Đainizam

Otelovljuje se Besmrtna Individualna Odgovorna Može da evoluira Oslobodjenje-Siddhas • • • Beskrajno znanje Beskrajna mod Beskrajn blaženstvo .živa.Jiva • • • • • • • • Duša Svesna.odvojena od tela.

.

Dharma • • • Etika i verovanja. Mahavira Tri dragulja đainizma:  Ispravno znanje  Ispravna vera  Ispravno vladanje sobom o o o o o Ne činiti nasilje-ahimsa Biti Istinoljubiv-satya Ne krasti-asteya Ne posedovati-aparigraha Biti čedan-barhmacarya • Manje striktna forma ovih pravila jesu anuvrata-e. .

Bog • • Ne veruju u boga. Sluze ljudima samo kao inspiracija • . ne nagradjuju ih. Najblize bogu jesu siddha-se • • • • Ne stvaraju niti unistavaju Nemoguce je imati odnos sa njima Ne uticu a univerzum Ljudima ne prastaju.ne zahtevaju nista od njih niti im oni duguju svoje postojanje.

Nama-karma. o Ne-destruktivna: o o o o . Vadaniza-karma. Gotra-karma. Ayu-karma. Jinana-avaraniza-karma. Dars(h)an-avarniza-karma. Antaraya-karma. Oslobođenje Objašnjava Bog Reinkarnacija Metafizicka supstancija Duša(jiva) Akumulacija Pražnjenje Osam vrsta karme: o Destruktivna o o o o Mohaniya-karma.Karma • • • • • o o o o o Mehanizam koji determiniše kvalitet života.

Reinkarnacija i oslobodjenje • • • Jiva se otelovljuje odmah po smrti tela Kvalitet determinisan karmom Oslobodjenje(moksha) nastupa pošto se duša u potpunosti liši karme U zavisnosti od toga da li su takve duše u telu ili ne : o  Siddha Arihant(sve tirthankare) • .

u 33 godini odlučuje da živi život skromno i usamljenički Dvanaest godina je živeo gladujudi i meditirajudi U svojoj sedamdeset sedmoj godini je umro • • .pne. Učitelja je bilo dvadeset četvoro Mahavira je đainizmu dao formu koju danas poznajemo Mahavira • • • • Poslednji učitelj mudrosti Rođen 599g.sin kralja Po smrti svojih roditelja. Princ.Istorija • • • • Đainizam nema jednog osnivačatirthankara-u.

Ne-oslobodjene duše • • • • • Jednočula bida-Ekendrya Dvočulna bida-Beindriya Tročulna bida-Treindriya Četvoročulna bida-Chaurindriya Petočulna bida-Panchendriya: • • • Bida pozemlja Više životinje Ljudska bida .

Svetambara  Sačuvana je vedina spisa. Izmenjene interpretacije. Zavet ne-posedovanja. .pne). Gubitak spisa: • • • Zaboravljanje. Glad(350. • Dozvoljeno im je da poseduju spise(Svetambara).Sveti spisi • • • Agamas.sadrže ucenja Mahavire. Digambara  Svi spisi su izgubljenni.

Svetambara • Svetle odede • Neki su spisi sačuvani. Telu nije potrebna hrana.Svetambara i Digambara • Čine dva pravca u đainizmu. Ne posedovati odedu. Digambara • • • • • • • • • Tamne odede Svi su spisi izgubljeni. • Hraniti se umereno.olovke. • Žene imaju jednaku mogudnost da dostignu osobodjenje duše. • Darovi se primaju u malim činijama. Njihove slike jesu obicne bez mnogo detalja. • Dozvoljen je pogled uperen k očima drugog čoveka.moraju se reinkarnirati kao muškarci. . • Njihove su figure bogato ukrasene. Ne treba imati kontakt sa svetom. • Nose metle.knjige. • Treba posedovati odedu(belu). Žene nisu ravopravne. Darovi se primaju isključivo praznih ruku. Pogled spušten k zemlji.

.

.

.

.

.

आऩ अऩना ध्यान क े लिए धन्यवाद Hvala na vašoj pažnji  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful