DISEDIAKAN OLEH: ABDUL AZIZ BIN ALI SHIR ZUNURAIN BINTI ZULKEFLI

. Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Patani. Sisilah Raja-Raja Brunei. Syair Perang Siak.  Pada masa kini.KONSEP DAN MAKNA PENSEJARAHAN MALAYSIA  Pensejarahan Malaysia merujuk kepada karya-karya sejarah mengenai sama ada keseluruhan Malaysia atau satu-satu bahagian yang terkandung dalam entiti politik di sekitar Malaysia.  Contohnya: Sejarah Raja-Raja Riau. sesetengah tulisan terhadap kawasankawasan yang berada di luar sempadan Malaysia dianggap sebahagian daripada pensejarahan Malaysia.

 Sejarawan akan mengkaji dan menyelidik tentang zaman.  Sejarawan akan melakukan kajian dalam bidang atau mengikut kepakaran masing-masing seperti bidang politik. peristiwa yang telah berlaku dan akan menghasilkan penulisan pensejarahannya. Yusof Ibrahim. pensejarahan dapat didefinisikan sebagai hasil karya atau penulisan yang ditulis oleh ahli sejarah atau sejarawan. Skop sejarah tidak terhad kepada hal-hal politik sahaja. Menurut pandangan Muhd.  Sejarah merujuk kepada keseluruhan zaman yang sudah lepas. masyarakat. ekonomi. ketenteraan dan sosial. .

 Mohd. Taib Osman pula mentakrifkan pensejarahan sebagai “kisah tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang telah disusun dalam bentuk sastera yang agak baik juga dan fungsinya adalah untuk pengajaran dan kemegahan generasi semasa pengarang dan keturunanketurunan mereka”. Pensejarahan dihasilkan untuk mencari kebenaran yang paling hampir terhadap peristiwa-peristiwa yang dikaji. .  Terdapat perbezaan dari segi tanggapan terhadap kebenaran ataupun kenyataan sejarah dan juga kaedah menentukannya.

 Masyarakat Melayu mula menulis dan menghasilkan karya sejak zaman Kesultanan Melayu lagi. . antara tulisan-tulisan Melayu yang awal seperti Hikayat Hang Tuah.  Selain daripada Sejarah Melayu. Hikayat Merong Mahawangsa. Misa Melayu dan Tuhfat al-Nafis.  Ini dapat dibuktikan melalui kelahiran karya Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin) pada kurun ke-17 yang merupakan sebuah naskah agong yang dapat dijadikan rujukan oleh para pengaji dalam menyelidik zaman Kesultanan Melayu di samping tulisan orietalis Barat.

 Ini mungkin disebabkan golongan kelas atasan ini sahaja yang mengetahui baca dan tulis pada ketika itu.  Pola struktur pensejarahan tradisional Melayu adalah ditentukan oleh beberapa pengaruh dan ciri-ciri yang tertentu. Bottoms pernah berkata mengenai pola penulisan sejarah orang Melayu secara umum. Penulisan yang dihasilkan kebanyakannya berkisar kepada golongan pemerintah.  J. Bottoms seolah-olah hendak menyamakan karya sejarah tradisional itu seakan-akan cerita penglipur lara atau karya sastera yang lain. Beliau mengatakan bahawa Sejarah Melayu adalah sebagai seni hiburan. .C.C. J.

 Pada zaman Hindu. banyak hasil-hasil sejarah tersurat dibatu-batu bersurat.  Perkembangan ini terus berkembang sehingga lahirlah karya yang telah ditulis iaitu Hikayat Raja-Raja Pasai yang dinilaikan dan ditulis pada kurun ke 14 masihi. .  Manakala unsur-unsur tempatan itu sendiri menyebabkan struktur pensejarahan Melayu merupakan satu penulisan tradisi. Pengaruh-pengaruh tersebut adalah ditentukan oleh unsur-unsur kesusasteraan dan kebudayaan Hindu atau Buddha serta Islam. seperti inskripsi Melayu di Bangka yang bertarikh 683 masihi ada mencatatkan sejarah.

 Penulisan sejarah Melayu tradisional merupakan satu tradisi bagi masyarakat istana.  Keadaan ini adalah untuk menghindarkan hilangnya tradisi-tradisi lama dalam bentuk tradisi lisan dengan memulakan usaha mengumpulkan tradisi-tradisi lama itu menjadi buku.  Penulisan pensejarahan tradisional Melayu boleh menggambarkan gambaran-gambaran yang lengkap tentang kehidupan dan pemikiran masyarakat Melayu istana. .  Seperti dalam Sejarah Melayu. Sultan telah memerintah kepada Tun Sri Lanang supaya menulis kembali catatan sejarah.

kegemaran raja. Melainkan Raja Ali Haji – satu inisiatif dari keinsafan diri beliau sendiri untuk menulis Tuhfat al Nafis. perkahwinan. wasiat. . peperangan. Munsyi Abdullah yang diminta oleh Stamford Raffles untuk menulis satu hikayat.  Kesimpulan daripada karya-karya tersebut. serta hal dirinya seperti berburu. adat istiadat. pertabalan dan sebagainya ditonjolkan. Perintah dan permintaan ini juga dikenakan kepada pengarang-pengarang Melayu yang lain. Misalnya. dapat dilihat dalam perihal kedaulatan dan kebesaran raja-raja.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful