BAIK BENAR PATUT

PERSOALAN
 APAKAH

YANG ANDA FAHAM TENTANG MAKSUD BAIK, BENAR DAN PATUT ?  JELASKAN CIRI-CIRI TENTANG KONSEP-KONSEP TERSEBUT?

BAIK
Idea ‘ baik’ memberi makna berbeza mengikut situasi:
 Secara

fizikal: alat  memberi lebih faedah atau kepuasan dari segi penggunaan, melihat dsb jika dibandingkan dengan pengalaman lama, elok  Memuaskan hati dari segi rupa ( mutu, kegunaan )  Tidak jahat ( kelakuan )  Pulih, sembuh ( penyakit )

Konsep baik = penerimaan atau sikap psikologi individu

Hobbes  objek yang diingini  baik baginya yang dibenci = buruk C.I. Lewis  baik atau buruk = pengalaman individu secara intrinsik Confucious  baik =menjalankan tanggungjawab penuh dedikasi ( tingkah laku ) Aristotle  baik = unsur kebahagiaan yang ada dan dirasai

Kebaikan ekstrinsik:
 

Penilaian atau taksiran piawaian Digunakan untuk membuat penilaian terhadap sesuatu kerja atau objek ( standard / taraf ) Contoh: Guru menulis perkataan ‘baik’ dalam buku kerja murid - kerana hasil kerja mencapai standard. Pandai mengurus masa yang diperlukan Baik dapat membantu seseorang  memudahkan kerja, jimat masa dan tenaga Contoh: Kemajuan komputer – baik bagi mereka yang tahu menggunakannya ( dilihat dari segi emprikal = penelitian &

Membuat keputusan atau pemilihan  Manusia sentiasa membuat keputusan dan pemilihan. Keputusan awal biasa dibuat berdasarkan sifat-sifat atau rupa yang ada pada objek - fakta pertama menarik perhatian ( baik atau tidak )  Contoh: membeli kereta  lihat rupa bentuk dan warna.

Kebaikan Intrinsik:

Sokongan atau nasihat ( penuh tanggungjawab ) ‘Pandangan / pendapat yang baik’  unsur menyokong atas hasil pemikiran penutur. Perasaan sokongan yang dirasai oleh penerima dapat memberi keyakinan  membuat keputusan. Menghargai dan memuji Hasil kerja yang baik atau pertolongan yang diberi  memberi kepuasan dan keseronokan. Pujian diberi apabila pencapaian tahap tinggi atau baik.

BENAR

Kamus Dewan ( 1989 ): Betul, tidak salah, tidak keliru Tepat ( tidak berbeza dengan keadaan sebenar) Amat, sangat, sekali ( ramai sekali ) Bermaksud  betul dan mengandungi ciri penjelasan: Nilai Fakta-fakta Sebab-sebab Bukti ( yang sah dan diterima oleh majoriti )

    

G.E. Moore  tingkah laku benar atau salah bergantung kepada darjah keseronokan yang dihasilkan ( dirasai secara intrinsik ) dan berbeza-beza antara setiap individu Dewey  ‘Benar’ = perkara abstrak hanya wujud daripada permintaan orang lain kepada kita. Autoriti ‘ benar’  menjadi permintaan dan pengakuan seseorang individu. Confucious  benar atau salah hanya wujud dalam hati manusia.

Kebenaran yang mutlak:

Kepercayaan kepada Tuhan dan menurut ajaran agama ( mutlak ) Kewujudan dan isi ajaran dalam kitab agama tidak boleh dibahaskan atau dikaitkan dengan perkembangan sains dan amalan-amalan sosial pada bila-bila masa. Kepercayaan kepada Tuhan telah wujud dalam otak manusia itu sendiri.

Kebenaran secara saintifik:
 Boleh

dibuktikan dengan fakta-fakta atau maklumat yang dikumpul dan dianalisis secara saintifik.  Penggunaan statistik  dapat menunjukkan darjah kebenaran yang lebih tepat dan terperinci.  Betul / salah tidak bergantung kepada kesedaran otak, kenyataan yang sah & tepat, boleh diuji berulang kali pada masa, tempat yang berbeza  menghasilkan teori dan hukum.

Kebenaran secara relatif:  Sentiasa berubah-ubah  hari ini benar, tepi akan datang mungkin berubah ( akibat perubahan masa ).  Wujud secara relatif kerana ilmu pengetahuan, kajian, pertimbangan dan kemahuan individu, kemajuan sains dan perubahan cita rasa yang berubah-ubah serta pantang larang dan peraturan adat yang diwarisi

PATUT
Kamus Dewan ( 1989 );
       

Baik atau elok ( perangai, perbuatan ), senonoh Layak, sesuai ( melakukan sesuatu) Tidak lebih atau berkurangan, padan sesuai Sepadan, sesuai benar, setuju Seimbang, setimpal Perlu, penting Sebenarnya, sesungguhnya Boleh jadi, mungkin

Moore ( 1903 )  sama dengan ‘baik’ mempunyai unsur bertindak secara waras dan bijaksana. Konsep patut memerlukan penilaian secara intrinsik:  memberi pertimbangan terhadap suatu standard yang diterima oleh manusia  memberi tafsiran secara psikologi terhadap fakta-fakta yang wujud.

Secara perkataan, patut bermaksud:  Memberi dorongan terhadap sesuatu aktiviti atau tindakan yang betul ( pujian, nasihat, cadangan atau arahan )  Memberi penjelasan atas sesuatu kelakuan ( pengajaran, mengarah membuat sesuatu atau memberi hukuman terhadap tindakan )  Memberi persetujuan kerana mempunyai pendapat / sifat yang sama  Tidak setuju dengan sesuatu kelakuan  Secara umum ‘patut’ perlu dilakukan dan dipenuhi

Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful