TEORI KEMORALAN SOSIAL

• Berkait dengan peraturan masyarakat; tatahukum, tatsusila, tatatertib, norma, tradisi, kebiasaan, nilai, pantang larang • Nilai yang pentingkan masyarakat, bukan individu untuk mencapai matlamat • Dikenali juga sebagai; kemoralan konvensional dan tradisionalisme atau konservatisme dalam kemoralan

Contoh; • Peraturan masyarakat berkaitan konsep atau nilai berdikari, hormat-menghormati, kasih sayang, kebersihan, saling membantu, bekerjasama, kesyukuran dan semangat bermasyarakat • Nilai-nilai tersebut menyekat; perbuatan mencuri, tamak, rasuah, kezaliman dsb • Semua nilai yang terkandung dalam ajaran agama

Tham (1977); Konsep dan nilai budi ialah yang paling utama dalam mempengaruhi kehidupan sosial dan moral orang Melayu Hobbers; Menjadi tanggungjawab setiap orang mematuhi pemerintah sebagai autoriti moral

Weber (1966); Selain autoriti yang sah,satu unsur yang penting ialah organisasi birokrasi – mempunyai peraturan khusus yang menentukan susuanan autoriti sebagai struktur untuk mengawal ( ganjaran atau penyelewengan) ahli organisasi tersebut

Duckheim( 1974); • Peraturan moral diberi autoriti khas atau kuasa memerintah supaya dipatuhi • Tingkah laku yang bersifat lazim ditentukan dulu oleh peraturan moral, etika – menyekat bertindak mengikut cara-cara tertentu • Lebih menitik beratkan disiplin dan perasaan menyayangi masyarakat dan autonomi

Hall (1978); • Mentafsir teori Duckheim sebagai pemahaman individu tentang social order dan kerelaan mematuhinya Freud; Ego dilemahkan dan tingkah laku seseorang dikuasai super-egonya

Aspek Negatif
• Teori kemoralan sosial – merupakan etika yang keterlaluan berlandaskan peraturan masyarakat dianggap dogmatik dan autoritarian – melemahkan autonomi serta pertimbangan bebas dan pilihan sukarela • Semua masyarakat mempunyai peraturan moral masing-masing; nilai, tradisi, undang-undang, adat serta kepercayaan – terdapat pertentangan peratutan moral dengan masyarakat lain – boleh bawa ketegangan dan konflik

Contoh; perang di Korea, Vietnam, krisis di Timur Tengah Frankena (1973) mengkritik terri tersebut; Peraturan masyarakat sebagai penentu; boleh jadi buruk dan jahat, tidak bermoral dan salah, bersifat zalim dan tidak adil – menjadikan kehidupan manusia semakin keji

Bull (1969); • Sekatan atau isbat berasaskan apa yang diizinkan atau ditegah oleh autoriti dalam masyarakat, boleh hilang kuasanya jika seseorang itu dapat sembunyikan perbuatan buruk yang melanggar peraturan masyarakat ( misal; mencuri, rasuah ). Misal di negara kita berzina satu kasalahan, tetapi terdapat orang bersekedudukan yang tidak segan silu apabila berada di luar negara – yang longgar peraturan

ETIKA KEPERIBADIAN MULIA
• Berkait sifat perangai dan ciri watak yang ditemaui dalam tulisan Aristotle ( 384-322 S.M ) • Aristotle merujuk keperibadian mulia sebagai virtues atau bahasa Arab fadilah -konsep merangkumi; keadilan, kemurahan hati, keberanian, kejujuran, kesabaran dan kebijaksanaan memainkan peranan penting dalam kehidupan moral • Tabiat jahat - vices

ARISTOTLE: • Kecenderungan untuk sesuatu tujuan  keadilan, kemurahan hati, keberanian jujur, kesabaran, kebijaksanaan • Bukan perasaan atau kebolehan dan kekuasaan manusia merasai  seseorang tidak boleh diuji dan dikeji dan dikatakan baik atau jahat atau sebab perasaan atau kerana dia berupaya merasai • Tidak dihasilkan dalam diri oleh alam semulajadi; individu tidak dilahir bersifat dengan sifat baik atau jahat • Diperoleh melalui latihan, mengamalkan keperibadian mulia hingga jadi kebiasaan, menyenangkan serta keseronokan • Setiap keperibadian “jalan tengah” - kesederhanaan

Jadual Virtues dan Vices Aristotle
Bidang perlakuan/ perasaan Berlebihan Jalan tegah Terlalu kurang

Kegentaran/keta Kegopohan kutan/kayakinan Keseronokan dan kesakitan Kelakuan tidak senonoh

Keberanian

Perasaan pengecut Tidak boleh menikmat Lokek,kikir/kede kut

Pertahan diri Kemurahan hati

Pendapatan/per Pemborosan belanjaan asar

Kritikan
Barnes (1979); • Doktrin jalan tengah tidak mempunyai tenaga menasihati atau kekuatan praktikal • “Bertindak sederhana” = “bertindak sepertimana kamu patut bertindak” • Tidak memberi seseorang maklumat kemungkinan dan desakan moral dalam sesuatu situasi • Tindakan emosi manusia tidak boleh dianggap sebagai satu kuantiti yang boleh diukur berterusan

Contoh;

• Dalam mengamalkan nilai atau sifat murah hati berkaitan pemberian atau perbelanjaan wang – mungkin mudah seseorang anggar hartanya untuk diderma; tapi rumit untuk anggar ciri dan situasi orang yang memerlukan bantuannya, kesan kerja amalnya, masa yang sesuai dan sebab atau cara beri bantuan

Hujah yang tentang jalan tengah McPhail ( 1982 ); • Apabila sifat bercakap benar, tidak boleh diperihalkan sebagai jalan tengah Muhammad Abul Quasem (1976 ); • Keadilan bukan satu jalan tengah antara dua hal yang melampau. Keadilan tidak mempunyai dua keterlaluan, tapi pertentangan – keadilan atau kezaliman

TEORI VIRTUE
• Etika kebaikan tret akhlak mulia dalam sifat seseorang sebagai fungsi asas perlakuan moral • Saling berkait dengan prinsip etika ( rujuk modul OUM)

TEORI TEOLOGIKAL
• Berasal dari Greek  Telos = sesudah/selepas, melihat kesan selepas • Bahasa Inggeris “CONSEQUENTIALISME” atau TEORI AKIBAT “consequentialism: an action is morally right if the consequences of an action are more favourable than unfavourable.” ( Internet Encyclopedia of Philosophy, 1998 )

TEOLOGIKAL ATAU CONSEQUENTIALISM

• Moraliti sesuatu tindakan ditentukan sepenuhnya oleh hasil pemikiran untung rugi • Menimbang kesan baik dan buruk tindakan • Tentukan kesan baik melebihi kesan buruk / sebaliknya • Jika kesan baik lebih, dianggap baik dan sebaliknya

3 jenis teori teologikal
• • Ketiga-tiga berbaza, masing-masing memberikan tumpuan kepada kumpulan manusia yang berlainan ETHICAL EGOISM SESUATU TINDAKAN DIANGGAP BERMORAL JIKA KESAN MENGUNTUNGKAN DARIPADA MERUGIKAN KEPADA ORANG YANG MELAKUKANNYA

B)

ETHICAL ALTTRUISM TINDAKAN DIANGGAP BERMORAL JIKA KESANNYA LEBIH MENGUNTUNGKAN DARIPADA MERUGIKAN SETIAP ORANG, KECUALI ORANG YANG MELAKUKAN TINDAKAN ITU. H) UTILITARIANISM SESUATU TINDAKAN ADALAH BERMORAL JIKA KESANNYA LEBIH MENGUNTUNGKAN DARIPADA MERUGIKAN KEPADA SEMUA ORANG

UTILITARIANISME

tindakan adalah bermoral jika kesannya lebih menguntungkan daripada merugikan kepada semua orang

Sesuatu

ALTTRUISME
Tindakan dianggap bermoral jika kesannya lebih menguntungkan daripada merugikan setiap orang, kecuali orang melakukan tindakan itu

EGOISME
Sesuatu tindakan dianggap bermoral jika kesannya menguntungkan daripada merugikan kepada orang yang melakukannya

Contoh Etika Teologikal
• ISU 1: Perbuatan memimpin dan memandu orang buta itu tidak penting, tetapi sampai ke seberang jalan dengan selamat itu yang penting. Perbuatan menolong orang dikatakan baik, kerana menghasilkan kebaikan

ISU 2: Robin Hood mencuri harta orang kaya dianggap tidak salah kerana niat/ motif dan matlamatnya baik, untuk menolong orang susah/miskin supaya tidak kelaparan. Walaupun perbuatan mencuri pada dasarnya salah di sisi masayarakat / undang-undang

TEORI DEONTOLOGIKAL
• Perkataan Greek “Deotos” = tugas dan tanggungjawab • Tangungjawab seseorang kepada orang lain secara semula jadi • Seorang ibu mesti menjaga anakanaknya – tidak boleh abai, bunuh = melanggar prinsip tanggungjawab walaupun untuk mendapatkan keuntungan

• Mengukur gerak laku berdasarkan nilai intrinsik, tanpa ambil kira kesannya • Sesuatu tindakan itu baik/betul; salah/buruk berdasarkan tindakan itu sendiri • Sesuatu tindakan baik = sifatnya baik, bukan kerana hasilnya baik • Sesuatu tindakan dianggap buruk; kerana sifatnya buruk, bukan kerana kesan mudarat yang dialami

EKSISTENSIALISME
• Kemoralan merujuk kepada kebebasan Sartre ahli falsafah Perancis, lahir 1905 (Being and Nothingness) berpendapat; • Bahawa kewujudan ( existence) mendahului zat ( essence ) – membezakan manusia dengan sebilah pisau “Pisau mula-mula difikirkan oleh penciptanya, kemudian baru dibuat” – zat pisau mendahului kewujudannya

• Manusia dikatakan wujud dahulu – siapa mereka, apa akan terjadi kepada mereka, bergantung kepada apa yang mereka lakukan • Contoh; Seorang tidak dilahir sebagai seorang guru. Sebaliknya, dia memilih untuk menjadi guru. Individu bebas menentukan apa yang disukai

• Sartre berpandangan juga; sebarang motif atau tekad masa lalu manusia tidak dapat menentukan perlakuannya kini = masa lampau dipisahkan daripada manusia oleh jurang yang tidak berkesudahan yang timbul dalam kesedaran manusia itu • Manusia menentukan hala tuju masa depannya. • Menolak kewujudan Tuhan

PRINSIP KEWAJIPAN
A) TEORI TANGGUNGJAWAB ( DUTY THEORY) Pelopor HUGO GROTIUS DAN SAMUEL PUFENDORF Terdapat 3 jenis tanggungjawab: • TUHAN • DIRI • ORANG LAIN

B) ARAHAN YANG MESTI DILAKSANAKAN ( CATEGORIAL IMPERATIVE) Pelopor IMMANUEL KANT • Manusia mempunyai tanggungjawab moral ke atas diri sendiri dan orang lain • Seseorang manusia tidak boleh dijadikan alat untuk mencapai matlamat ( perlu dihormati ) • Menolong orang susah adalah wajid, perbuatan bermoral ( mengiktiraf diri orang itu ) • Mencuri harta orang, tidak bermoral ( dijadikan alat) mencapai kebahagian orang lain )

C)

TEORI HAK ASASI ( RIGHT THEORY) PELOPOR JOHN LOCKE

• Manusia mempunyai hak semula jadi yang asasi, terutama nyawa, kebebasan dan kebahagiaan • Semua dikurnia oleh Tuhan – manusia perlu menghormatinya

A) TANGGUNGJAWAB ZAHIR ( PRIMA FACIE DUTIES ) pelopor W.D. Ross • Tanggungjawab manusia sebahagian kehendak alam semula jadi • Mesti dilaksanakan • Tanggungjawab memegang amanah, membalas budi, adil, tidak menyakiti orang lain

SEKIAN, TERIMA KASIH SELAMAT MEMBACA BERPANDUKAN MODUL SEMOGA BERTEMU LAGI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful