supaya gangguan peredaran darah atau qi dapat dibetulkan.  Pengamalan akupuntur telah bermula sejak kira-kira 2. akupuntur melibatkan perbuatan memasukkan atau mencucuk jarum logam yang telah disteril. yang panjangnya antara 3 sehingga 24 cm ke dalam kulit dan tisu di bawah kulit.500SM atau lebih awal dan adalah benar-benar sifat Cina dari sudut perubatan .BIDANG PERUBATAN Akupuntur  Berdasarkan teori Jing dan Luo.

Jarum yang dimasukkan ke dalam kulit pesakit. Carta akupunktur dari Dinasti Ming (sekitar 1368-1644) Carta perubatan Cina purba pada meridian akupunktur .

BIDANG PERUBATAN Moxibustion  daun moxa (Artemisia chinensis) dibubuh pada titik tertentu pada permukaan kulit lalu dibakar. Traditional moxibustion set from Ibuki (Japan) .

Idea peredaran darah .BIDANG PERUBATAN Buku perubatan dan farmokologi Cina tradisional (pemangkin kepada perkembangan perubatan moden oleh barat.) 1. mengesan 28 denyutan nadi yang muncul daripada jantung manusia. Huangdi Neijing (Perubatan Klasik Maharaja Kuning atau The Yellow Emperor's Manual of Corporeal Medicine)  buku perubatan tertua di China  dipercayai dihasilkan oleh sarjana perubatan tidak bernama pada Zaman Negeri Berperang (475-221SM) dua peredaran. darah yang dialirkan oleh jantung dan ch’i yang dialirkan oleh paru-paru menjadi asas penggunaan akupuntur.

BIDANG PERUBATAN Buku perubatan dan farmokologi Cina tradisional  Bencao Gangmu (Farmakopeia Agung) yang ditulis oleh Li Shizhen (1518-1593) ialah farmakopeia Cina teragung dan mengandungi 52 jilid yang masih dianggap berwibawa sehingga masa kini. .

BIDANG PERUBATAN Buku perubatan dan farmokologi Cina tradisional  Systematic Treasury of Medicine yang dikarang oleh Chang Chi sekitar tahun 200M yang mengandungi maklumat tentang pencegahan penyakit dan beberapa diet pemakanan  Han Yu menulis sebuah esei tentang penyakit beri-beri yang disebabkan oleh kekurangan Vitamin B1. Penyakit beri-beri . Masyarakat Cina kuno juga mengenali penyakit kencing manis atau diabetis yang disebut hsiaok’o yang bermakna “kedahagaan”.

BIDANG PERUBATAN Buku perubatan dan farmokologi Cina tradisional  The Yellow Emperor’s Manual of Corporeal Medicine. masyarakat Cina kuno juga merupakan masyarakat pertama menggunakan kaedah suntikan untuk mencegah penyakit cacar . juga menyatakan bahawa seseorang yang mengidap penyakit tersebut adalah kerana memakan makanan yang manis dan banyak lemak.

Gambarajah kamera obscura pada abad ke 18 .BIDANG OPTIK  penyongsangan (inversion) imej yang dihasilkan oleh kamera lubang jarum (pinhole camera)  Kamera obscura Prinsip kamera lubang jarum: sinar cahaya dari objek melalui lubang yang kecil untuk membentuk imej terbalik.

telah menyebabkan ciptaan lain yang berfaedah.BIDANG ALKIMIA  menghasilkan “eliksir kehidupan”. mencari formula agar manusia hidup selama-lamanya  bahan-bahan: merkuri.Xu Fu pada zaman Dinasti Qin ke Gunung Abadi (Mount of the Immortals) . Ekspidisi pertama ahli kimia Taoist. plumbum dan arsenik  Ujikaji ahli kimia Cina dalam mencampur pelbagai bahan termasuk bahan beracun.

BIDANG SENIBINA  Tempat kediaman yang mudah → istana yang indah → taman diraja → bandar Contoh : Istana Musim panas di Peking (Beijing) Pelan bergambar istana Musim panas pada tahun 1888 Istana Musim Panas sekarang. .

Bandar dinding Xi'an adalah bandar dinding yang terbaik dipelihara di China .  istana raja. pasar dan taman larangan raja akan ditempatkan dalam bandar itu.BIDANG SENIBINA  Bandar kuno Cina: pembinaan tembok besar mengelilinginya.

BIDANG PERTANIAN  Kaedah penanaman batas sejak abad ke 6SM  menggunakan alat semaian dan cangkul besi.  Alat membajak menggunakan tenaga kerbau. .M.: alat menampi bijirin yang lebih canggih dicipta iaitu kipas penampi berputar yang membolehkan pengasingan habuk daripada bijirin dengan lebih cepat.  abad ke-2 S.

dicipta pada abad ke 4SM. buku sejarah klasik Cina. Peta bantuan yang pernah digunakan di China telah dikesan pada abad ke-3 S. . Sebagai alat komunikasi semasa peperangan pada zaman dinasti Liang (502-557 M).BIDANG KOMUNIKASI  Layang-layang. peta bantuan yang mengandungi garis kontur yang menunjukkan ketinggian sesuatu kawasan. direkodkan dalam Shih Chi.oleh ahli falsafah Mo Ti.M.

 untuk mengangkut tentera China dalam usaha menawan kawasan Selatan China.  Terusan pengangkutan yang pertama dibina ialah Terusan Magik pada abad ke-3S. dalamnya antara 10 hingga 30 kaki dan lebarnya kira-kira 100 kaki. . oleh jurutera Shih Lu atas arahan Shih Huang-ti. Panjang terusan tersebut ialah 1100 batu. Antara  Contoh :Terusan Besar semasa dinasti Sui.BIDANG PENGAIRAN  Membina terusan pengangkutan paling awal di dunia. Ch’iao Wei-Yo untuk mengawal paras air bagai kegunaan kapal-kapal keluar dan memasuki terusan tersebut.  Terusan Berkunci dibina pada tahun 984 oleh Penolong Pesuruhjaya Pengangkutan di Huainan.M.

BIDANG PENGAIRAN Terusan Besar Ciptaan sistem Terusan Berkunci .

. semasa pemerintahan dinasti Liu Sung pada tahun 418. Komander Wang Chen-O pernah menggunakan kapal roda berdayung untuk digunakan dalam peperangan.BIDANG PERKAPALAN menggunakan buluh untuk dijadikan papan kain layar supaya lebih senang diturunkan dan dinaikkan. Dinasti Song. Tong kang dari abad ke 13.

Oleh kerana senjata ini penting. Buku rekod sejarah cina yang ditulis oleh Ssu Ma-chien pernah mencatatkan tentang kilang pembuat dan pengeluar busur silang yang dikendalikan oleh Liang Hsiao Wang pada tahun 157.BIDANG SENJATA senjata kimia terutama gas beracun sejak abad ke-4 S. Kemudiannya. pam angin digunakan untuk menyembur gas beracun ke dalam kota-kota musuh yang dikepung. Menurut Mo Ti. peperangan. busur silang yang berasal daripada sejenis perangkap panah yang digunakan untuk memburu. untuk menghapuskan serangga perosak sekitar abad ke-7 S.M.  dimonopoli oleh kerajaan .M.

. Bentuk pertama mancis dicipta pada tahun 577.BIDANG BAHAN API mancis yang terus digunakan pada hari ini.  Bahan yang digunakan untuk membuat mancis bentuk awal itu adalah daripada galian sulfur. Penggunaan mancis mula tersebar ke dunia Barat pada tahun 1270 oleh pedagangpedagang Itali.

 Teknologi membuat kertas ini kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan ke dunia Barat melalui Jalan Sutera Lama (The Old Silk Road) dan tiba di Eropah pada kira-kira kurun ke-13. . KERTAS  Cai Lun telah berjaya membuat kertas dengan menggunakan fiber tumbuhtumbuhan pada tahun 105.4 CIPTAAN AGUNG 1.

sebuah bongkah kayu yang diukir untuk dijadikan alat pencetakan. penciptaan alat pencetak mudah alih yang dihasilkan oleh Bi Sheng sekitar tahun 1041 hingga 1048. diperkenalkan ke Eropah pada kurun ke-13. .4 CIPTAAN AGUNG 2. PERCETAKAN mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang (618 – 906) buku Jingang Jing dipercayai buku yang terawal dicetak iaitu pada 11 Mei 868. Pada abad ke-7. Perkembangan kertas dan alat cetak telah membawa kemajuan dalam bidang kesusateraan. pada tahun 105.

 serbuk peletup. Selain penciptaan bom. Pada tahun 1221. Bom ini lebih berbahaya dan boleh membawa maut kepada pihak musuh. Bahan ini dimasukkan ke dalam buluh atau kertas dan mempunyai fius sebelum dilontar ke pihak musuh. tamadun Cina juga mencipta alat isyarat yang dikenali sebagai “bom isyarat”.4 CIPTAAN AGUNG 3. Pada sekitar 1277. Alat isyarat ini pernah digunakan pada tahun 1276 semasa Yangchow diserang . Pada abad ke-11 . BAHAN LETUPAN Pertama dihasilkan oleh ahli kimia cina pada kurun ke – 7 dengan saltpetre dengan sulfur dan karbon. dicipta sejenis bom yang lebih hebat yang dikenali sebagai bom petir pecah.bom bunyi petir. Bom ini mengandungi sejenis bahan kimia yang dikenali sebagai saltpetre. periuk nasi tanah telah dicipta.senjata telah dicipta seperti panah berapi yang pernah digunakan dalam peperangan menawan Bandar Tzu-t’ung pada tahun 994.

Penemuan tentang gejala magnet aruhan (induced magnetism) dalam kurun ke – 6. KOMPAS     Pada pemerintahan Dinasti Han (206 – 220 SM)sifat-sifat magnet telah ditemui di cina.4 CIPTAAN AGUNG 4. . menggunakan satu alat penunjuk selatan untuk memandu mereka pulang. Pengherotan dan kekutuban magnet (polarity) pada kurun ke – 8 dan ke – 9 telah membuahkan penghasilan kompas oleh orang cina dan digunakan semasa pelayaran. Sebuah dokumen Cina yang awal ada menyatakan masyarakat negeri Cheng yang pergi mencari batu jed. Kompas yang dicipta menggunakan bijih besi yang mempunyai magnet.

4 CIPTAAN AGUNG .

Tamat .Sekian.terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful