MAKNA GRAMATIKAL

Pengulangan iii. 1994) • Makna gramatikal – bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal. seperti: i. Penyisipan ii. Pemajmukan iv.• Gramatikal = nahuan = rangkai kata yang menerbitkan makna (Darwis Harahap. Pengimbuhan .

intonasi.“ter-” bermaksud tidak sengaja atau dapat . • Semantik gramatikal . • Contoh: .• Makna gramatikal juga ialah makna yang ditimbulkan oleh proses gramatis yang ditentukan oleh urutan kata. dan bentuk. .mengkaji makna hasil dari proses yang dinyatakan dalam konteks ayat.“Ali terponteng kelas” bermaksud Ali tidak sengaja ponteng kelas.

-el-.sabut (bahagian kulit yang berserat/ berjerami) – serabut (benda seperti benang yang susunannya tidak teratur) • em.1.sambung (hubung sesuatu) – sinambung (sesuatu perkara yang berlanjutan) . –in• el. Penyisipan • Terbahagi 4:–em-.tunjuk (menunjuk sesuatu) – telunjuk (jari antara jari hantu dengan ibu jari) • er.guruh (bunyi bising di langit) – gemuruh (perasaan berdebar-debar) • in. -er-.

lari-lari = berlari dengan langkah yang pendek .kura = kata dasar semu . • Contoh: . .2. Pengulangan/ penggandaan • Terhasil dengan menggandakan/ mengulangi kata dasar.kura-kura = sejenis binatang reptilia dalam keluarga yang mempunyai kulit keras dan dapat hidup di air dan di darat.lari = pergerakan yang lebih laju daripada berjalan .

tambah = sesuatu yang ditokok supaya menjadi lebih banyak . Pemajmukan • Proses yang merangkaikan 2 kata dasar/ lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. • Paduan perkataan/ satuan perkataan • Contoh: .3.tukar = memberikan ganti kepada apa-apa yang diterima .tukar tambah = setelah diadakan penukaran diberi lagi tambahan .

Pengimbuhan • Cara mengembangkan kata dasar untuk menghasilkan makna yang baru. • terbahagi 4: i. Akhiran iii. Apitan iv. • Pengimbuhan akan mengubah makna kata dasar. Sisipan .4. Awalan ii.

Awalan • peR-. Orang yang melakukan kerja . dipeR• Contoh: . mempeR-. se-.pertapa (orang yang bertapa) daripada .peRi. Alat atau tempat . ke-. meN-. . di-.perburu (orang yang berburu) .perasap (tempat membakar kemenyan) .tiga perempat . peN-.satu pertiga iii.perbara (tempat bara api) ii.

-kan i. Benefaktif (melakukan sesuatu untuk orang lain) .gorengkan Melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh KD .buatkan . .kerjakan . Menyebabkan jadi . -i • Contoh: . -kan.Akhiran • -an.bincangkan iii.lebihkan .bukukan ii.

Hal atau keadaan tentang (kedatangan. kebaratan) viii. di…kan. peR…an. ter…i • Contoh: . meN…i.Apitan • peN…an. ketinggalan) vi. di…i. kebaikan). Tempat (kementerian. Kena (kemalangan. kesakitan) v. ter…kan. Ditimpa rasa atau keadaan (kesejukan. kerajinan) iii. Bersifat seperti (kepahlawanan. kedengaran) vii. memper…i.ke…an i. diper…i. diper…kan. Dapat di (kelihatan. beR…kan. meN…kan. keracunan) iv. . Keadaan atau sifat (kelemahan. memper…kan. ke…an. Ditimpa akibat sesuatu (kehujanan. kediaman) ii. beR…an.

.Kesimpulan • Aspek gramatikal perlu dianalisis berdasarkan konteks ayat untuk mendapatkan makna yang lebih tepat dan jitu.

Alias Mohd Yatim. •Arbak Othman (1989). •Alias Mohamad Yatim (1998). Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Mengajar tatabahasa. • Darwis Harahap (1994). Mengenali bahasa Melayu. Bhd. Semantik dan pragmatik bahasa Melayu.Rujukan • Abdullah Yusof. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Binaan makna. dan Mohd Ra’in Shaari (2009). . Kuala Lumpur: Sarlis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful