MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT RUMUS DALAM TOPIK MOVEMENT (GERAKAN) SAINS TAHUN 6 MENGGUNAKAN KAEDAH GAMBARAJAH

Chin Mui Ken

Sekolah Kebangsaan Kepayan 88858 Tanjung Aru Sabah

• Distance (Jarak) =

Speed (Laju) X Time (Masa)

• Speed

=

Distance Time

• Time

= Distance Speed

Objektif Khusus
• Membantu murid mengingat rumus dengan kaedah yang mudah. • Mempertingkatkan keyakinan diri semasa menulis rumus. • Meningkatkan keupayaan mengaplikasikan rumus dalam soalan-soalan pengiraan. • Membantu meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran Sains. • Mengubah persepsi murid bahawa topik Movement adalah topik yang mudah dipelajari.

LANGKAH 1

LANGKAH 2

LANGKAH 3- ”Darren Sells Tomato ” (D – Distance, S – Speed, T – Time)

LANGKAH 4

LANGKAH 5

Distance = Speed X Time

Speed =

Distance Time

Time

= Distance Speed

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful