Birminghamska škola

Anja Vladisavljevid

godine Richard Hoggart i Stuart Hall u Birminghamu osnivaju ''Centar za suvremene kulturne studije'' .• Raymond Williams i Richard Hoggart • 1963.

filmom. stambena arhitektura. rock-glazba. radio… • do danas ostali najcitiraniji autori u području subkulture mladih . reklame.Područje interesa • novinski oglasi. moda. subkultura mladih. televizija. stripovi.

Usmjerenost prema poststrukturalizmu i postmodernizmu . Istraživanje subkultura II.Faze I.

• Cohen : nastajanje subkultura mladih kao odgovor na raspad tradicionalnih zajednica radničke klase • Premiještanje konflikata: klasni  međugeneracijski  intergeneracijski .

Subkulturni stil • • • • glazba odijevanje argot (sleng) ritual .

»mod« stil .

»teddy boys« .

»skinheads« .