Personaliti

Tiong Leh Ling Pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Rajang

1

Hasil Pbelajaran
1.

2. 3.

Mjelaskan ttg personaliti dr 3 aspek iaitu DEFINISI, JENIS serta PERUBAHAN PERSONALITI. Mgenali personaliti ssorg dr pbagai PERSPEKTIF dan Menerangkan personaliti PELAJAR YG BERMASALAH.

2

PENGENALAN

Bmaksud
 Corak tingkah laku, pemikiran dan emosi

ssorg ind dan  Cara bgmn interaksi blaku ant ssama ind lain.

Mgikut Freud,
 Id, ego, superego yg mbentuk personaliti

ssorg.

3

PENGENALAN

Mgikut BF Skinner,
 Personaliti ind tbina dr rangsangan dr

luaran.

Mgikut T. Behavioris,
 Personaliti b‟ubah mgikut psekitaran baru.

4

Memahami Personaliti
Definisi & Elemen Personaliti 2. Jenis Personaliti 3. Perubahan Personaliti
1.

5

Definisi & Elemen Personaliti

Menurut Abdul Majid (1997),
 P ialah pkaitan ant pemikiran, emosi &

perasaan dgn plakuan man.  P mgambarkan sifat keperibadian ssorg.  P bkaitan dgn pwatakan.  P boleh diuji mll t/l, pcakapan & cara myelesaikan masalah.

Menurut Murugian (1996),
 P ialah pwatakan yg lahir drp diri ssorg

tanpa dipengaruhi oleh faktor psekitaran.

6

Definisi & Elemen Personaliti
Kebolehan & Kecerdasan kognitif pelajar pintar cerdas sering dikait dgn p ekstrovert (suka bgaul, cepat mgeluarkan pdapat, mudah mesra, kreatif & > bsikap tbuka).  Menurut Eysenck & Cookson (1980), pelajar yg mpy kecerdasan tinggi adalah p ekstrovert.

7

Definisi & Elemen Personaliti
Gordon Allport (1980), P ialah t/l ind yg dinamis iaitu sts b‟ubah2 mgikut keadaan & psekitaran, & yg dapat myesuaikan diri dgn alam sekeliling mgikut cara tsendiri.  Boon & Ragbir (1998), P dpt disimpulkan sbg jangkaan t/l scr keseluruhan yg boleh diphatikan & dinilai scr obj oleh org lain.

8

Definisi & Elemen Personaliti
P basal dr pktn Latin “Pesona” yg bmaksud topeng atau pelindung muka iaitu merujuk kpd penampilan luaran ssorg ind.  Ahli psikologi

 P mrangkumi pemikiran, persepsi, nilai,

sikap, watak, keupayaan, kepercayaan, kecerdasan, motivasi, kebiasaan dll.

9

Definisi & Elemen Personaliti

Allport (1961),
 P sebagai organisasi dinamik sistem

psikofizikal setiap ind yg menentukan t/l & pemikiran.

10

Jenis Personaliti

Carl Jung
 3 jenis p iaitu ekstrovert, introvert dan ambivert.  Pelajar sek ren > ekstrovert & mampu mcapai

akademik cemerlang.

Johnson (1997), korelasi tinggi yg signifikan ant faktor p dgn pcapaian akademik.  Lelaki > agresif bband dgn Perempuan.  Eysenck (1965), kanak2 lelaki 7-16 tahun lebih ekstrovert drp perempuan.

11

Jenis Personaliti
 

Rita Dunn et al (1989),
 Pelajar pintar cerdas tdiri drp pelajar introvert.

Introvert
      

Belajar bsendiri Kurang myenangi bsama org lain, Tidak suka orang baru Tidak suka bbicara di depan umum Kurang pcaya diri Pemalu Pendiam.

12

Jenis Personaliti
 

Rita Dunn et al (1989),
 Pelajar pintar cerdas tdiri drp pelajar introvert.

Introvert
      

Belajar bsendiri Kurang myenangi bsama org lain, Tidak suka orang baru Tidak suka bbicara di depan umum Kurang pcaya diri Pemalu Pendiam.

13

Perubahan Personaliti

Dipgaruhi oleh bbrp faktor:
1. Genetik ○ Bentuk tubuh badan ○ Kecerdasan

cepat myelesaikan masalah/mbuat keputusan dan sebaliknya yg mungkin mgalami pkemb personaliti negatif.

Emosi

2. Psekitaran ○ Rakan sebaya, pgaruh sek & guru, keluarga, masy & pgalaman awal kanak2.

14

Personaliti dari Pbagai Perspektif
Psikodinamik 2. Tret & Sosial Behavioristik 3. Kognitif dan Humanistik
1.

15

Perspektif Psikodinamik
P = 3 komponen iaitu id, ego dan superego.  Id

 Semua gejala yg neutral dlm pemikiran sorg ind.

 Wujud sms dilahirkan.
 St elemen struktur yg s/jadi  St elemen yg sedia ada dlm diri man.  St gejala bawah sedar.  Tidak teratur, tidak rasional & penuh dgn

orientasi bkhendakkan kepuasan.
16

Perspektif Psikodinamik

Ego
 Tidak wujud sms dilahirkan.
 Bkemb scr bperingkat & berada pd tahap

sedar.  Penuh dgn persepsi.  Pkemb ego mll hub scr sosial & identifikasinya dgn org lain, objek di sekelilingnya.

Superego
17

Perspektif Psikodinamik

Superego
 Struktur k3 dlm pemikiran t/l psikoanalisis.  > myerupai hati nurani/ „conscience‟ ssorg
   

ind. Akar tunjang dr aspek peneguhan moral yg baik. Bfungsi mgawal ego & id. Btindak seakan2 spt i/b ssorg ind Saling mingatkan keadaan, suasana, peristiwa, persepsi, pemikiran, emosi, perasaan, sikap, t/laku.
18

Perspektif Tret & Sosial Behavioristik
American Psychiatric Association, tret p adalah aspek p yg prominen yg ditonjol dlm konteks sosial yg pbagai.  Ind yg mpy pwatakan yg boleh menentukan t/l.  Cth: ind yg peramah sll mjd pdengar baik & bminat dgn apa yg dipkatakan oleh ind lain.

19

Perspektif Tret & Sosial Behavioristik

Allport mgutarakan 3 jenis tret dgn tahap yg bbeza.
1. Tret cardinal 2. Tret pusat

3. Tret sekunder

Raymond Cattell mgutarakan struktur p dgn 16 faktor primer & 5 faktor sekunder.

20

Perspektif Tret & Sosial Behavioristik

Bdasarkan teori Cattell, Goldberg mcadangkan 5 dimensi dlm model p yg juga dikenali sbg “The Big Five” iaitu:
1. 2. 3. 4. 5.

Extroversion Openness Neuroticism Conscientiousness Agreeableness

http://psychology.about.com/od/personalit ydevelopment/a/bigfive.htm
21

Perspektif Tret & Sosial Behavioristik
 

John L Holland mgutarakan model “RIASEC”. P yg banyak diguna dlm kaunseling vokasional.
Model “RIASEC” Fizikal, orientasi bahan, maskulin

Realistik (Realistic)

Pyelidik (Investigate) Artistik (Artistic)
Sosial (Social) Enterprising (Enterprising) Konventional (Conventional)

Saintifik, teknikal, metodologi Menulis, melukis, myanyi dll
Asuhan, sokongan, bantuan, pemulihan Myusun, mgaktifkan, motivasi Pkeranian, orientasi mdalam
22

Perspektif Tret & Sosial Behavioristik

Behavioris
 P diterangkan dr aspek t/balas thadap

rangsangan luaran.  Skinner, t/l man diperolehi dr plaziman operan yg menitikberatkan pgukuhan slps setiap t/balas dilakukan oleh ind itu.

23

Perspektif Kognitif & Humanistik

Kognitif
 t/l ma boleh diterang sbg dipandu oleh

kognisi masing2 mgenai dunia psekitaran mrk.

Humanistik
 Ind memainkan peranan aktif dlm

menentukan bgmn mrk bt/laku.  Abraham Maslow & Carl Rogers.

24

Memahami Personaliti Pelajar
Memahami pelajar bmasalah 2. Pdekatan menangani pelajar bmasalah 3. Strategi mewujudkan pkemb konsep diri yg positif dlm darjah
1.

25

 

 

Penuh dgn masalah (sebagai pelajar / remaja/ind). Dapat diringan jika pelajar /guru memahami diri sendiri & masalah yg sedang dihadapi. Guru perlu faham pelajar ingin disayangi/ingin bmanja. Jika tidak mdpt phatian secukup, mungkin mgambil tindakan yg boleh memudaratkan diri.
26

Memahami pelajar bmasalah

Pdekatan menangani pelajar bmasalah
Guru perlu busaha menarik phatian pelajar bmasalah. 2. Kaedah sesuai diambil dlm mpbetulkan kesilapan mrk. 3. Guru seharus mguna kom bkesan yg sesuai yg tidak mjatuhkan maruah hingga boleh mbentuk p negatif dlm diri. 4. Guru harus peka thadap pkemb yg dilalui oleh pelajar tutama di sek, selain dr mpy sikap tbuka, boleh mdengar keluhan mrk.
1.

27

Tidak ramai pelajar mbudayakan konsep “pengiklanan diri” iaitu dpt myatakan dgn spesifik ttg matl hidup, cita2, keperluan, perasaan, kebolehan, perancangan & kemahiran diri.  Pbinaan konsep kendiri amat penting & perlu dimula paling awal di sek ren.

Strategi Mewujudkan Pkemb Konsep Diri yg Positif dlm Darjah

28

Strategi Mewujudkan Pkemb Konsep Diri yg Positif dlm Darjah
Ini akan melahirkan pelajar yg
 bkualiti,
 bdaya tahan diri,  yakin diri,

 mpy daya maju diri yg tinggi & sanggup bsaing,
 dinamik,  kental serta  mpy matl diri yg jelas utk mcapai matl diri / cita2

diri, masy & negara &  tidak mudah dipengaruhi dgn pkr yg negatif.
29

30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful