Di sediakan Oleh : Nurul Arniza Bt Razali Nur Sadrina Abdul Jalil

Selepas merdeka kerajaan Perseketuan Tanah Melayu tlh m’laksanakn beberapa rancangan pembangunan. Tujuan : Utk atasi pelbagai mslh sosio ekonomi yg muncul akibat drpd dasar penjajahan british. Kerajaan tlh m’buat perancangan eko jangka panjang melalui Rancangan Pembangunan 5thn yg terbahagi kpd 2 thp.

Tahap Pertama

Tahap Kedua

Rancangan Malaya Pertama (RM1): 19561960 Rancangan Malaya Kedua (RM2): 19611965) Rancangan Malaysia Pertama (RMP) : 19661970

 

Rancangan Malaysia Kedua (RMK): 19711975 Rancangan Malaysia Ketiga (RMT): 19761980 Rancangan Malaysia Keempat : 1981-1985 Rancangan Malaysia Kelima (RML) : 19851990

Rancangan Malaysia Keenam : 1991-1995  Rancangan Malaysia Ketujuh : 1996-2000  Rancangan Malaysia Kelapan : 2001-2005

Kerajaan menubuhkn 2 agensi utama: RIDA : m’bangunkn bdg eko luar bandar. FELDA : m’bangunkn tanah & petempatan luar bandar.  Kementerian pembangunan negara ditubuhkn utk pesatkn pembangunan luar bandar.  Menyediakan kemudahan asas penduduk luar bandar.

Rancangan pembukaan tnh baru oleh FELDA digiatkn.  Penubuhan FAMA: utk bantu memasarkn hasil petani  Jawatan pembangunan kampung ditubuhkn: melibatkn rakyat dlm pembangunan.

Penubuhan FELCRA,MARDI & Bank Pertanian: tingkatkn usaha pembangunan ekonomi luar bandar.  Penubuhan MARA : galakkan org melayu sertai perdagagan dan industri.  Sediakan kemudahan perhubungan,kesihatan dan pendidikan luar bandar.

Perbadanan Pelancongan Malaysia ditbhkn utk majukan perusahaan perlancongan negara.  Proton mempergiatkan perusahaan membuat kereta.

Penubuhan PERNAS dan UDA : galakkan penyertaan bumiputera dlm bidang perusahaan & perniagaan.  Penubuhan RISDA dan LPP utk tingkatkn pengeluaran pertanian di luar bandar.

Mempergiatkan KEJORA,DARA,KETENGAH dan KESEDAR.  Pembinaan kemudahan asas terutamanya pendidikan dan kesihatan luar bandar diberi keutamaan.  Mempergiatkan penyertaan bumiputera menerusi UDA,PERNAS dan MARA.

HICOM ditubuhkn untuk urus projek industri berat.  Pembukaan kawasan perusahaan baru utk galakkan perindustrian dan pelaburan modal asing.  PNB ditubuhkn utk galakkn pemilikan modal saham syarikat o bumiputera.

Peningkatan gaya kecekapan & daya saing eko.  Pengurangan penglibatan sek awam & galakkn sektor swasta mainkan peranan dlm pembangunan negara.  Majukan program pembangunan industri & teknologi.  Program-program pemuliharaan alam sekitar dipergiatkan.

Memperluaskan asas sains dan teknologi.  Mewujudkn kerjasama yg erat antara agensi penyelidikan,industri dan universiti.  Kerajaan sediakan infrastruktur yg diperlukan kepada sektor swasta.

Meneruskan pengurusan ekonomi makro yg mantap.  Memperluaskn pengunaan ICT.  Mengiatkan pembangunan sumber manusia.  Mengiatkan pertumbuhan yg didorong oleh produktiviti.

Menangani masalah ketidakseimbangan ekonomi.  Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup.  Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.

Kepentingan Rancangan 5 Thn terhadap sosioekonomi

Aspek pekerjaan:Melayu=petani,pemandu,office boy  Cina=peniaga,pelabur,buruh  India=penoreh getah
 

Berubah kerana adanya Rancangan2 pembangunan.

Mengikut dasar British iaitu pecah dan perintah petempatan masyarakat adalah diasingkan iaitu:  Melayu=kampung  India=ladang-ladang getah  Cina=kawasan bandar n lombong  Ia meyebabkan wujudnya jurang antr masyarakat.  Apabila rancangan pembangunan dijalankan,dasar ini telah diubah secara keseluruhannya.

Mengikut graf 1996,kaum Melayu berada di kedudukan yang paling atas berbanding kaum India n Cina.  Hal ini disebabkan oleh petempatan kaum Melayu yang menyediakan pekerjaan yang terhad @ memberi hasil yang sedikit berbanding kaum India n Cina.  Sejak rancangan diperkenalkan,kadar kemiskinan semakin menurun terutamanya di kawasan luar bandar.

Sejak rancangan2 ini dijalankan,pembangunan ekonomi negara kita berkembang dengan pesat.  Buktinya, sektor pertanian negara tlh menjalankan:  1) perdagangan yang lebih terbuka.  2) kemajuan bioteknologi yang mempengaruhi pengeluaran dan perubahan dalam paradigma perniagaan dengan kemunculan ICT.

Rancangan2 ini telah menyebabkan beberapa penubuhan yang dapat membantu melaksanakan rancangan2 pembangunan: Contoh:

RIDA : m’bangunkn bdg eko luar bandar. FELDA : m’bangunkn tanah & petempatan luar bandar.

Semua kaum tidak terikat pd dasar British.  Mereka menpunyai hak dan kebebasan sendiri untuk memilih pekerjaan yang mereka mahu.  Contoh: Kaum Melayu dan India boleh melibat’n diri dalam bidang perniagaan dan sebaliknya.

Rancangan2 pembangunan yang dijalankan tlh membawa kepd perkembangan ekonomi yg pesat. Hal ini menyebabkan kerajaan mampu untuk menyediakan prasarana & kemudahan yg lengkap sama ada di dlm & luar bandar.

Rancangan2 pembangunan telah meningkatkan taraf hidup semua kaum Ini disebabkan antara objektif yang ditetapkan dlm rancangan2 tersebut adalah untuk mengurangkan kadar kemiskinan terutamnya di kws luar bandar. Secr tidak langsung,taraf hidup semua kaum meningkat.

Kesan Rancangan 5 Tahun kpd Hubungan Etnik di Malaysia

Dasar British yg mengutamakan pembangunan di bandar menimbulkan ketidakpuasan hati kepd sesetgh kaum.  Kemuncaknya dapat dilihat semasa peristiwa 13 Mei yg mengorbankan byk nyawa.  Rancangan2 pembangunan membawa perubahan dlm konteks hbgn etnik masyarakat.  Sebab:tiada diskriminasi yg berlaku dan semua kaum berhak utk melibatkan diri dalam bidang yg mereka mahu.

Dasar British menimbulkan jurang yg besar antr kaum.  Ini adalah utk melindungi kepentingan mereka.  Petempatan yg berbeza antr kaum menyukarkan wujudnya perpaduan antr kaum  Wlpn begitu,sejak rancangan2 diperkenalkan,byk perubahan yg berlaku dimana semua kaum boleh bekerjasama dlm menjlnkan sesuatu dan membtk perpaduan.

Perbezaan taraf hidup semasa pemerintahan British menyukarkan kaum utk bersatu padu dlm membtk keharmonian negara.  Rancangan pembangunan yg memberi pemodenan yg sama rata antara kaum tlh dpt menghilangkan jurang besar antara semua kaum.  Secara rasionalnya,semua kaum kini tidak lagi teragak2 utk berkerjasama antr satu sama lain.

Pembangunan yg adil dan demokrasi di dalam negara kita telah dapat menwujudkan masy majmuk yg harmoni.  Sebab:semua kaum mempunyai hak masing2 & menerima rasional hak istimewa kaum Melay dlm negara.  Layanan yg sama rata kepada semua kaum tlh menimbulkan rasa puas hati kepada kaum Cina & India.

Dalam usaha utk membentuk perpaduan,semua kaum boleh berkerjasama dlm bidang2 tertentu. Contoh:Dalam bidang perniagaan antarabangsa sekrg,ada tokoh perniagaan Melayu yg mengadakan kerjasama dgn India n Cina.

Perpaduan antara 3 kaum merupakan batu loncatan dalam menyumbangkan ekonomi negara kita. Ekonomi yg pesat secara tidak langsung dpt menyediakan prasarana yg lengkap utk semua kaum secara adil.

Semenjak merdeka kerajaan telah berusaha dengan pelbagai dasar, langkah dan program bagi menjamin kestabilan ekonomi Malaysia termasuklah melaksanakan DEB dan Rancangan Pembangunan Lima Tahun  Sememangnya langkah ini menunjukkan kerajaan sangat komited dan bersungguhsungguh dalam membangunkan sektor ekonomi di negara ini iaitu bagi menjamin kemajuan yang berterusan & membentuk perpaduan rakyat.