DISAMPAIKAN OLEH: PN HAJAH ERNA YUDIN PENCERAMAH SAINS SK BAHAGIA TAWAU

TIPS UNTUK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN A

3B

BACA

BUAT

BERDOA

TIPS UNTUK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN A

CARI

3C

CONTENG CANTAS

Bahasa
Bahasa melayu
Bahasa Inggeris

PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR
KERTAS SAINS UPSR ( 018 )

1 JAM 15 MINIT.
KERTAS SAINS ( 018 )

BHG A 30 SOALAN OBJEKTIF.

BHG B 4-5 SOALAN STRUKTUR.

45 MINIT

30 MINIT

Terdiri daripada Aras rendah – 10 soalan (pembolehubah/corak) Aras sederhana – 6 soalan ( tujuan ) Aras tinggi– 4 soalan (inferens/hipotesis/ kesimpulan )

KRITERIA YANG DISOAL DALAM BAHAGIAN B
KRITERIA
1 Pemerhatian Observation 7 8 9 10 11

KRITERIA
P.ubah dimanipulasi Manipulated Variable (WTC/PM) P.ubah bergerak balas Response Variable (WTO/M/PG) P.ubah dimalar Constant ( KTS/PDM) Tujuan Aim / Purpose Hipotesis Hypothesis JUMLAH 20 markah

2 Inferens Inference 3 Ramalan Predict 4 Corak Pattern 5 Hubungan Relation 6 Kesimpulan Conclusion

Peringatan
 Sebelum membaca soalan perhatikan gambarajah /

jadual / graf / jadual.  Tandakan pemboleh ubah ikut kata kunci.  Biasanya kata kunci WTC(PM) , WTO/M(PG), KTS(PDM)  Pembolehubah/variable harus di lihat dan terus tandakan untuk memudahkan menjawab kerana keywords jawapan berdasarkan pembolehubah/variable.

1.

Pembolehubah dimalarkan (PDM) What to kept the same (KTS)

2. Pembolehubah dimanipulasikan (PM) What to change /manipulated (wtc) 3. Pembolehubah bergerakbalas (PG) What to measured/observed (WTO/M)

1. Pembolehubah dimalarkan/kept the same Yang sama/tetap/dikawal/A ada B pun ada/ A dapat B pun dapat 2. Pembolehubah dimanipulasikan/what to change Yang tidak sama/diubah/berbeza/A ada B tidak ada/ A dapat B tidak dapat 3. Pembolehubah bergerakbalas / what to observed Keputusan ujikaji/yang direkodkan

Parameter mesti di tulis
 Number
 Size  Quantity  Volume  Type (Jangan galakkan takut kesilapan dalam

conclude)  Contoh upsr 2009 no 2(d)  Kecuali bulan, hari, minggu, masa

80

Bilangan penyu Wto/m

70 60

50
40 30 20 10
2003 2004 2005 2006

Wtc/pm

PM/wtc: Tahun
PG/wto/m: Bilangan penyu

Tahun

Melalui jadual

Waktu Panjang bayang-bayang tiang lampu(m)

7.00 3.0

10.00 1.5

12.00 0.1

14.00 1.5

17.00 3.0

Wto/m

WTO/M

Waktu 7.00

Panjang bayang-bayang tiang lampu 3.0

Masa(s ) Panjang tali bandul ( cm ) Bilangan ayunan Bawah sekali tetap wto/m (PG)

30 15 40

30 20 30

30 25 20

30 30 10

Pembolehubah dimalarkan: Masa Pembolehubah dimanipulasikan: Panjang tali bandul Pembolehubah bergerakbalas: Bilangan ayunan

A

B

PDM: Jenis anak pokok/ jumlah baja isipadu air/ saiz bekas PM: Bilangan anak pokok tomato

PG: Ketinggian anak pokok tomato

Observation / Pemerhatian
*Nyatakan benda atau kejadian yang dilihat. *Pemerhatian menggunakan deria penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. *Jika pemerhatian lebih dari satu benda atau kejadian perlu buat perbandingan. Walaupun soalan hanya meminta satu. Keyword / kata kunci A banding B Measured/observed + trend Contoh : saiz Ikan A lebih besar daripada saiz ikan B / fish A bigger than B*

80

Bilangan penyu Wto/m/pg

70 60

50
40 30 20 10
2003 2004 2005 2006

Wtc/pm

Tahun

Pemerhatian/observation = wto/m + trend Bilangan penyu bekurang

Melalui jadual observation atau pemerhatian

Wtc/pm

Waktu Panjang bayang-bayang tiang lampu(m)

7.00 3.0

10.00 1.5

12.00 0.1

14.00 1.5

17.00 3.0

Wto/m/pg

*Pemerhatian/observation = wto/m + trend *Panjang bayang berkurang dan bertambah.

A

B

PDM: Jenis anak pokok/ jumlah baja isipadu air/ saiz bekas PM: Bilangan anak pokok tomato

PG: Ketinggian anak pokok tomato
Ketinggian anak pokok A bertambah berbanding B

Inference / inferens
Membuat kesimpulan awal tentang peristiwa atau bend menggunakan pengalaman lepas. Logik dan masuk akal Mulakan dengan pemerhatian / observation diikuti dengan alasan yang munasabah selepas perkataan kerana. Keyword / kata kunci (Pemerhatian )kerana (inferens) -Bandingkan jika ada 2 gambar Observation because inference

80

Bilangan penyu Wto/m/pg

70 60

50
40 30 20 10
2003 2004 2005 2006

Wtc/pm

Tahun

Inference/alasan = observation because inferens Bilangan penyu berkurang kerana di buru

Inference/inferens write one inferens in this investigation
Waktu Panjang bayang-bayang tiang lampu(m) 7.00 3.0 10.00 1.5 12.00 0.1 14.00 1.5 17.00 3.0

Wtc/pm

Wto/m/pg

*Inference/alasan = observation because inferens Panjang bayang berkurang dan bertambah kerana masa berubah

A

B

PDM: Jenis anak pokok/ jumlah baja isipadu air/ saiz bekas PM: Bilangan anak pokok tomato PG: Ketinggian anak pokok tomato
Inference/alasan = observation because inferens Ketinggian anak pokok A bertambah berbanding B kerana anak pokok A kurang persaingan berbanding B

TUJUAN/TAJUK/AIM/PURPOSE
Menyatakan sebab ujikaji/eksperimen dijalankan untuk apa

Untuk menyiasat/mengkaji hubungan antara PM dengan PG
To investigate the relationship between WTC and wto/m

80

Bilangan penyu Wto/m/pg

70 60

50
40 30 20 10
2003 2004 2005 2006

Wtc/pm

Tahun

Untuk menyiasat hubungan di antara tahun dan bilangan penyu

TUJUAN/TAJUK/AIM/PURPOSE
Waktu Panjang bayang-bayang tiang lampu(m) 7.00 3.0 10.00 1.5 12.00 0.1 14.00 1.5 17.00 3.0

Wtc/pm

Wto/m/pg

*Untuk menyiasat hubungan di antara waktu dengan panjang bayang-bayang tiang lampu.

A

B

PDM: Jenis anak pokok/ jumlah baja isipadu air/ saiz bekas PM: Bilangan anak pokok tomato PG: Ketinggian anak pokok tomato
Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan anak pokok dengan ketinggian anak pokok

Hipotesis / Hubungan/Kesimpulan

Hipotesis / Hubungan/Kesimpulan
* semakin trend PM ,semakin trend PG The wtc (trend), the wto/m (trend) Jika trend PM ,maka trend PG

80

Bilangan penyu Wto/m/pg

70 60

50
40 30 20 10
2003 2004 2005 2006

Wtc/pm

Tahun

Semakin bertambah tahun, semakin berkurang bilangan penyu

Hipotesis /conclude/relationship/kesimpulan/hubungan
Waktu Panjang bayang-bayang tiang lampu(m) 7.00 3.0 10.00 1.5 12.00 0.1 14.00 1.5 17.00 3.0

Wtc/pm

Wto/m/pg

*Semakin bertambah waktu, semakin berbeza panjang bayang-bayang tiang lampu. Jika bertambah waktu, maka panjang bayang-bayang tiang lampu berubah

A

B

PDM: Jenis anak pokok/ jumlah baja isipadu air/ saiz bekas PM: Bilangan anak pokok tomato PG: Ketinggian anak pokok tomato
ika bertambah anak benih, maka ketinggian anak pokok berkurang.

Hipotesis / Hubungan/Kesimpulan

Trend / pola
 Increase / decrease /
 Bekurang / bertambah

80

Bilangan penyu Wto/m/pg

70 60

50
40 30 20 10
2003 2004 2005 2006

Wtc/pm

Tahun

Berkurang / decrease

Trend / pola
Waktu Panjang bayang-bayang tiang lampu(m) 7.00 3.0 10.00 1.5 12.00 0.1 14.00 1.5 17.00 3.0

Wtc/pm

Wto/m/pg

Decrease, increase

Ramalan/ predict
Menyatakan /menjangkakan apa yang akan berlaku dengan menggunakan maklumat /data yang diberi. Mesti tepat sekiranya dalam bentuk kiraan.

70

Bilangan penyu

60 50 40 30 20 10

2003

2004

2005

2006

Tahun

Ramalkan apa yang akan berlaku kepada bilangan penyu pada tahun 2007?

- Pada tahun 2007 tidak ada lagi penyu - Penyu akan pupus

Ramalan / Predict
2 10 4 20 6 x 8 40

Mesti kira dengan tepat Jawapannya adalah 30. sekiranya murid jawab 31 dikira salah walaupun nombor yang hampir Tidak boleh jawab 30 hingga 35 atau antara 30 - 35

Give two information atau one Wtc/pm Wto/ pb

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful