Kemahiran Komunikasi Guru EDU 3106 BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

BAB 6: Kemahiran Komunikasi Guru

Disediakan oleh: Asmanita Ismail Cornelia Julin Frederick Bryan Yong

• Kemahiran komunikasi memainkan peranan penting dalam memupuk komuniti penyayang. • Komunikasi berkesan dapat dijelmakan dalam pelbagai bentuk : - Cara bertutur - Penggunaan bahasa badan - Penulisan - Penggunaan alat-alat tertentu spt permainan komputer dan sbgnya.

• Komunikasi yang berkesan akan menghasilkan motivasi yang berkesan. • Komunikasi guru adalah sangat penting dalam bilik darjah. • Guru haruslah menggunakan komunikasi yang efektif supaya pembelajaran dapat mencapai seperti yang dirancangkan. • Guru haruslah menggunakan kecekapannya untuk berkomunikasi agar dapat mempengaruhi muridnya supaya bermotivasi dalam pelajaran.

KOMUNIKASI LISAN & BUKAN LISAN

• Guru yang dapat menggunakan kemahiran berkomunikasi akan berjaya menghasilkan kreativiti semasa proses P & P. • Ini juga supaya mutu pelajaran ditingkatkan. .• Guru harus lebih kreatif dalam membentuk hubungan yang lebih dinamik kesannya. • Guru harus berjaya menggunakan pelbagai kecekapan semasa berkomunikasi agar mencapai matlamat pembelajaran.

• - Guru haruslah mengelakkan perkara : Salah tafsir Kekeliruan Suara yang tidak jelas Bahasa badan yang tidak sesuai Komunikasi yang tertutup Tidak memberi perhatian kepada proses P&P .

Penglibatan murid dalam P&P .Pengurusan masa yang berkesan.Gaya pembelajaran yang fleksibel dan tidak bosan .• Kehebatan pengajaran guru bergantung kepada : .Inovatif .Kreatif .Kejelasan suara guru .Pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan . .

bakat kepimpinan. .Dapat mengembangkan potensi diri murid . .Mewujudkan kerjasama murid.Meningkatkan keyakinan diri murid.• Komunikasi yang digunakan oleh guru haruslah dapat : .Meningkat motivasi murid .Merangsang minat murid untuk belajar .

peniruan. • Tindak balas ini menyebabkan komunikasi lisan berlaku.• Pembelajaran murid terhasil daripada proses pembelajaran yang aktif. memberikan definisi interaksi sebagai tindak balas peristiwa yang memerlukan sekurang-kurangnya dua objek dan dua aksi. latihan percubaan. . • Wagner (1994). • Interaksi berlaku apabila objek dan aksi bertindak balas antara satu dengan lain.

Menekankan interaksi antara manusia / individu Mementingkan ciri manusia yang mana tarikan antara dua orang / individu lebih ditekankan daripada sikap terhadap sesuatu perkara /objek . Model komunikasi kemanusiaan Komunikasi merupakan cara yang berkesan untuk individu menyesuaikan diri.• Oleh itu komunikasi antara guru dan murid akan berlaku.

MODEL SIMETRI NEWCOMB X A B A = Individu B = Individu X = Maklumat .

• Hubungan ini berlaku melalui komunikasi lisan seperti bersyarah. • Kajian Flenders mendapati bahawa wujud hubungan sehala antara guru-murid.• Model di atas jelas menunjukkan bahawa komunikasi berkesan oleh seorang guru memerlukan penglibatan interaksi dua hala. . memberi arahan atau memberi penerangan. mengkritik.

• Apabila wujud komunikasi dua hala guru akan lebih mudah memberikan pujian. dorongan dan sokongan. . • Verderber & Verderber (2002). interaksi dalam kumpulan ataupun syarahan. komunikasi merupakan proses untuk membina atau berkongsi makna perbualan yang informal.

MODEL WILBUR SCHRAMM (1954) • Wilbur Schramm (1954) merumuskan komunikasi dalam pendidikan adalah seperti berikut : Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Anggukan L I S A N Semasa menyoal Bukan Lisan Memek muka Renungan Genggaman tangan Senyuman Semasa memberi penerangan .

strategi kesantunan dikembang untuk menjaga martabat pendengar dan pihak yang terlibat.Berterus terang . • Antara strategi kesantunan dalam komunikasi ialah : .Kesantunan positif .Kesantunan negatif berlaku tanpa rekod. • Menurut Brown dan Levinson. (1978).• Komunikasi lisan memerlukan kedua-dua pihak memelihara aspek kesantunan dalam komunikasi. .

. • Komunikasi lisan merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan maklumat dan penerimaan mesej drp penutur. Flenders komunikasi lisan melibatkan interaksi antara guru – murid. • Kesenyapan juga merupakan sebahagian komunikasi tetapi bentuk bukan lisan.• Menurut Ned A. • Penggunaan komunikasi lisan seperti pujian dapat meningkatkan motivasi murid.

• Komunikasi lisan memerlukan penggunaan teknik yang efektif. • Mereka disarankan supaya bersikap terbuka dan menerima pandangan rakan mereka. • Guru juga perlu bersifat penyayang dan ambil berat terhadap idea yang diberikan oleh murid. . • Ketika berkomunikasi murid perlu diingatkan supaya memberikan perhatian kepada idea dan perasaan rakan mereka.

• Guru dan murid akan dapat memahami dan merasai pengalaman rakan yang bertutur sekalipun berbeza dalam aspek budaya dan latar belakang. Fahaman berlaku secara spontan. . menilai dan menghukum. • Fahaman terhadap mesej adalah berbeza. guru haruslah elakkan bebelan. • Semasa komunikasi lisan berlangsung.

MODEL WILBUR SCHRAMM (1954) Sumber (Perangsang) Enkod (mentafsir sumber) Isyarat (Mesej) Destinasi (penerima mesej) Dekod (Mesej dirafsir) .

. • Komunikasi lisan dan bukan lisan akan memperlihatkan ragam manusia serta emosi mereka. • Komunikasi bukan lisan akan mengukuhkan lagi komunikasi lisan. • Mc Cardle (1974) komunikasi bukan lisan merupakan faktor penting yang membentuk ‘gestalt’ keseluruhan komunikasi.• Komunikasi lisan boleh disertai dengan komunikasi bukan lisan.

• Melalui senyuman dan anggukan juga boleh menyampaikan mesej kepada murid.• Jika kelas bising. . guru boleh mengawal kelas dgn hanya menggunakan komunikasi bukan lisan seperti merenung murid tersebut. guru hendaklah mengelakkan beberapa gangguan supaya mesej yang hendak disampaikan dapat disampaikan dengan jelas. • Semasa berkomunikasi.

• Contoh gangguan luaran : .Perbezaan dalam budaya. . pemikiran penyampai dan penerima maklumat yang berbeza. • Faktor lain seperti sumber yang tidak boleh dipercayai. • Gangguan dalaman : . kesilapan dalam alih bahasa. penggunaan laras bahasa yang sukar difahami serta suasana dalam bilik darjah. nilai pertimbangan.Persekitaran yang bising.Pengalaman lalu .Unsur bias dalam persepsi .

MASALAH DALAM KOMUNIKASI • • • • • Kurang persediaan Kebisingan Kritikan Melabel murid Memberi arahan .

• Komunikasi lisan atau bukan lisan merupakan kunci kejayaan dalam setiap pengurusan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. .• Guru haruslah sedar bahasa komunikasi adalah bertujuan supaya menyampaikan ilmu dan maklumat. • Guru haruslah bijak dalam memilih waktu komunikasi yang berlangsung agar mesej dapat disampaikan dengan mudah. • Komunikasi harus berterusan dan orang lain sentiasa menilai cara berkomunikasi kita.

LARAS BAHASA .

.• Laras bahasa adalah gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. • Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan atau bahasa penulisan. susunan ayat dan frasa yang digunakan. • Ciri laras bahasa yang penting ialah perbendaharaan kata. • Sesuatu laras bahasa bermaksud variasi yang ada pada tiap-tiap penutur.

• Sesuatu laras digunakan dalam keadaan / situasi yang tertentu. • Penggunaan laras bahasa yang mudah akan memudahkan guru berkomunikasi dengan murid. . • Laras bahasa juga bergantung kepada latar belakang audiens dan budaya. • Terdapat beberapa laras bahasa yang perlu diberikan penekanan semasa guru berkomunikasi dgn murid.

xi. Laras bahasa akademik Laras bahasa sastera Laras bahasa agama Laras bahasa sukan Laras bahasa sains Laras bahasa rencana Laras bahasa iklan/ perniagaan Laras bahasa media massa Laras bahasa undang-undang Laras bahasa ekonomi .JENIS LARAS BAHASA i. ii. iv. x. v. viii. vi. ix. Laras bahasa biasa. vii. iii.

• Bentuk laras bahasa biasa tidak formal menggunakan ciri-ciri bahasa basahan • Bentuk laras bahasa biasa formal menggunakan digunakan dalam situasi rasmi sahaja. . • Guru boleh gunakan laras bahasa komunikasi seharian dengan murid supaya komunikasi lebih berkesan. • Laras bahasa tiada konteks khusus atau melibatkan sebarang bidang ilmu.• Laras bahasa ialah penggunaan bahasa yang tidak membabitkan sebarang bidang ilmu atau konteks khusus.

• Istilah yang digunakan bersifat khusus dan hanya difahami oleh orang tertentu sahaja. formal dan objektif.Laras Bahasa Akademik • Laras bahasa akademik adalah bersifat ilmiah. kelenturan kepelbagaian. • Ayat yang digunakan sempurna dari segi kestabilan. • Laras bahasa ini menunjukkan kematangan dan keintelektualan penutur kerana berkeupayaan menyampaikan buah fikiran dan hujah dengan tepat dan berkesan. keberkesanan dan keindahan maksudnya. .

• Laras akademik boleh dibahagikan kepada beberapa laras seperti laras ekonomi. laras sastera dan sbgnya. bibliografi dan indeks. perbincangan dan penghuraian yang lebih khusus.• Guru perlu mengutamakan pemaparan. • Guru juga boleh menerangkan laras bahasa penulisan seperti nota kaki. guru haruslah mengambil kira tahap kognitif murid. • Oleh itu semasa kita berkomunikasi dengan murid. .

Laras Bahasa Sastera • Seperti laras bahasa lain. kita sebenarnya membincangkan tentang aspek seperti tema. ayat tersirat. sonifikasi dan metafora. hiperbola dll. laras bahasa sastera juga mementingkan istilah-istilah yang khusus. • Apabila berbicara tentang kesusasteraan. • Guru perlu mementingkan pemilihan diksi. kronologi. • Laras bahasa sastera bersifat lebih kreatif. • Ayat yang digunakan lebih puitis dan bersifat komunikasi. .

Laras Bahasa Agama • Laras bahasa agama boleh digunakan semasa guru membincangkan isi agama terutamanya dalam pelajaran agama. . • Dalam laras bahasa ini terdapat istilah kata pinjaman dan terdapat rujukan untuk mengukuhkan hujah.

• Laras ini bertujuan untuk menyampaikan tentang sukan. • Bahasa yang digunakan adalah ringkas dan jelas.Laras Bahasa Sukan • Laras bahasa sukan pula boleh digunakan semasa guru mengajar pendidikan jasmani. .

• Laras bahasa ini gunakan istilah teknologi. • Guru haruslah jelaskan dengan lebih jelas semasa menggunakan laras bahasa sains. . • Contohnya ‘sel-sel merembes keluar ’. berbahasa moden.Laras Bahasa Sains • Laras bahasa sains mempunyai unsur ilmiah. bersifat formal dan menidakkan bahasa basahan.

• Tujuannya adalah untuk menyampaikan pelbagai ilmu dan idea tentang sesuatu isu. • Laras bahasa ini adalah untuk melaporkan sesuatu kepada pembaca.Laras Bahasa Rencana • Laras bahasa rencana bersifat umum. • Contohnya ‘proton ezora baru sahaja dilancarkan’. .

• Contoh laras bahasa ini : ‘Percuma sebiji lampu bermutu tinggi dengan pembelian Unicorn empat liter’.Laras Bahasa Perniagaan • Digunakan untuk menyampaikan sesuatu maklumat dengan berkesan tentang sesuatu produk. • Guru boleh menggunakan ayat ringkas dan pendek yang lebih banyak menggunakan kata sifat. • Gaya bahasa yang digunakan biasanya untuk memujuk pembeli membeli barangan mereka. .

.Laras Bahasa Media • Menunjukkan peranan media untuk melapor atau menyampaikan berita. • Tida istilah khusus atau teknikal. • Bahasanya ringkas dan padat supaya berita yang padat dapat disampaikan kepada pembaca.

• Bahasanya ringkas dan padat supaya berita yang padat dapat disampaikan kepada pembaca. . • Tida istilah khusus atau teknikal.Laras Bahasa Undang-undang • Menunjukkan peranan media untuk melapor atau menyampaikan berita.

data serta statistik. • Penutur tidak mengutamakan stuktur ayat. • Guru boleh menggunakan laras bahasa ini ketika mengajar ekonomi. gaya bahasa formal. . • Terdapat penggunaan istilah teknikal yang berkaitan ekonomi. maklumat jelas dan eksplisit dan fakta adalah berdasarkan bukti.Laras Bahasa Ekonomi • Laras bahasa ini lebih berbentuk ilmiah dan berkaitan isu ekonomi.

.• Penggunaan laras bahasa yang berbeza akan melahirkan laras. • Penggunaan laras bahasa yang berbeza disebabkan faktor geografi yang disebut sebagai dialek daerah. • Misalnya gurau senda adalah berbeza dengan cara untuk menyampaikan ucapan.

. • Guru juga haruslah memberikan pertimbangan kepada faktor persekitaran dan latar belakang murid. jenis komunikasi yang digunakan haruslah sesuai dengan tahap kognitif murid. • Penggunaan laras bahasa di kelas tidak seharusnya dicemari dengan bahasa pasar atau dialek daerah.KESIMPULAN • Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.