Udara Di Sekeliling Kita

Komposisi Udara
1. 2. Udara adalah salah satu sumber asas yang penting (essential basic resources) di Bumi. Lapisan udara (layer of air) yang mengelilingi permukaan bumi dikenali sebagai atmosfera (atmosphere).

3.
4.

Udara tidak dapat dilihat, tetapi kehadirannya boleh dirasai melalui udara yang bergerak, iaitu angin (wind).
Udara adalah campuran pelbagai bahan yang ... • tidak berbau (odourless), • tidak berwarna (colourless), • tidak mempunyai rasa (tasteless).

Apakah yang terdapat dalam udara?
• Udara adalah campuran beberapa jenis gas. • Udara bukanlah sebatian kerana gas-gas di dalamnya tidak berpadu secara kimia dan boleh dipisahkan secara fizikal • Gas-gas dalam udara terdiri daripada nitrogen (78%), oksigen (21%), karbon dioksida (0.03%) serta gas nadir, wap air, habuk dan mikroorganisma (0.97%)

Komposisi udara
Gas nadir, Mikroorganisma Wap air Debu / habuk

Nitrogen

Oksigen

Karbon dioksida

Bahan lain dalam udara
• Gas nadir terdiri daripada argon, neon, helium, kripton dan xenon • Wap air dalam udara wujud akibat penyejatan air di Bumi dan respirasi hidupan • Habuk dalam udara pula berasal daripada tanah atau pembakaran bahan api • Mikroorganisma juga wujud tetapi tidak dapat dilihat daripada mata kasar kerana terlalu kecil

Faktor yang mempengaruhi komposisi udara
• Kuantiti wap air, habuk dan mikroorganisma dalam udara berubah dengan masa dan tempat. Misalnya... • kuantiti wap air dalam udara adalah kurang semasa cuaca panas berbanding dengan cuaca sejuk • Kuantiti habuk di kawasan perumahan juga kurang berbanding dengan kawasan perindustrian

Sifat-sifat Oksigen dan karbon dioksida
Oksigen Persamaan •Tidak berwarna •Tidak berbau Keterlarutan di dalam air Karbon dioksida

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful