Kumpulan 1: Jasa ibu bapa memang banyak terhadap kita.

Tulis suatu karangan tentang cara-cara untuk menggembirakan hati ibu bapa.
Pendahuluan: • Menjadi tanggungjawab setiap anak • Terdapat pelbagai cara

Penutup •Ini adalah beberapa cara

Isi 1
•Menjadi anak yang cemerlang •Tidak melakukan perkara yang memburukkan nama

•Jika dipatuhi nescaya boleh menggembirakan hati ibu bapa

Cara-cara menggembirakan hati ibu bapa

Isi 4: •Turut serta ibu bapa melaksanakan tanggungjawab kerohanian

Isi 2: •Membantu membuat kerja di rumah •Sayangi adik-beradik

Isi 3: •Meraikan hari-hari istimewa •Menghormati / patuh kepada ibu bapa

Khairul Afzan binti Jaafar . Saidatu’ Arpah binti Hassan 3. Che Dahrah binti Baharum 4.Nama ahli kumpulan: 1. Rinadevi A/P Nakapan 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times