Dengan menggunakan pengurusan grafik, huraikan perbezaan pendapat antara dua tokoh tentang kreativiti

Disediakan oleh: HAMIDAH BINTI HARON JULIANA BINTI NORDIN

Tokoh Kreativiti
VIKTOR LOWENFELD
Membangunkan

CALVIN W. TAYLOR
Membangunkan

teori Lowenfeld Stages of Artistic Development. Galakan mengembangkan pemikiran kreatif di kalangan kanak-kanak perlu dilakukan secara berterusan.

teori Multiple Creative Talent. Tidak semua manusia lahir dan dikurniakan dengan bakat yang sama. Pengembangan bakat berkait rapat dengan cara guru merangsang pemikiran mereka.

VIKTOR LOWENFELD
Menurut

CALVIN W. TAYLOR
Taylor

Lowenfeld, kreativiti seseorang boleh diukur melalui empat komponen utama iaitu: a) Kelancaran Idea dan pendapat diterjemahkan secara spontan serta pantas. Berupaya menghubungkan dan mengaitkan sesuatu

membahagikan kreativiti kepada lima peringkat utama iaitu: a) Kreativiti Bersifat Ekspresif Berlaku secara rawak dan bebas. Boleh dilihat melalui lukisan kanakkanak yang dihasilkan secara spontan. Banyak digambarkan melalui garisan dan contengan

VIKTOR LOWENFELD perkara dengan perkara yang lain selain memikirkan kemungkinankemungkinan terhadap idea tersebut. b) Fleksibel Mula mempamerkan semangat toleransi. Mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi selain

CALVIN W. TAYLOR mudah. b) Kreativiti Melalui Penghasilan Merujuk kepada keupayaan dan kecekapan menghasilkan sesuatu karya. Guru membantu murid untuk menambahbaik kemahiran sedia ada kepada kaedah yang

VIKTOR LOWENFELD mempunyai keyakinan yang tinggi. c) Keaslian Sentiasa mencari idea baru dan asli. Tidak konservatif dan tidak stereotaip. d) Kepekaan Mempunyai daya kepekaan yang tinggi terhadap aspek keperluan rakan sebaya.

CALVIN W. TAYLOR lebih sistematik dan tersusun. c) Kreativiti Bersifat Inventif Merujuk kepada keupayaan mencipta benda melalui proses eksperimentasi. Peranan guru memberi motivasi dan galakan kepada pelajar.

VIKTOR LOWENFELD Penggunaan deria pancaindera secara menyeluruh sebagai proses pengamatan dan merekod.

CALVIN W. TAYLOR d) Kreativiti Bersifat Inovatif Melibatkan modifikasi kepada konsep asas sedia ada kepada idea baru. e) Kreativiti Bersifat Emergen Keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul dalam bentuk abstrak dan mudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful