You are on page 1of 25

OLEH MOHD ZAABA BIN ISMAIL INSTITUT PERGURUAN SULTAN ABDUL HALIM

• Muzik ialah bunyian yang

disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri. Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci. Konsep muzik merangkumi irama, melodi, harmoni, warna ton, tekstur, bentuk dan

Nilai not Tanda Rehat Not Bertitik Tanda Rehat

Bertitik

Meter

1 BERMAKSUD 2 DETIK KROCET DALAM SATU BAR 4

2 4

1 BERMAKSUD 3 DETIK KROCET DALAM SATU BAR 4

3 4

1 BERMAKSUD 4 DETIK KROCET DALAM SATU BAR
4

4 4

Z Z Z Z

Z Z Z Z

Triad Tonik • Kord Asas

Harmoni adalah gabungan dua atau lebih

not yang dibunyikan bersama atau serentak. Gabungan not-not ini membentuk kord . Kegunaan kord ialah untuk mengiringi melodi. Kord yang mengandungi tiga not dikenali sebagai triad. Untuk membentuk triad, not yang digunakan ialah not asas (not tonik), not ketiga dan not kelima dari satu skel.