Folosirea tehnicilor GIS

în cadastrul imobiliar – edilitar
în municipiul Suceava

Conf.dr.ing.

Gabriela Biali

. judeţul şi respectiv suprafaţa ţării. sistemele informaţionale cele mai complexe. municipiul. precum şi cu funcţiile de interogare şi prelucrare a acestor noi date. Dacă un asemenea sistem este completat cu date economice. care în cazul ţării noastre sunt: comuna. având capacitatea de adaptare la toate cerinţele potenţialilor beneficiari. juridice şi descriptive privind deţinătorii. software. utilizatori si baze de date. oraşul. În amenajarea teritoriului şi evidenţele cadastrale. el devine unul dintre cele mai importante sisteme informaţionale din domeniul cadastrului.Definitions GIS reprezintă o combinaţie computerizată de hardware. În mod particular Sistemele Informaţionale ale Teritoriului (LIS) se referă în general la unităţi administrativ teritoriale riguros delimitate. sunt Sistemele Informaţionale Geografice (GIS) sau Sistemele Informaţionale ale Teritoriului (LIS).

 Grupa informaţiilor sintetice se constituie prin sistematizarea informaţiilor analitice. destinaţiile economice. categorii de posesori etc. caracteristicile terenului şi caracteristicile investiţiilor etc. reprezentând practic un sistem informaţional teritorial /cadastral (SIT / LIS). . cuprinzând date privind fondul funciar pe unităţi administrativ – teritoriale. În acest context. formele de proprietate. sectoare de proprietate. dispune de două categorii de informaţii: analitice şi sintetice. cadastrul. categoriile de teren.  Grupa informaţiilor analitice conţine informaţii descriptive cu privire la: formele de împărţire administrativ – teritoriale şi subdiviziunile acestora.

pentru două sectoare/cvartale cadastrale din municipiul Suceava (România). Prin acest cadastru s-a urmărit inventarierea tehnică – imobiliară a parcelelor şi clădirilor aparţinând persoanelor fizice şi juridice. GEO-GRAPH.Localizarea perimetrului luat în studiu în cadrul proiectului Pentru evidenţierea avantajelor folosirii tehnicii GIS. . folosindu-se în acest scop inclusiv datele si documentele părţii tehnice a cadastrului general şi cartea funciară (land book). prezint în cadrul proiectului un exemplu privind computerizarea cadastrului imobiliar-edilitar folosind un software de producţie românească. precum şi a dotărilor edilitare a acestora.

interogare şi extragerea de rapoarte tabelare şi grafice necesare îndeosebi administraţiei publice şi instituţiilor de gestionare a reţelelor tehnico – edilitare a localităţii. .Etapele parcurse în cadrul acestui proiect au fost : Actualizarea şi completarea datelor din cadrul cadastrului general şi a planului cadastral existent. identificarea proprietarilor corpurilor de clădire şi a terenurilor. Crearea aplicatiei in sistemului informaţional al cadastrului imobiliar – edilitar a cărui bază de date să permite în orice moment actualizarea. în scopul evaluării pe criterii tehnice a terenurilor şi clădirilor. Culegerea de date şi informaţii referitoare la caracteristicile constructive ale clădirilor (pe baza fişelor bunului imobil) [bun imobiliar – land + building] şi caracteristicile geotehnice ale terenurilor.

Schema bloc a componentelor logice a sistemului GEO – GRAPH .Pentru informatizarea cadastrului imobiliar – edilitar din exemplul prezentat în această lucrare s-a folosit un software românesc de tip GIS : GEO – GRAPH.

Comanda Butonul de comandă pentru interfaţa sistemului cu staţia totală din alăturată setează afişarea atributului text. Rec Elta). ce a permis măsurarea şi stocarea automată a datelor. 53. Atributul ce trebuie ataşat obiectului grafic (ex: C1. pentru obiectele grafice definite. editarea s-a realizat având afişate permanent coordonatele cursorului. Secvenţă de editare cu denumire pe obiecte grafice Crearea desenului vectorial în coordonate absolute plane   .Etape de creare a bazei de date grafice (spatial data)  Ridicarea topografică (culegerea datelor din teren). Importul datelor de la staţiile totale. precum şi prelucrarea măsurătorilor din teren şi calculele necesare s-a făcut cu ajutorul modulului GEO-TOP al software GEO – GRAPH: După raportarea automată a punctelor (in sistem de proiecţie STEREO 70) fost editat planului cadastral digital conform schiţei din teren. fiecare obiect conţine un atribut text ce permite identificarea obiectului.41) este utilizat pentru localizarea grafică spaţială în cazul interogării bazei de date alfanumerice (interogare de tip GIS). a numărului curent. C2. lucru ce a permis crearea desenului în coordonate absolute în dublă precizie În cadrul desenului. s-a efectuat folosindu-se aparatură topografică electronică de precizie (Sokkia.

Planul vectorial pentru cvartal 54. municipiul Suceava. în coordonate STEREO 70 .

clădire etc. Structura topologică (pentru stocarea datelor în model vectorial) se bazează pe proprietăţile de vecinătate şi relaţiile spaţiale dintre obiectele unui plan vectorial. Astfel se permite constituirea structurii fişierelor băncii de date spaţiale. Sistemul Geo – Graph permite crearea tipuri de topologii: de tip punct. poligon şi reţea.) Un obiect grafic din sectorul 54 selectat pentru interogare . suprapunerea de zone. acestea fiind indispensabile pentru o exploatare sistemului informaţional: ţinerea la zi. Lipsa relaţiilor topologice într-o reprezentare vector reduce mult posibilităţile de interogare.•Poziţia coordonatei (centru text) reprezintă punctul de selecţie pentru editare şi interogare a obiectului grafic (cu ± 10 pixeli) •În cadrul acestei etape s-a creat topologia planului vectorial. •Prin funcţiile de creare a topologiei de tip poligon s-au determinat automat suprafaţa şi perimetrul pentru fiecare obiect grafic în parte (parcelă. conturarea de entităţi prin suprapunerea de frontiere intermediare etc.

. de identificare. date de identificare a proprietarilor etc. tip de fundaţie. Baza de date din cadrul acestui GIS conţine şi tabele cu privire la situaţia juridică a parcelelor şi clădirilor (tip de proprietate. Acest S. este un sistem pentru gestionarea bazelor de date de tip relaţional. mod de administrare etc). adresă. categorie de folosinţă. Cele tabele ale 37 de bazei de date în FoxPro Tabele ce alcătuiesc această bază de date conţin informaţii cu privire la parcele (nr.) si la clădiri (elemente tehnice şi constructive: suprafaţă la sol. suprafaţă desfăşurată. un sistem relaţional comportă mai multe baze de date (tabele) deschise simultan. O aplicaţie devine complexă când foloseşte mai mult de patru baze de date deschise simultan. Numărul de baze de date şi de câmpuri comune de legătură definesc complexitatea sistemului. legate printr-un câmp comun.Baza de date alfanumerice (descriptive) : Pentru gestionarea bazei de date descriptive pentru cele două sectore cadastrale. planşeu. s-a utilizat SGDB FoxPro 2. structură.6 sub Windows. dotări edilitare etc.).D. acoperiş. tâmplărie. suprafaţă.B.G. proprietari.

-ului utilizat la interogarea informaţiilor alfanumerice.Interogarea bazelor de date grafice şi de tip atribut.G.setarea opţiunii de interogare criterială tematică a informaţiilor atribut.B. . Funcţia cea mai des utilizată pentru exploatarea bazelor de date geografice o reprezintă interogarea. . Această funcţie diferenţiază sistemele CAD de sistemele GIS.D. Meniul de butoane pentru interogare Acest meniu permite utilizatorului următoarele comenzi: . Pentru realizarea interogării de tip atribut este necesară setarea tipului de Sistem de Gestiune a Bazei de Date ce se utilizează în cadrul interogării.setarea opţiunii de încadrare a obiectului ce urmează a fi selectat în fereastra activă .setarea opţiunii de realizare a Fişei Bunului Imobil.setarea S. .

3) utilizatorul solicită selecţia unui obiect grafic de interogat (acesta este modul de interogare clasic: dinspre partea grafică înspre baza de date alfanumerică).Prin apelarea butonului „Query” din meniul principal (fig. 44 din cvartalul 54 . În continuare se prezintă un exemplu de interogare: s-a selectat parcela nr.

Răspunsul interogării se va confirma prin deschiderea automată pe ecran a „Tabelei Parcela” (ce reprezintă entitatea fundamentală în baza de date) .

. Prin intermediul figurilor următoare se arată un exemplu de interogare a bazei de date prin trei criterii de selecţie. astfel este posibilă „interogarea criterială”. . Cu ajutorul butonului „Select” se realizează introducerea sau actualizarea condiţiei de interogare cu valori introduse de la tastatură de către utilizator completând doar în câmpurile dorite (acesta reprezintă cel de-al doilea mod de interogare: dinspre baza de date alfanumerice spre baza de date grafice) .Sistemului informaţional GEO-GRAPH este proiectat şi cu funcţii de interogare prin limbaj SQL.să aibă categoria de folosinţă-teren de construcţie . Figura alăturată sugerează următoarea întrebare (interogare): câte parcele îndeplinesc următoarele condiţii ? .să aibă o suprafaţă mai mare de 1000 m2.sa facă parte din cvartalul 54.

Numărul total al parcelelor ce au răspuns condiţiilor este de 4 . .Răspunsul interogării apare pe display sub forma din figura. Este arătată tabela cu privire la prima parcelă din baza de date ce îndeplineşte condiţia din interogare.

. în scopul obţinerii unei hărţi „inteligente”. cunoaşterea şi delimitarea proprietăţilor (land + building) şi a patrimoniului tehnico – edilitar. Intregraph etc. Asemenea soft-urilor de tip GIS softwares consacrate (precum ArcInfo/ ArcView.) software Geo – Graph permite lucrul activ cu o bază de date (creată independent sau nu de planul digital). actualizarea permanentă a lucrărilor cadastrale (o gestiune dinamică). permite realizarea unei baze de date pe suport cartografic. dezvoltare urbană şi luarea în timp util a deciziilor de către instituţiilor abilitate.CONCLUZII Implementarea unui sistem geoinformaţional (GIS / LIS) în cadastrul unui teritoriu administrativ. oferind o exploatare optimă a datelor. care să satisfacă pe deplin cerinţele beneficiarului. creează suportul pentru planificare. fie că acesta este familiarizat cu conceptele GIS sau nu. MapInfo. Calitatea unor sisteme informaţionale integrate cadastrului general la nivelul unor teritorii administrative (localităţi) depind mult şi de performanţele programelor de prelucrare de tip GIS şi de asigurarea conexiunilor cu diferite alte programe.

Comparativ cu SGBD – urile clasice. cum ar fi: întocmirea de rapoarte sau sinteze asupra unui set de date. Prin interogări se realizează o selecţie a datelor cu un anumit scop. la sistemele geoinformaţionale (GIS/LIS). În cazul în care se doreşte extragerea sau deducerea unor informaţii mai complexe/derivate bazei de date iniţiale îi sunt anexate funcţii statistice şi algoritmi pentru modificarea gamei de variaţie a datelor. pregătirea unor date pentru analize spaţiale complexe. exportul datelor spre software similare sau complementare. obţinerea de informaţii analitice şi sintetice cadastrale se face prin tehnica interogării ce se bazează pe legătura fizică implementată în cadrul modelului de reprezentare a datelor geografice între partea grafică şi cea descriptivă ataşată (atribut). . crearea de noi straturi. perfecţionarea prezentării grafice etc. pentru segmentarea pe clase. extragerea de indici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful