KITAR NUTRIEN DALAM EKOSISTEM

ASMAWI BIN ABDULLAH
SMK PURUN 28330 TRIANG, PAHANG.
www.jabatan-geografi-smkpurun.blogspot.com

KONSEP KITAR NUTRIEN
Aliran atau kitaran unsur-unsur kimia bukan organik dalam sesebuah ekosistem yang berlaku secara berterusan. Unsur-unsur kimia yang terlibat ialah zat-zat galian dalam tanah, gas oksigen, nitrogen, karbon dioksida, hidrogen dan air dari komponen abiotik. Terdapat tiga jenis kitaran nutrien utama iaitu kitar oksigen, kitar nitrogen dan kitar karbon.

Kitar Nitrogen

Kitar Oksigen

Kepentingan Kitar Nutrien
Menentukan keseimbangan nutrien dalam tanah

Pembentukan landskap kars.

Kepentingan kitar nutrien dalam ekosistem tanah.

Mengekalkan kesuburan tanah.

Membolehkan proses pereputan dan penguraian organik berlaku.

Kelangsungan hidupan dalam tanah.

Kepentingan Kitar Nutrien
Mengekalkan keseimbangan ekosistem akuatik.

Menjamin bekalan sumber makanan dan ekologi masa depan.

Kepentingan kitar nutrien dalam ekosistem akuatik
Menghasilkan ekosistem yang sesuai untuk pelancongan ekologi.

Membolehkan keseimbangan ekologi pantai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful