 Dezvoltarea

socială şi emoţională reprezintă fundamentul relaţiilor şi interacţiunilor care dau semnificaţie experienţelor copiilor de acasă, de la grădiniţă, din comunitate. Ea influenţează semnificativ succesul copiilor în viaţă şi la şcoală.

 Relaţiile

pe care le stabileşte copilul cu ceilalţi copii necesită siguranţă, receptivitate, disponibilitate şi confort emoţional. Încetul cu încetul copiii dezvoltă în grădiniţă abilităţi de cooperare, de negociere, de a conduce şi a fi conduşi, de a lega prietenii, de a-şi exprima sentimentele într-o manieră acceptată social.  Relaţiile sociale ale copilului cu adulţii vizează capacitatea copilului de a avea încredere şi a interacţiona cu uşurinţă cu aceştia, precum şi capacitatea lor de a recunoaşte diferitele roluri sociale ale acestora.

 Exprimarea

şi înţelegerea propriilor emoţii şi a emoţiilor celorlalţi, de la emoţiile primare (bucurie, frică, mânie,tristeţe) la cele mai complexe (mîndrie, ruşine, vină), constituie competenţe specifice domeniului emoţional. Copilul învaţă să le simtă, învaţă să le exprime şi să le recunoască.

Standardele de dezvoltare reprezintă un set de afirmaţii care reflectă aşteptările privind ceea ce ar trebui copiii să ştie şi să poată să facă .
Standardele de învăţare şi dezvoltare socio-emotionla timpurie recunosc:  unicitatea copilului;  caracterul global şi integrat al dezvoltării lui;  rolul activ al copilului în construcţia sinelui şi a propriei învăţări;  importanţa respectării drepturilor fundamentale ale copilului;  rolul fundamenal al adultului în îngrijirea, creşterea, dezvoltarea şi educaţia copilului în perioada timpurie.

 Fiecare

standard cuprinde indicatori care explicitează aria generală desemnată de standard.  Pentru fiecare indicator sunt sugerate activităţi şi contexte de învăţare pe care le putem utiliza pentru a sprijini atingerea aşteptărilor formulate prin standarde.

Dezvoltarea socială Aspecte specifice subdomeniului:  Interacţiunile cu copiii de vârstă apropiată  Interacţiunile cu adulţii  Acceptarea şi respectarea diversităţii
1.

2. Dezvoltare emoţională
Aspecte specifice subdomeniului:  Dezvoltarea conceptului de sine  Dezvoltarea auto-controlului  Dezvoltarea expresivităţii emoţionale

  

Interacţiuni cu copiii de vârstă apropiată Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să stabilească relaţii pozitive şi de respect cu copiii de aceeaşi vârstă sau de vârstă apropiată Standard 2: Copilul ar trebui să poată manifesta empatie faţă de copiii cu care interacţionează.
Interacţiuni cu adulţii Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să stabilească relaţii pozitive cu adulţii. Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste încredere şi respect în comunicarea cu adulţii din anturajul său Interacţiune în grup Standard 5: Copilul ar trebui să demonstreze abilităţi de cooperare în interacţiunile de grup. Respectarea diversităţii Standard 6: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască asemănările şi deosebirile dintre oameni. Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste respect faţă de deosebirile dintre oameni.


   

  

Dezvoltarea conceptului de sine Standard 8: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoaşterea însuşirilor proprii Standard 9: Copilul ar trebui să manifeste satisfacţie pentru propriile reuşite şi încredere în sine
Dezvoltarea autocontrolului Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să îşi controleze propriile emoţii. Standard 11: Copilul ar trebui să demonstreze responsabilitate personală Standard 12: Copilul ar trebui să manifeste independenţă în acţiunile sale Dezvoltarea expresivităţii emoţionale Standard 13: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască şi să îşi exprime corespunzător emoţiile.

   

 

 Standard

1: Copilul ar trebui să fie capabil să stabilească relaţii pozitive şi de respect cu copiii de aceeaşi vârstă sau de vârstă apropiată

 Activitate
 Se

de învăţare recomandată

oferă frecvent copiilor oportunitatea de lucru în grup, de a-şi alege partenerii de joc sau de activitate.  Copiii sunt încurajați să se apropie şi să facă cunoştinţă cu nou veniţii în grup; să formuleze propuneri de joc, de prietenie.  Este indicat să demonstrăm personal modele de iniţiere a contactelor cu persoane noi.

 Activitate

de învăţare recomandată  Oferiţi copiilor sarcini în grup mic care necesită colaborarea între copii, ajutorul reciproc.

 Activitate

de învăţare recomandată  Demonstraţi personal modele de a acorda ajutor copiilor.  Încurajaţi sprijinul reciproc între copii.  Selectaţi din viaţa cotidiană şi din poveşti, povestiri situaţiile când cineva are nevoie de ajutor. Întrebaţi ce ar face ei dacă s-ar afla într-o situaţie asemănătoare.

 Activitate

de învăţare recomandată  Realizaţi un studiu tematic despre prietenie. Discutaţi cu copiii despre relaţii de prietenie; propuneţi să relateze despre prietenul (prietena) său (sa); despre ce înseamnă să fii prieten cuiva şi să ai prieteni.

 Activitate

de învăţare recomandată  Selectaţi situaţii problematice în interacţiunea dintre copii din diverse povestiri, imagini. Discutaţi şi căutaţi soluţii împreună cu copiii, întrebîndu-i ce ar face dacă ei ar fi în acea situaţie.  Apreciaţi copiii care găsesc soluţiile unor situaţii problematice fără a apela la adult.

 Activitate

de învăţare recomandată  Observaţi situaţiile conflictuale şi încurajaţi copiii să-şi ceară iertare; îndemnaţi-i să încerce să repare situaţia; să compenseze pierderile. Oferiţi-le soluţii.

 Standard

2: Copilul ar trebui să poată manifesta empatie faţă de copiii cu care interacţionează.

 Activitate

de învăţare recomandată  Selectarea situaţiilor din viaţa copiilor şi se demonstrează copiilor că fiecare copil are dorinţele şi nevoile sale.  Valorificarea momentelor potrivite din situaţiile cotidiene pentru a aprecia copiii care ţin cont de dorinţele şi nevoile altora (de ex. cedarea unei jucării, a unui material, a unei opţiuni, acceptarea unei propuneri/dorinţe diferite).

 Activitate

de învăţare recomandată  Îndemnaţi copiii să se apropie şi să-i sprijine pe cei care au o neplăcere; să se bucure de succesele colegilor.  Atrageţi atenţia copiilor asupra acţiunilor reuşite ale altor colegi şi propuneţi-le sa-i felicite.  Apreciaţi copiii care demonstrează compasiune.

 Activitate

de învăţare recomandată cadrului didactic  Citirea unor poveşti despre întîmplări cu copii cărora nu le păsa de ceea ce simt ceilalţi. Valorificarea situaţiilor de viaţă pentru a discuta despre cât de important este să îţi pese de ce simte cel de alături. Folosirea unor proverbe precum „Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face”.

 Standard

3: Copilul ar trebui să fie capabil să stabilească relaţii pozitive cu adulţii.

 Activitate

de învăţare recomandată  Se formulează permanent indicaţii clare. Se explică copiilor necesitatea de a urma indicaţiile adulţilor, încurajându-i să le îndeplinească.

 Activitate

de învăţare recomandată  Se acordă copiilor posibilitatea să vorbească despre persoane din viaţa lui şi se clarifică ce tipuri de relaţii pot exista între oameni.  Se discută cu copiii despre relaţiile dintre copii şi educator, copii şi învăţător,copii și profesor.

 Activitate

de învăţare recomandată  Se solicită sprijinul copiilor în variate situaţii şi se apreciază permanent ajutorul acordat. Se explică copiilor ca şi adulţii au nevoie de ajutorul lor. Copiii sunt întrebați cum îşi ajută părinţii în diverse situaţii.

 Activitate

de învăţare recomandată  Implicarea în jocul copiilor în diverse ipostaze: organizator, partener, consilier.

 Activitate

de învăţare recomandată  Este indicat să se demonstreze , în interacţiunea cu copilul, capacitatea de a vă recunoaşte greşelile şi de a le repara. Se oferă exemple de modalităţi în a repara situaţia.

 Standard

4: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste încredere şi respect în comunicarea cu adulţii din anturajul său

 Activitate

de învăţare recomandată  Trataţi copilul cu respect, grijă şi sinceritate; demonstraţi bunăvoinţă, corectitudine şi înţelegere.


Activitate de învăţare recomandată
Discutaţi şi demonstraţi copiilor regulile de comportare, încurajaţi respectarea lor. Discutaţi despre întîmplări cotidiene sau povestiri în care copiii s-au comportat sau nu s-au comportat respectuos. Invitaţi adulţi în sala de grupă (cadre didactice, părinţi, alţi invitaţi) şi salutaţi-i şi vorbiţi-le politicos de fiecare dată cînd vă adresaţi acestora. Apreciaţi copiii care utilizează formulele de politeţe. Organizaţi plimbări şi vizite în locuri publice. Atrageţi atenţia asupra modului de adresare. Jocul „Cuvinte magice”.

 Activitate

de învăţare recomandată  Remarcaţi cazuri din viaţa cotidiană, din poveşti, filme, care ilustrează cum să procedeze copiii când au nevoie de ajutor, de sprijin, de confort. Selectaţi situaţii şi moduri de a cere ajutor de la adulţi şi antrenaţi copiii să formuleze cererea de ajutor, când au nevoie.

 Standard

5: Copilul ar trebui să demonstreze abilităţi de cooperare în interacţiunile de grup.

 Activitate

de învăţare recomandată  Demonstraţi copiilor cum pot fi distribuite jucăriile într-un joc sau alte obiecte. Propuneţi-le copiilor sarcini care necesită schimbul de materiale între ei.

 Activitate

de învăţare recomandată  Propuneţi copiilor sarcini care pot fi realizate în grupuri mici, demonstraţi-le cum pot fi distribuite rolurile. Oferiţi-le copiilor posibilitatea de a-şi alege grupul în care doreşte să lucreze.

 Activitate

de învăţare recomandată  Propuneţi copiilor să stabilească împreună reguli de joc în grup. Amintiţi regulile înainte de începerea activităţilor şi apreciaţi respectarea lor.

 Activitate

de învăţare recomandată  Selectaţi un joc potrivit şi explicaţi copiilor necesitatea de a coopera cu alţi copii;  Modelaţi situaţii în care copiii trebuie să acţioneze coordonându-şi acţiunile proprii cu cele ale altor copii şi încurajaţi-i să coopereze.  Învăţaţi copiii să aştepte la rând.

 Activitate

de învăţare recomandată  Demonstraţi copiilor, prin exemple, importanţa fiecărui rol pentru succesul activităţii;

 Activitate

de învăţare recomandată  Atrageţi atenţia copiilor asupra ideilor interesante expuse, propuse de fiecare dintre ei, apreciaţi-le şi acceptaţi-le ca variante pentru finalizarea unei activităţi.

 Activitate

de învăţare recomandată  Solicitaţi copiilor să se gândească şi să propună variante de dezvoltare a activităţii. Propuneţi copiilor să alegă varianta cea mai atractivă de continuare a activităţii.

 Standard

6: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască asemănările şi deosebirile dintre oameni.

 Activitate de  Învăţaţi copiii

învăţare recomandată să deosebească persoanele după diferite criterii (aspect exterior, gen, vârstă, cultura, etc.), pe baza observărilor şi a descrierilor, pe baza ilustratelor, a imaginilor.  Atrageţi-le atenţia că toţi suntem diferiţi şi totodată ne asemănăm.  Puneţi la dispoziţia copiilor imagini cu persoane diferite din punct de vedere al genului, vârstei, etniei, religiei. Introduceţile ca personaje în jocuri de rol.

 Activitate

de învăţare recomandată  Acordaţi copiilor posibilitatea să observe şi să relateze despre rolurile diferite ale părinţilor (spre exemplu, tată, mamă, copii ai bunicilor, vecini, angajat, etc.). Implicaţi-i în jocuri simbolice în care trec de la un rol la altul.

 Standard

7: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste respect faţă de deosebirile dintre oameni.

 Activitate

de învăţare recomandată  Sugeraţi copiilor ideea ca fiecare persoană merită să fie tratată cu respect şi bunăvoinţă. Selectaţi modele pozitive de atitudine şi atrageţi atenţia copiilor asupra acestora.

 Activitate

de învăţare recomandată  Relataţi-le copiilor despre drepturile proprii şi drepturile altor persoane, amintiţi-le despre necesitatea respectării drepturilor altor persoane.

 Activitate de învăţare recomandată  Pregătiţi, la diferite ocazii, împreună

cu copiii, surprize pentru persoanele de altă cultură, etnie sau cu nevoi speciale, atrageţi atenţie copiilor la emoţiile pozitive trăite de cei care au sărbătorit împreună cu ei şi au simţit că fac parte din aceeaşi comunitate.  Audiaţi cântece şi prezentaţi imagini ale diverselor popoare şi ţări. Arătaţi interes pentru cunoaşterea caracteristicilor altor culturi şi a frumuseţii acestora.

 Standard

8: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoaşterea însuşirilor proprii

 Activitate

de învăţare recomandată  Adresaţi-vă copiilor pe nume şi cereţi lor să se adreseze unul altuia pe nume. Folosiţi jocuri pentru a memoriza numele celorlalţi.  Propuneţi-le copiilor să realizeze desene despre ei, despre familie, despre locul unde locuiesc etc.  Propuneţi-le copiilor să realizeze interviuri între ei în care să se prezinte.

 Activitate

de învăţare recomandată  Încurajaţi copiii să-şi examineze şi să-şi caracterizeze verbal exteriorul, să se autocaracterizeze după gen şi vârstă; după preferinţe, interese. Propuneţi copiilor să-şi facă, dacă doresc, autoportretul.

 Activitate

de învăţare recomandată  Încurajaţi copiii să descrie acţiunile sale, ale copiilor în general; discutaţi despre ce poate face fiecare din ei. Jocul „Să facem cunoştinţă”(copilul se prezintă, povesteşte despre sine).  Propuneţi o lucrare colectivă, la care fiecare copil să spună cu ce poate ajuta, ce poate face, cu ce poate contribui.

 Activitate

de învăţare recomandată  Propuneţi copilului să-şi aleagă activităţi în sala de grup, reflectând la ce poate face mai bine şi ce preferă; discutaţi individual şi în grupuri mici despre preferinţele copiilor. Convorbiri pe teme „Activitatea mea preferată”, „Locul meu preferat”, Jocul meu preferat”, etc.

 Standard

9: Copilul ar trebui să manifeste satisfacţie pentru propriile reuşite şi încredere în sine

 Activitate

de învăţare recomandată  Pentru formarea imaginii pozitive menţionaţi succesele copiilor, apreciaţi eforturile lor. Consolidaţi imaginea pozitivă prin evidenţierea calităţilor copiilor, a faptelor bune pe care le fac, a reuşitelor lor. Propuneţi părinţilor să facă acelaşi lucru.  Propuneţi copiilor exerciţii de autoevaluare a succeselor, de evidenţiere a propriilor abilităţi.

 Activitate

de învăţare recomandată  Observaţi permanent copiii şi progresele pe care le fac. Găsiţi ocazii pentru a lăuda copiii. Menţionaţi eforturile depuse pentru a obţine un rezultat mai bun. Expuneţi lucrările copiilor de fiecare dată când le realizează. Apreciaţi-i şi în faţa părinţilor lor.

 Activitate

de învăţare recomandată  Încurajaţi copiii să-şi expună ideile şi opiniile sale în diverse situaţii cotidiene. Apreciaţi contribuţiile lor. Valorificaţi-le. Dezvoltaţi, nu criticaţi opiniile copiilor.

 Activitate

de învăţare recomandată  Susţineţi copilul când acesta încearcă să facă ceva nou, când vrea să realizeze ceva independent sau găseşte o soluţie bună în interacţiunea cu alţi copii.

Standard

10: Copilul ar trebui să fie capabil să îşi controleze propriile emoţii.

 Activitate

de învăţare recomandată  Organizaţi jocuri cu mişcare la semnale; încurajaţi copiii să-şi amâne realizarea dorinţelor pe un timp. Susţineţi şi încurajaţi copilul să se gândească înainte de a face o acţiune („Eşti sigur? Te-ai gîndit bine?”)

 Activitate

de învăţare recomandată  Explicaţi şi exersaţi regulilor de joc şi de conduită în situaţii potrivite din cotidian. Implicaţi părinţii pentru a susţine memorizarea regulilor şi aplicarea lor în afara instituţiei preşcolare.

 Activitate

de învăţare recomandată  Discutaţi despre emoţii pozitive şi negative, apelând la experienţa copiilor, a personajelor din operele de artă. Insistaţi asupra consecinţelor controlului asupra acestor emoţii.

 Activitate

de învăţare recomandată  Inventaţi şi propuneţi copiilor ritualuri de trecere de la o activitate la alta; propuneţi să inventeze ei ritualuri, semnale, cântecele etc.

 Standard

11: Copilul ar trebui să demonstreze responsabilitate personală

 Activitate

de învăţare recomandată  Exersaţi copiii să diferenţieze obiectele personale de ale altor copii şi de cele colective. Exersaţi cu copiii acţiunile de aranjare a hainelor, jucăriilor, obiectelor de desen, cărţilor proprii.  Apreciaţi comportamentele care exprimă grijă pentru obiecte.

 Activitate

de învăţare recomandată  Stimulaţi copiii să participe la aranjarea obiectelor în sala de grup. Folosiţi momente cotidiene potrivite pentru a forma copiilor abilităţi de menţinere a ordinii în grup, de păstrare a obiectelor de uz comun.  Propuneţi copiilor să îşi asume responsabilităţi la nivelul grupei: să aibă grijă de flori, de anumite centre de activitate, de aranjarea mesei. Schimbaţi periodic responsabilităţile.

 Activitate

de învăţare recomandată  Discutaţi cu copiii individual şi în grup despre acţiuni, despre fapte şi consecinţele lor. Solicitaţi copiii să reflecte şi să compare, ce se poate produce după anumite acţiuni: pregătesc pentru fratele mai mare o surpriză; beau apă rece etc.

 Activitate

de învăţare recomandată  Pe baza exemplelor din poveşti, poezii, familiarizaţi copiii cu modele de conduită în situaţiile când au comis o greşeală. Selectaţi situaţii cotidiene pentru a demonstra copiilor modele de recuperare.

 Standard

12: Copilul ar trebui să manifeste independenţă în acţiunile sale

 Activitate

de învăţare recomandată  Solicitaţi copiilor în situaţii cotidiene să acţioneze independent cu lucrurile sale personale (haine, cărţi, jucării, etc.). Încurajaţi copiii să caute mai întâi singuri soluţii, apoi să apeleze la ajutorul adulţilor, dacă simt că este nevoie.

 Activitate

de învăţare recomandată  Solicitaţi copiilor să-şi amintească regulile înainte de activitate. Exersaţi prin jocuri şi dramatizări regulilor de conduită.  Apreciaţi de fiecare dată aplicarea independentă a regulilor.  Familiarizaţi părinţii cu unele reguli şi recomandaţi-le să-i ajute pe copii să le respecte oriunde.

 Activitate

de învăţare recomandată  Acordaţi copiilor ocazii de a face alegeri (centrul de activitate, sarcina, partenerul de joc, felul de mâncare, culoarea preferată etc.)  Susţineţi copii în alegeri, propunând modele de examinare a oportunităţilor.

Standard

13: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască şi să îşi exprime corespunzător emoţiile.

 Activitate

de învăţare recomandată  Dialogaţi cu copiii despre emoţiile trăite la activităţile din grup (vizionarea filmelor, audierea muzicii, dansuri, audierea poveştilor, etc.). Examinaţi poze, fotografii, propuneţi copiilor să identifice emoţiile. Aplicaţi jocuri de tip „Omul vesel, omul trist”

 Activitate

de învăţare recomandată  Stimulaţi copiii să vorbească despre emoţiile lor, să redea verbal şi prin mimică emoţiile personajelor din filme şi cărţi.  Utilizaţi jocuri de selectare a cuvintelor despre emoţii, a poeziilor, poveştilor despre dispoziţie, sentimente.

 Activitate

de învăţare recomandată  Propuneţi jocuri de asociere a sunetelor, a culorilor, a mişcărilor cu diverse emoţii. Demonstraţi unele variante de exprimare a emoţiilor. Discutaţi cu copiii despre muzică şi emoţii.

• • • •

Kagan, S.L, Rebello, P. et al., Washington State Early Learning and Development Benchmarks. A Guide to Young Children’s Learning and Development: From Birth to Kindergarten Entry, The State of Washington, 2005. Kagan, S.L., Rebello, P., Early Learning & Development Standards: An Overview, ELDS Orientation Workhop, UNICEF, 2007. *** Early Learning and Development Standards, Macedonia, UNICEF, 2007 (in print). *** llinois Early Learning Standards, Illinois State Board of Education, Division of Early childhood Education, 2002. *** Missouri Early Learning and Development Standards, Misssouri Department of Elementary and Secondary Education, Early childhood Section, 2005. *** Pennsilvania Early Learning Standards for pre-kindergarten, Pennsylvania Department of Education and Department of Public Welfare, 2005. *** Pennsylvania Standards for Kindergarten, Pennsylvania Department of Education and Department of Public Welfare, 2006.

Colecţie de materiale terapeutice pentru dezvoltare emoţională Autor: Ioana Drugaş Editura Primus, Oradea Anul apariţiei: 2011 Elemente componente: "Emoţii în culori" - carte color cartonată; "Carte de colorat"; "Caiet cu teme pentru acasă"; "Călătorie spre curcubeu" -board-game; "Găseşte-i jumătatea" - puzzle 16 piese; "Emoţii diferite, comportamente diferite" - puzzle 24 piese; semn "Nu deranjaţi! Activitate de consiliere"; Orar; "Ghid de utilizare". Preţ: 100 lei - produs disponibil E ducăm şi vindecăm prin... poveşti Autori: Ioana Drugaş, Delia Bîrle, Elena Bonchiş, Alina Decsei-Radu, Laura Bochiş, Carmen Ilisie Editura Universităţii din Oradea Anul apariţiei: 2008 Număr de pagini: 323 Preţ: 40 lei - produs disponibil

Poezia dragă mie, Mă învaţă tot ce ştie!
Poezii pentru educatie socio-emotionala Autori: Ioana Drugaş, Ioana Graţiana Potra Editura Primus, Oradea Anul apariţiei: 2012 Număr de pagini: 146 (include 34 anexe detaşabile) Preţ: 35 lei - produs disponibil

SOS AJUTOR PENTRU EMOŢII. MANAGEMENTUL ANXIETĂŢII, FURIEI ŞI DEPRESIEI Autor: Lynn Clark, Ph.D Număr de pagini: 296 Anul publicării: 2011 Preţ: 50 RON (cu TVA inclus) SOS AJUTOR PENTRU PĂRINŢI:GHID PRACTIC DE REZOLVARE A PROBLEMELOR COMPORTAMENTALE ALE COPIILOR Autor: Lynn Clark, Ph.D Număr de pagini: 270 Anul publicării: 2011 Preţ: 50 RON (cu TVA inclus) RETMAGIA ŞI MINUNATELE AVENTURI ALE LUI RETMAN. POVEŞTI RAŢIONALE PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI Autor: Profesor Universitar dr. Daniel David (Coordonator) Număr de pagini: 130 Anul publicării: 2010 Preţ: 50 RON (cu TVA inclu DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA INTREBARI SI NELINISTI, LA SPRIJIN Editura: Diana Anul publicării: 2010 Preţ (cu tva): 10,00 lei Oferta este valabilă până la 31.03.2012

MAPA EXPRESIILE FETEI Editura: Diana Anul publicării: 2010 Preţ (cu tva): 12,00 lei

Dezvoltarea competentelor emotionale si sociale la prescolari - Ghid Practic pentru PARINTI
Pret:35,00 LEI Autor(i): Kallay Eva, Catrinel A. Stefan Editura: Asociatia de Stiinte Cognitive din Romania

Dezvoltarea competentelor emotionale si sociale la prescolari. Ghid practic pentru educatori Pret:35,00 LEI Autor(i): Kallay Eva, Catrinel A. Stefan Editura: Asociatia de Stiinte Cognitive din Romania

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful