SOALAN KPS SAINS Bahagian B

• Pemerhatian • Inferens
http://faisal59.blogspot.com

Mohamed Faisal bin Haji Abdullah

Email :kasturi59@ymail.com

Saiz udang di akuarium Salleh kecil dan saiz udang di akuarium khairul besar. Saiz udang di akuarium Salleh lebih kecil berbanding udang Khairul kerana udang Salleh tidak mendapat makanan yang cukup. Saiz udang di akuarium Salleh lebih kecil berbanding udang Khairul kerana udang Salleh bersaing untuk mendapatkan ruang.

2.

Bilangan lalat di kawasan perumahan x lebih banyak Bilangan lalat di kawasan perumahan x lebih banyak kerana kawasan perumahan tersebut banyak sampah Bilangan lalat di kawasan perumahan x lebih banyak kerana kawasan perumahan tersebut dekat dengan kawasan bela ayam.

kawasan perumahan x lebih busuk

Jika banyak sampah di kawasan perumahan, maka akan bertambah bilangan lalat. Jika dekat dengan kawasan bela ayam, maka akan bertambah bilangan lalat.

Kebun Adam mengeluarkan hasil tanaman lebih cepat

Kebun Adam mengeluarkan hasil tanaman lebih cepat kerana tanamannya mendapat baja yang mencukupi.

Kebun Adam mengeluarkan hasil tanaman lebih cepat kerana menggunakan baka yang bermutu tinggi.

Kebun Adam mengeluarkan hasil tanaman yang berkualiti & bersaiz besar

4.

Jarak gerakan bola ping pong pada permukaan P lebih jauh berbanding permukaan Q & R. Jarak gerakan bola ping pong pada permukaan P lebih jauh kerana permukaan P lebih licin.

Jenis bola

5.

2
Tumbuhan P lebih segar dari tumbuhan Q kerana tumbuhan P mendapat air yang cukup Tumbuhan P lebih segar dari tumbuhan Q kerana tumbuhan P mendapat baja yang cukup

Tumbuhan P lebih subur berbanding dengan tumbuhan Q

6.

Pokok jagung lebih subur pada penanaman kali pertama berbanding penanaman kali kedua.

Pokok jagung lebih subur pada penanaman kali pertama kerana penanaman kali pertama tanah lebih subur Pokok jagung lebih subur pada penanaman kali pertama kerana penanaman kali pertama menggunakan baja yang bermutu.

7.

Pokok P lebih subur berbanding pokok Q.

Pokok P lebih subur berbanding pokok Q kerana pokok P air sungainya tidak tercemar.

Saiz Pokok P lebih besar berbanding pokok Q.

8.

Bilangan tumbuhan P berkurang kerana tumbuhan dimakan oleh haiwan Q.

Bilangan haiwan Q berkurang kerana haiwan Q dimakan oleh haiwan R.

9.

Ikan akuarium S mati manakala akuarium T hidup.

Ikan akuarium S mati kerana airnya tercemar. Ikan akuarium S mati kerana kurang udara.

Ikan akuarium S terapung berbanding akuarium T.

10.

Waktu siang serangga berada di dalam tanah berbanding waktu malam Waktu siang serangga berada dalam tanah kerana serangga tidur. Waktu siang serangga berada dalam tanah kerana serangga tidak suka cuaca panas.

Waktu siang serangga tidak aktif

11.

Masa air mendidih di cerek T lebih cepat berbanding masa mendidih air di cerek U.

Masa air mendidih di cerek T lebih cepat kerana cerek T mempunyai isipadu air yang sedikit.

Isipadu air Masa air mendidih

Keadaan air dalam bekas P dan Q berbeza kerana bekas Q lebih besar berbanding bekas P

Air dalam bekas P lambat sejuk

Bilangan spesies Singa Asia di Hutan X semakin berkurang Bilangan spesies Singa Asia di Hutan X berkurang kerana habitatnya musnah. Bilangan spesies Singa Asia di Hutan X berkurang kerana menjadi mangsa pemburuan haram.

Kayu P terapung berbanding kayu Q.

Kayu P terapung berbanding kayu Q kerana kayu P lebih ringan. Kayu P terapung berbanding kayu Q kerana kayu P sudah kering.

Kayu P sudah reput berbanding kayu Q.

Lori T bergerak lebih jauh berbanding Lori S kerana Lori T bergerak lebih laju.