Demokrasi

Istilah Greek – demos=rakyat Kratia=pemerintahan =pemerintahan oleh rakyat Abraham Lincoln- the government of the people, by the people and for the people

1

A. Ranney• -demokrasi sebagai bentuk kerajaan yang ditadbir mengikut prinsip kedaulatan rakyat, kesamarataan dari segi politik, musyawarah (perbincangan), dan berasaskan suara majoriti

2

Oleh itu demokrasi ada 4 ciri:
• 1. Kuasa terakhir buat keputusan ada pada orang ramai • 2. Semua orang dewasa mempunyai peluang yang sama dalam proses membuat keputusan- amalkan prinsip satu orang satu undi • 3. Dasar awam yang dibuat mengambil kira kepentingan orang ramai • 4. Semua keputusan politik mesti mengikut kehendak majoriti

3

Jenis demokrasi
• A. Demokrasi langsung -Di Athens – negara-kota Greek kurun ke-5 SM -semua lelaki dewasa (20 th ke atas) terlibat secara langsung dlm politik -ahli Perhimpunan Rakyat yg bersidang 10x setahun -kuasa pemerintahan ditangan Majlis yg terdiri 500 orang yang dipilih berdasarkan kawasan
4

Mengapa boleh DL?
• • • • 1. bil. warganegara kecil 2. Hampir seimbang dari segi ekonomi 3. Homogen 4. Yang melaksanakan undang-undang mesti mengikut kehendak orang ramai

• Selepas Athens tidak lagi diamalkan DL

5

DL zaman ICT?
• Komputer, internet dsb • Ada kata akan wujud atau boleh amal demokrasi siber ( cyber-democracy)

6

B. Demokrasi berperwakilan (tidak langsung)
• Rakyat pilih wakil dan wakil yang gubal undang-undang dan jalankan pemerintahan • -oleh itu kebebasan memilih sangat penting • - iaitu kebebasan bertanding, menyatakan pendirian dan ideologi, manifesto politik dlm pilihan raya supaya rakyat boleh menilai • - rakyat bebas buat pilihan calon dan parti yang disukainya

7

Cara lain suara rakyat didengari -Melalui Pungutan Suara (Referendum) -Misalnya di Great Britain 1973 pungutan suara sama ada GB menyertai European Union[EU} (Kesatuan Eropah) atau tidak

8

Hujah menerima dan menolak demokrasi berperwakilan • YA • -Satu-satunya sistem yang buat pemerintah bertanggung jawab- ada pilihan raya, kemungkinan disingkir kalau prestasi tidak memuaskan • % keluar mengundi rendah-tak gambarkan suara majoriti, tapi itu pilihan mereka
9

Tidak setuju
• -Tak gambar kehendak rakyat- dimanipulasi ahli politik dan media • - lebih memihak kpd golongan berada • - cenderong jadi rule of the few iaitu elitisme– orang ramai apati

10

Mengapa ada stabil ada tidak

1. Kedudukan ekonomi yang baik - kajian oleh S.M. Lipset 2. Pluralisme dalam sosioekonomi -ekonomi bebas, hak milik persendirian dan hak asasi rakyat dihormati (bersuara, berpolitik , berpersatuan

11

bersambung

• 3. Rakyat terdiri etnik dan agama sama – kalau pelbagai lebih sukar misalnya Pakistan dan Nigeria. Kalau pelbagai perlu perkongsian kuasa • 4. Pemimpin komited kepada demokrasi

12

Demokrasi – satu kontinum
• Realiti – ada yang lebih demokratik , ada yang kurang • Oleh itu sistem pemerintahan negara di dunia berada dlm satu kontinum dpd model demokrasi kepada model autokratik
• • • Demokrasi unggul Negara Barat NSM Separuh autoritarian Auto ritarian Tota Autokratik litarian unggul

• ________________________________________ *

13

Gelombang pendemokrasian • 1. 1828-1926 –gelombang pertama -diinspirasikan oleh Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis • 2. 1943-1962- gelombang kedua • 3. Akhir 1980-an – awal 1990-an – gelombang ketiga
14

Kontra pendemokrasian
• 1. 1922-1942 _ kemunculan fasisme di Itali dan Jepun, Nazisme di Jerman • 2. 1958-1975 di Asia. Afrika dan Amerika Latin – rampasan kuasa dan pemerintahan tentera. Misalnya Indonesia (Suharto), Filipina (Marcos), Uganda (Idi Amin), dan yang terkini.

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful